PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت وصنعت شريف آباد
كشت وصنعت شريف آباد ( زشريف ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,528 قیمت دیروز 4,530 تعداد معاملات 12 EPS 293
2     (%0.04) بیشترین قیمت 4,304 ارزش 130,583,360 P/E 15.5
قیمت آخرین معامله 4,304 کمترین قیمت 4,304 حجم 30,340 حداکثر قیمت مجاز 4,756
226     (%4.99) اولین قیمت 4,304 حجم مبنا 3,311,259 حداقل قیمت مجاز 4,304
تاریخ آخرین معامله 1400/3/29 - 12:12:09   ارزش بازار (م ر) 10,888,875 تعداد سهام 2,404,787,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 4,304 2,028,381 123
0 0 0 4,305 23,114 1
0 0 0 4,307 12,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/3/29 4,528 4,304 4,304 12
30,340
130.583M
1400/3/26 4,530 4,307 4,307 16
44,605
192.114M
1400/3/25 4,533 4,310 4,310 18
38,388
165.452M
1400/3/24 4,536 4,347 4,347 32
543,048
2.361B
1400/3/23 4,575 4,359 4,359 26
178,897
779.812M
1400/3/22 4,588 4,443 4,879 554
3.804M
17.452B
1400/3/19 4,676 4,631 4,888 1,610
13.704M
64.075B
1400/3/18 5,145 4,892 4,892 9
42,574
208.272M
1400/3/17 5,149 4,900 4,900 14
92,589
453.686M
1400/3/12 5,157 4,905 4,905 12
69,342
340.123M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 31,244 (5.00%) 6867
2.142M
67.278B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 20,630 (5.00%) 1367
3.331M
69.267B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 5,832 (4.99%) 1339
11.013M
64.629B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 9,651 (1.54%) 1257
4.946M
48.361B
سيمرغ (سيمرغ) 15,300 (0.97%) 1167
3.269M
50.273B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 3,371 (4.99%) 648
8.292M
27.957B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,741 (4.99%) 426
5.977M
16.417B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 119,950 (3.22%) 275
204,585
23.371B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 17,690 (4.99%) 18
44,542
787.948M
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 25,530 (5.00%) 14
7,662
195.611M
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 4,304 (4.99%) 12
30,340
130.583M
كشت و صنعت جوين (جوين) 4,236 (2.98%) 11
114,782
486.217M
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,038 (3.99%) 10
120,453
486.389M
كشت و دامداري فكا (زفكا) 11,332 (5.00%) 8
11,759
133.253M
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 17,472 (5.00%) 6
186,633
3.261B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 36,622 (5.00%) 3
1,288
47.169M
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 18,715 (5.00%) 1
270
5.053M
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 30,400 (5.00%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
سپيد ماكيان (سپيد) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده