PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليدي گرانيت بهسرام
توليدي گرانيت بهسرام ( كهرام ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 19:56:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 42,270 قیمت دیروز 41,039 تعداد معاملات 172 EPS 0
1,231     (%3.00) بیشترین قیمت 42,270 ارزش 7,346,008,801 P/E
قیمت پایانی 41,416 کمترین قیمت 40,010 حجم 174,426 حداکثر قیمت مجاز 42,270
377     (%0.92) اولین قیمت 42,270 حجم مبنا 497,922 حداقل قیمت مجاز 39,808
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 3,106,200 تعداد سهام 75,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 50,000 42,270 42,270 4,671 3
2 1,808 41,600 0 0 0
1 1,315 41,510 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 41,039 39,297 41,724 218
334,987
13.834B
1399/5/20 40,509 40,131 42,613 156
448,332
18.119B
1399/5/19 41,372 41,000 41,372 186
609,137
25.201B
1399/5/15 40,167 38,820 41,220 304
858,270
34.474B
1399/5/14 40,020 39,336 41,760 241
314,266
12.476B
1399/5/13 40,552 39,196 41,620 155
154,257
6.306B
1399/5/12 40,408 40,000 41,216 214
476,399
19.261B
1399/5/11 40,016 38,523 40,905 333
744,358
29.786B
1399/5/8 39,714 39,071 41,487 520
676,129
26.852B
1399/5/7 40,279 39,447 40,559 289
454,212
18.419B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبلچکیده