PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
لاميران‌
لاميران‌ ( فلامي ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 21:36:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 135,000 قیمت دیروز 128,580 تعداد معاملات 168 EPS 2430
6,420     (%4.99) بیشترین قیمت 135,000 ارزش 14,892,525,000 P/E 53.6
قیمت پایانی 130,340 کمترین قیمت 135,000 حجم 110,315 حداکثر قیمت مجاز 135,000
1,760     (%1.37) اولین قیمت 135,000 حجم مبنا 403,454 حداقل قیمت مجاز 122,160
تاریخ آخرین معامله 1399/4/24 - 12:28:37   ارزش بازار (م ر) 7,820,400 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
395 283,262 135,000 135,000 1,100 2
1 147 134,760 0 0 0
2 540 134,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/23 128,580 133,860 133,860 162
68,798
9.209B
1399/4/22 127,490 132,420 132,420 157
87,715
11.615B
1399/4/21 126,120 130,120 130,120 430
142,866
18.590B
1399/4/18 123,930 116,220 124,930 1,617
749,552
92.893B
1399/4/17 118,990 116,000 125,070 889
345,048
41.045B
1399/4/16 119,130 118,500 121,480 652
269,493
32.679B
1399/4/15 115,700 106,750 117,830 791
520,801
60.256B
1399/4/14 112,220 108,720 120,160 928
380,725
42.602B
1399/4/11 114,440 114,640 117,160 454
246,102
28.815B
1399/4/10 111,590 109,000 114,630 448
243,997
27.782B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/22 12 1397 508 315 465 465 218
1396/7/22 12 1396 489 218
1396/4/31 9 1396 380 298 306 218 214
1396/3/29 6 1396 380 425 257 218 185
1395/12/25 3 1396 324 506 95 218 102

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 14,940 (0.88%) 24408
107.122M
1,641.041B
توليدي چدن سازان (چدن) 31,600 (0.19%) 3919
10.876M
352.895B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,670 (0.50%) 2423
19.495M
112.510B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,500 (0.82%) 250
745,044
8.588B
لاميران‌ (فلامي) 135,000 (4.99%) 168
110,315
14.893B
جام‌دارو (فجام) 71,580 (4.99%) 145
233,039
16.681B
صنعتي‌ آما (فاما) 34,010 (0.59%) 0
0
0
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 35,180 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,216 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,576 (0%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از ساخت و فروش تيغ هاي صورت تراشي، ابزار و وسايل اصلاح و واردات آنها. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مشاركتي مرتبط است.

تلفن امور سهام: 33158989
نمابر شرکت: 33158989
تلفن شرکت: 33158991-3
آدرس شرکت: تهران خاوران - جنب پمپ بنزین دوم کوچه نباتی کد پستی 17978 صندوق پستی 11365-349
پست الکترونیک شرکت: lamiran@neda.net
مدیر عامل: آقای ناصر گرامی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از ساخت و فروش تيغ هاي صورت تراشي، ابزار و وسايل اصلاح و واردات آنها. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مشاركتي مرتبط است.
وب سایت شرکت: http://lamiran.ir/web/
تلفن امور سهام: 33143391