PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و صنعت دشت خرم دره
كشت و صنعت دشت خرم دره ( زدشت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:08:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 51,826 قیمت دیروز 54,175 تعداد معاملات 2534 EPS 557
2,349     (%4.34) بیشترین قیمت 54,500 ارزش 149,093,094,167 P/E 93.0
قیمت آخرین معامله 51,467 کمترین قیمت 51,467 حجم 2,876,824 حداکثر قیمت مجاز 56,883
2,708     (%5.00) اولین قیمت 54,500 حجم مبنا 922,935 حداقل قیمت مجاز 51,467
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 35,759,940 تعداد سهام 690,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
8 7,108 51,467 51,467 2,426,039 371
0 0 0 51,470 3,870 2
0 0 0 51,480 1,079 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 51,826 51,467 54,500 2,534
2.877M
149.093B
1399/4/11 54,175 52,460 57,300 4,437
6.213M
336.582B
1399/4/10 55,210 53,500 55,927 5,490
10.441M
576.442B
1399/4/9 53,264 51,291 55,000 2,232
4.222M
224.906B
1399/4/8 55,368 54,850 58,500 2,615
5.809M
321.617B
1399/4/7 57,736 55,600 58,204 3,995
9.276M
535.543B
1399/4/4 55,433 55,183 57,000 3,006
5.949M
329.757B
1399/4/3 58,087 55,363 60,950 5,162
7.609M
442.004B
1399/4/2 58,276 56,500 59,194 4,175
7.314M
426.256B
1399/4/1 56,376 53,000 57,660 4,814
11.036M
622.173B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 40,200 (4.99%) 8123
8.477M
344.113B
سيمرغ (سيمرغ) 34,930 (4.98%) 5252
10.113M
357.572B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 70,298 (1.84%) 4158
6.206M
444.293B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 65,504 (5.00%) 3447
2.578M
169.750B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 116,867 (5.00%) 3270
2.586M
303.458B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 41,351 (5.00%) 3162
4.241M
176.214B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 51,467 (5.00%) 2534
2.877M
149.093B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 45,803 (5.00%) 2074
4.045M
184.278B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,609 (5.00%) 1882
1.493M
80.828B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 137,829 (5.00%) 1810
706,496
97.844B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 39,105 (1.71%) 1731
2.343M
90.344B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 106,800 (2.10%) 1329
1.274M
135.268B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 60,340 (4.99%) 874
1.463M
88.933B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 49,666 (5.00%) 822
1.185M
58.846B
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 8,132 (1.41%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 23,207 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 273,670,104 39.660
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 264,879,441 38.380

چکیده