PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك منفعت نفت0312-6ماهه 18/5%
صكوك منفعت نفت0312-6ماهه 18/5% ( صنفت0312 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 13:47:44
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000,000 قیمت دیروز 1,000,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950,000
تاریخ آخرین معامله 1400/6/7 - 12:19:24   ارزش بازار (م ر) 10,000,000 تعداد سهام 10,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 23,256 990,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20
200,000
200.000B
1400/4/26 1,000,000 990,000 1,000,000 28
270,005
270.005B
1400/4/16 990,000 990,000 990,000 1
1,707
1.690B
1400/3/11 1,002,580 1,002,580 1,002,580 5
50,000
50.129B
1400/3/4 1,002,246 1,000,000 1,002,370 11
51,707
51.823B
1400/2/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2
4,000
4.000B
1400/2/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4
19,000
19.000B
1400/2/5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
70
70.000M
1400/2/4 993,333 990,000 1,000,000 2
15
14.900M
1400/1/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
30
30.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
حفاري شمال (حفاري) 6,030 (2.11%) 1084
6.374M
38.544B
مهندسي و ساختمان صنايع نفت (شساخت) 47,000 (1.89%) 224
916,955
42.882B
صكوك منفعت نفت0312-6ماهه 18/5% (صنفت0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت نفت312-6ماهه 18/5% (صنفت312) 990,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (پرشيا) 1,000 (0%) 0
0
0
پيرا حفاري ايران (پيراحفاري) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت نفت1312-6ماهه 18/5% (صنفت1312) 1,035,100 (0%) 0
0
0


چکیده