PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و صنعت دشت خرم دره
كشت و صنعت دشت خرم دره ( زدشت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:03:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 48,702 قیمت دیروز 49,357 تعداد معاملات 51 EPS 522
655     (%1.33) بیشترین قیمت 46,890 ارزش 11,846,992,950 P/E 93.3
قیمت آخرین معامله 46,890 کمترین قیمت 46,890 حجم 252,655 حداکثر قیمت مجاز 51,824
2,467     (%5.00) اولین قیمت 46,890 حجم مبنا 1,026,652 حداقل قیمت مجاز 46,890
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:27:49   ارزش بازار (م ر) 33,604,380 تعداد سهام 690,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 46,890 3,948,748 896
0 0 0 46,891 557 2
0 0 0 46,892 317 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 48,702 46,890 46,890 51
252,655
11.847B
1399/7/1 49,357 48,474 48,474 44
622,415
30.171B
1399/6/31 51,025 49,847 49,847 39
524,408
26.140B
1399/6/30 52,470 49,892 49,892 19
17,194
857.843M
1399/6/25 52,517 52,517 52,517 488
1.011M
53.099B
1399/6/24 55,281 52,711 52,711 73
65,892
3.473B
1399/6/23 55,485 52,846 52,846 32
45,641
2.412B
1399/6/22 55,627 53,137 53,137 110
97,893
5.202B
1399/6/19 55,933 53,385 53,385 86
75,636
4.038B
1399/6/18 56,194 53,438 53,438 27
16,273
869.597M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 46,994 (5.00%) 37151
487,094
22.890B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 24,020 (4.98%) 5387
13.353M
319.183B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 59,704 (5.00%) 2082
1.399M
85.469B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 42,503 (5.00%) 926
1.017M
44.267B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 91,375 (5.00%) 591
649,870
59.091B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 37,620 (5.00%) 585
610,803
23.177B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 26,900 (4.98%) 443
498,457
13.683B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 75,750 (4.99%) 442
654,072
49.501B
سيمرغ (سيمرغ) 21,160 (4.96%) 381
1.676M
35.456B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 27,814 (5.00%) 136
441,214
12.272B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,332 (2.98%) 128
2.663M
11.536B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 25,374 (5.00%) 85
75,928
1.927B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 48,396 (5.00%) 68
55,587
2.690B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 46,890 (5.00%) 51
252,655
11.847B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 26,571 (5.00%) 46
35,360
939.551M
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 31,626 (5.00%) 40
46,165
1.460B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 22,591 (3.00%) 9
3,594
81.192M
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 269,470,104 39.050
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 264,879,441 38.380

چکیده