PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ( ونيكي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 30,840 قیمت دیروز 30,670 تعداد معاملات 87 EPS 1826
170     (%0.55) بیشترین قیمت 32,200 ارزش 10,106,549,600 P/E 16.9
قیمت آخرین معامله 32,200 کمترین قیمت 32,200 حجم 313,868 حداکثر قیمت مجاز 32,200
1,530     (%4.99) اولین قیمت 32,200 حجم مبنا 2,800,000 حداقل قیمت مجاز 29,140
تاریخ آخرین معامله 1399/4/18 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 215,880,000 تعداد سهام 7,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1381 31,711,828 32,200 32,200 104,722 4
4 6,723 32,190 0 0 0
3 2,750 32,150 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/18 30,840 32,200 32,200 87
313,868
10.107B
1399/4/17 30,670 31,100 31,100 111
1.978M
61.523B
1399/4/16 29,620 29,900 29,900 136
2.250M
67.285B
1399/4/15 28,480 28,910 28,910 107
1.926M
55.692B
1399/4/14 27,540 28,230 28,230 124
1.365M
38.538B
1399/4/11 26,890 27,320 27,320 142
1.868M
51.041B
1399/4/10 26,020 27,160 27,160 83
316,575
8.598B
1399/4/9 25,870 27,090 27,090 45
155,188
4.204B
1399/4/8 25,800 26,990 26,990 62
193,368
5.219B
1399/4/7 25,710 26,690 26,690 71
631,765
16.862B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1389/3/24 3 1389 316 -1 201 -1
1388/10/1 12 1389 220 201 201 161
1388/10/1 12 1388 190
1387/5/29 6 1387 212 83 30

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 36,192 (5.00%) 41142
112.598M
4,043.984B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 15,440 (4.34%) 40302
232.821M
3,836.328B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 22,799 (1.23%) 16165
176.030M
4,120.382B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 22,654 (5.00%) 9855
28.207M
644.465B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 19,430 (4.99%) 8515
27.101M
549.967B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 31,780 (4.99%) 8482
35.422M
1,184.287B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 13,630 (4.95%) 6755
24.807M
339.940B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 16,090 (4.28%) 6563
31.277M
534.594B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 15,161 (4.99%) 5672
29.195M
467.386B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 8,040 (4.96%) 5525
62.026M
501.232B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 13,293 (5.00%) 4521
19.537M
262.895B
تكادو (وكادو) 28,500 (2.01%) 4174
17.168M
478.892B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 4,681 (4.98%) 3954
5.612M
26.272B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 10,290 (4.99%) 3811
16.529M
175.161B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 10,960 (4.94%) 3454
16.028M
176.909B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 7,760 (4.90%) 3250
19.860M
157.191B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 17,388 (5.00%) 3078
10.686M
186.081B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 17,520 (4.99%) 3037
10.663M
189.405B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 15,067 (5.00%) 2962
31.892M
480.035B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 23,352 (3.83%) 2939
13.525M
328.209B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 15,550 (4.95%) 2703
12.625M
197.301B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 21,470 (5.00%) 2568
6.252M
134.676B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 17,050 (4.96%) 2359
8.133M
139.141B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 8,237 (2.99%) 2085
13.851M
118.446B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 24,700 (1.33%) 1592
5.778M
148.592B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 11,710 (3.00%) 951
2.416M
28.313B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 23,840 (4.98%) 766
3.016M
71.991B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 7,602 (3.00%) 718
3.718M
28.266B
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 5,708 (2.99%) 416
7.193M
41.154B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 18,847 (5.00%) 371
2.639M
49.732B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 50,457 (3.00%) 223
712,581
35.955B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 15,709 (3.00%) 159
517,126
8.124B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 126,865 (3.00%) 94
154,112
19.551B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 32,200 (4.99%) 87
313,868
10.107B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 8,092 (1.99%) 32
1.319M
10.670B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,014,542 (1.00%) 17
5,700
5.783B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,014,542 (0.88%) 10
5,000
5.073B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,014,542 (0.33%) 7
1,400
1.420B
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,014,542 (0.20%) 3
500
507.271M
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
ولقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 25,113 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
وامين (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 13,610 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی

تلفن شرکت: 88903293-6
نمابر شرکت: 88902796
آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان کریم خان زند- خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)نبش خیابان ورشو-پلاک 11
وب سایت شرکت: http://www.nici.ir
پست الکترونیک امور سهام: samanici@nici.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا عسگری مارانی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی