PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ( ونيكي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:47:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,900 قیمت دیروز 10,180 تعداد معاملات 968 EPS 1885
280     (%2.75) بیشترین قیمت 10,200 ارزش 95,787,899,680 P/E 5.3
قیمت آخرین معامله 9,830 کمترین قیمت 9,720 حجم 9,673,555 حداکثر قیمت مجاز 10,790
350     (%3.44) اولین قیمت 10,200 حجم مبنا 7,000,000 حداقل قیمت مجاز 9,570
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 173,250,000 تعداد سهام 17,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 17,527 9,830 9,840 18,863 3
1 1,010 9,810 9,900 35,036 3
1 1,011 9,800 9,920 10,500 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 9,900 9,720 10,200 968
9.674M
95.788B
1401/3/1 10,180 10,100 10,340 844
10.825M
110.192B
1401/2/31 10,180 10,000 10,390 1,118
12.283M
125.057B
1401/2/28 10,210 10,130 10,510 1,057
12.223M
124.855B
1401/2/27 10,570 10,370 10,800 1,132
10.022M
105.883B
1401/2/26 10,570 10,420 10,770 1,935
9.861M
104.209B
1401/2/25 10,770 10,460 11,150 1,995
14.985M
161.389B
1401/2/24 10,710 10,400 10,750 3,882
53.042M
568.009B
1401/2/21 10,150 9,650 10,290 1,362
15.550M
157.838B
1401/2/20 9,710 9,640 9,790 624
5.002M
48.450B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1389/3/24 3 1389 316 -1 201 -1
1388/10/1 12 1388 190
1388/10/1 12 1389 220 201 201 161
1387/5/29 6 1387 212 83 30

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 1,009 (2.89%) 23027
1.224B
1,239.748B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,540 (2.22%) 2462
16.331M
238.358B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 10,240 (4.12%) 1281
16.037M
164.215B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 9,830 (3.44%) 968
9.674M
95.788B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 168 (8.20%) 775
39,548
6.548B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 14,700 (1.80%) 436
6.039M
87.788B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 70 (12.50%) 415
23,027
1.626B
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 395 (7.06%) 340
21,568
8.606B
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 317 (6.76%) 307
15,530
4.823B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 14,880 (0.81%) 267
1.612M
23.691B
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 107 (12.30%) 209
13,301
1.428B
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 229 (11.92%) 26
1,647
386.030M
اختيارخ وغدير-12070-1401/03/25 (ضغدر3012) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18070-1401/03/25 (ضغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14070-1401/03/25 (طغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-898-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7070-1401/03/25 (ضغدر3009) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 999,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10070-1401/03/25 (ضغدر3011) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12070-1401/03/25 (طغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-22070-1401/03/25 (ضغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14070-1401/03/25 (ضغدر3013) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8070-1401/03/25 (ضغدر3010) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16070-1401/03/25 (ضغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8070-1401/03/25 (طغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 950,010 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16070-1401/03/25 (طغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7070-1401/03/25 (طغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18070-1401/03/25 (طغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22070-1401/03/25 (طغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10070-1401/03/25 (طغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 40 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی

تلفن شرکت: 88903293-6
نمابر شرکت: 88902796
آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان کریم خان زند- خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)نبش خیابان ورشو-پلاک 11
وب سایت شرکت: http://www.nici.ir
پست الکترونیک امور سهام: samanici@nici.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا عسگری مارانی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی