PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و صنعت دشت خرم دره
كشت و صنعت دشت خرم دره ( زدشت ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 15:54:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 15,034 قیمت دیروز 14,319 تعداد معاملات 449 EPS 607
715     (%4.99) بیشترین قیمت 15,034 ارزش 38,122,014,480 P/E 24.4
قیمت پایانی 14,838 کمترین قیمت 15,034 حجم 2,535,720 حداکثر قیمت مجاز 15,034
519     (%3.62) اولین قیمت 15,034 حجم مبنا 3,491,864 حداقل قیمت مجاز 13,604
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:27:52   ارزش بازار (م ر) 10,238,220 تعداد سهام 690,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
230 673,044 15,034 15,436 4,922 2
1 200 15,020 15,451 150 1
1 100 15,010 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 14,319 14,629 14,629 595
2.075M
30.362B
1399/1/5 13,933 13,630 14,040 1,216
3.349M
46.883B
1398/12/28 13,372 12,710 13,449 1,840
5.165M
69.067B
1398/12/27 12,809 12,300 13,078 1,114
2.815M
36.004B
1398/12/26 12,877 12,523 13,490 1,361
2.449M
31.460B
1398/12/25 12,944 12,744 13,090 691
2.595M
33.095B
1398/12/24 13,414 12,978 13,727 694
1.522M
19.884B
1398/12/21 13,661 13,250 13,950 1,663
2.810M
38.455B
1398/12/20 13,549 13,406 14,000 1,496
5.279M
71.526B
1398/12/19 14,111 13,966 14,129 1,084
2.785M
38.932B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 18,892 (5.00%) 5692
9.993M
188.789B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 41,111 (5.00%) 2513
2.804M
114.288B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 24,409 (5.00%) 2188
2.156M
52.217B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 56,760 (5.00%) 1615
845,525
47.202B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 18,315 (5.00%) 1514
2.225M
40.656B
سيمرغ (سيمرغ) 20,372 (5.00%) 1234
2.841M
57.737B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 22,569 (5.00%) 1087
2.340M
52.771B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 22,201 (5.00%) 1025
2.020M
44.849B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 33,295 (5.00%) 1020
763,304
25.356B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 30,298 (5.00%) 838
1.123M
34.024B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 42,863 (5.00%) 704
1.146M
49.092B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 36,431 (3.00%) 530
1.326M
48.112B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 53,195 (5.00%) 470
398,086
21.176B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 15,034 (4.99%) 449
2.536M
38.122B
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 18,225 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 33,794 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 300,312,559 43.520
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 264,879,441 38.380

چکیده