PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليدي گرانيت بهسرام
توليدي گرانيت بهسرام ( كهرام ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 21:13:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 27,085 قیمت دیروز 27,594 تعداد معاملات 562 EPS -186
509     (%1.84) بیشترین قیمت 28,421 ارزش 26,235,496,777 P/E -148.5
قیمت پایانی 27,623 کمترین قیمت 26,767 حجم 949,784 حداکثر قیمت مجاز 28,421
29     (%0.11) اولین قیمت 28,421 حجم مبنا 699,277 حداقل قیمت مجاز 26,767
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:20   ارزش بازار (م ر) 2,071,725 تعداد سهام 75,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,300 27,040 27,040 180 1
1 1,138 27,033 27,085 952 1
1 736 27,025 27,088 6,330 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/11 27,594 27,092 29,799 372
654,588
18.022B
1399/3/10 28,517 27,743 27,743 66
68,719
1.906B
1399/3/7 28,601 27,755 27,755 15
10,076
279.659M
1399/3/6 28,613 27,760 27,760 10
3,775
104.794M
1399/3/3 28,618 27,240 27,240 52
26,780
729.487M
1399/2/31 28,673 27,845 27,845 42
25,874
720.462M
1399/2/30 28,706 28,025 29,199 211
160,400
4.508B
1399/2/29 28,891 28,268 29,999 342
309,977
8.862B
1399/2/28 29,142 27,860 27,860 148
85,173
2.373B
1399/2/27 29,326 28,522 28,522 106
60,115
1.715B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبلچکیده