PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شير و گوشت زاگرس شهركرد
شير و گوشت زاگرس شهركرد ( زشگزا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:04:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 90,927 قیمت دیروز 87,024 تعداد معاملات 591 EPS 2791
3,903     (%4.48) بیشترین قیمت 91,375 ارزش 59,090,732,129 P/E 32.6
قیمت آخرین معامله 91,375 کمترین قیمت 87,110 حجم 649,870 حداکثر قیمت مجاز 91,375
4,351     (%5.00) اولین قیمت 90,000 حجم مبنا 549,892 حداقل قیمت مجاز 82,673
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:41:29   ارزش بازار (م ر) 7,274,160 تعداد سهام 80,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
21 370,744 91,375 91,375 260 1
1 55 91,300 96,000 300 1
1 5,633 90,996 106,820 636 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 90,927 87,110 91,375 591
649,870
59.091B
1399/7/1 87,024 86,659 91,300 606
759,217
66.070B
1399/6/31 91,220 87,802 87,802 223
134,056
11.770B
1399/6/30 92,423 89,333 93,090 234
176,537
15.771B
1399/6/29 94,034 92,268 94,000 616
336,140
31.057B
1399/6/26 97,124 96,873 101,000 1,179
2.083M
202.267B
1399/6/25 101,971 96,777 105,950 1,459
1.076M
109.753B
1399/6/24 101,734 100,519 100,519 442
352,986
35.482B
1399/6/23 105,809 100,674 100,674 58
14,121
1.422B
1399/6/22 105,972 103,668 109,124 386
286,693
29.841B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 46,994 (5.00%) 37151
487,094
22.890B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 24,020 (4.98%) 5387
13.353M
319.183B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 59,704 (5.00%) 2082
1.399M
85.469B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 42,503 (5.00%) 926
1.017M
44.267B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 91,375 (5.00%) 591
649,870
59.091B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 37,620 (5.00%) 585
610,803
23.177B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 26,900 (4.98%) 443
498,457
13.683B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 75,750 (4.99%) 442
654,072
49.501B
سيمرغ (سيمرغ) 21,160 (4.96%) 381
1.676M
35.456B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 27,814 (5.00%) 136
441,214
12.272B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,332 (2.98%) 128
2.663M
11.536B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 25,374 (5.00%) 85
75,928
1.927B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 48,396 (5.00%) 68
55,587
2.690B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 46,890 (5.00%) 51
252,655
11.847B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 26,571 (5.00%) 46
35,360
939.551M
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 31,626 (5.00%) 40
46,165
1.460B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 22,591 (3.00%) 9
3,594
81.192M
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده