PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه ميهن
بيمه ميهن ( ميهن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:33:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,820 قیمت دیروز 6,496 تعداد معاملات 1572 EPS 13
324     (%4.99) بیشترین قیمت 6,820 ارزش 350,534,000,857 P/E 524.6
قیمت آخرین معامله 6,820 کمترین قیمت 6,750 حجم 51,398,725 حداکثر قیمت مجاز 6,820
324     (%4.99) اولین قیمت 6,820 حجم مبنا 7,697,045 حداقل قیمت مجاز 6,172
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:21:45   ارزش بازار (م ر) 10,230,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
257 11,717,723 6,820 6,820 61,000 3
1 14,600 6,818 0 0 0
1 800 6,815 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 6,820 6,750 6,820 1,572
51.399M
350.534B
1399/3/13 6,496 6,260 6,507 991
33.914M
220.315B
1399/3/12 6,198 6,171 6,494 2,906
59.713M
370.086B
1399/3/11 6,495 6,103 6,745 4,084
84.519M
548.924B
1399/3/10 6,424 6,665 6,665 112
1.889M
12.590B
1399/3/7 6,348 5,927 6,549 744
19.697M
125.044B
1399/2/31 6,566 6,566 6,566 195
15.018M
98.608B
1399/2/30 6,254 6,254 6,254 238
15.259M
95.429B
1399/2/29 5,957 5,957 5,957 244
15.173M
90.385B
1399/2/28 5,674 5,674 5,674 274
15.399M
87.376B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/4/21 12 1396 -224 242 -425 -425 34
1396/4/21 12 1395 -437 34
1395/9/20 6 1395 40 204 28 34 109
1394/12/22 12 1394 204
1394/12/22 12 1395 242 34 34 362

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 20,134 (3.37%) 4624
21.966M
440.955B
بيمه نوين (نوين) 9,100 (5.00%) 2804
17.164M
153.451B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,835 (2.98%) 2180
21.662M
104.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,991 (2.94%) 2062
13.439M
79.503B
بيمه كوثر (كوثر) 27,482 (5.00%) 1698
4.144M
112.933B
بيمه ميهن (ميهن) 6,820 (4.99%) 1572
51.399M
350.534B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,250 (1.71%) 1373
1.403M
53.678B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 7,027 (4.99%) 1245
14.697M
103.199B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,695 (4.77%) 1185
6.615M
63.302B
بيمه دي (ودي) 15,470 (5.00%) 1104
11.548M
178.641B
بيمه ما (ما) 12,760 (8.96%) 1067
5.149M
66.356B
بيمه البرز (البرز) 12,742 (4.99%) 824
4.540M
57.855B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,727 (5.00%) 746
3.880M
57.087B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 29,070 (4.87%) 616
1.977M
56.779B
بيمه دانا (دانا) 8,847 (5.00%) 591
2.953M
26.122B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,603 (2.99%) 398
2.709M
20.599B
بيمه معلم (ومعلم) 12,712 (5.00%) 256
2.506M
31.851B
بيمه آسيا (آسيا) 23,639 (5.00%) 227
2.115M
49.992B
بيمه سينا (وسين) 8,585 (3.00%) 159
2.366M
20.316B
بيمه تجارت نو (بنو) 8,134 (5.00%) 71
1.140M
9.270B
بيمه سامان (بساما) 11,163 (4.99%) 54
423,162
4.724B
بيمه رازي (ورازي) 4,647 (3.98%) 42
2.238M
10.400B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,962 (2.99%) 22
277,518
1.932B
بيمه آرمان (آرمان) 3,622 (2.00%) 10
105,782
383.142M
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (2.93%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان شهید خالد اسلامبولی - نبش خیابان بیست وهشتم شماره 90 طبقه 4 کد پستی 1511916413
نمابر امور سهام: 87795226
پست الکترونیک امور سهام: saham@mihaninsurance.com
مدیر عامل: آقای علی موسی رضا
تلفن شرکت: 87794000
تلفن امور سهام: 87795000 داخلی 180
وب سایت شرکت: www.mihaninsurance.com