PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شير و گوشت زاگرس شهركرد
شير و گوشت زاگرس شهركرد ( زشگزا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:17:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 138,491 قیمت دیروز 145,083 تعداد معاملات 1810 EPS 2743
6,592     (%4.54) بیشترین قیمت 146,000 ارزش 97,843,531,391 P/E 50.5
قیمت آخرین معامله 137,829 کمترین قیمت 137,829 حجم 706,496 حداکثر قیمت مجاز 152,337
7,254     (%5.00) اولین قیمت 139,000 حجم مبنا 344,631 حداقل قیمت مجاز 137,829
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:29   ارزش بازار (م ر) 11,079,280 تعداد سهام 80,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
8 2,059 137,829 137,829 292,026 257
0 0 0 137,869 34 1
0 0 0 137,892 60 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 138,491 137,829 146,000 1,810
706,496
97.844B
1399/4/11 145,083 142,340 157,000 3,164
1.553M
225.373B
1399/4/10 149,831 143,000 150,975 2,782
1.896M
284.130B
1399/4/9 143,786 133,010 146,998 1,923
991,230
142.525B
1399/4/8 138,430 132,011 145,150 2,306
1.278M
176.974B
1399/4/7 138,427 138,248 138,428 1,460
1.049M
145.168B
1399/4/4 131,837 125,800 137,346 2,167
1.777M
234.324B
1399/4/3 130,806 127,500 135,500 3,891
2.781M
363.731B
1399/4/2 132,150 128,000 139,000 4,049
2.183M
288.468B
1399/4/1 134,680 133,998 141,480 3,217
1.893M
254.979B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/12 6 1396 482 205 92

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 40,200 (4.99%) 8123
8.477M
344.113B
سيمرغ (سيمرغ) 34,930 (4.98%) 5252
10.113M
357.572B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 70,298 (1.84%) 4158
6.206M
444.293B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 65,504 (5.00%) 3447
2.578M
169.750B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 116,867 (5.00%) 3270
2.586M
303.458B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 41,351 (5.00%) 3162
4.241M
176.214B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 51,467 (5.00%) 2534
2.877M
149.093B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 45,803 (5.00%) 2074
4.045M
184.278B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,609 (5.00%) 1882
1.493M
80.828B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 137,829 (5.00%) 1810
706,496
97.844B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 39,105 (1.71%) 1731
2.343M
90.344B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 106,800 (2.10%) 1329
1.274M
135.268B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 60,340 (4.99%) 874
1.463M
88.933B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 49,666 (5.00%) 822
1.185M
58.846B
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 8,132 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 23,207 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0


چکیده