PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت وصنعت شريف آباد
كشت وصنعت شريف آباد ( زشريف ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:58:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,335 قیمت دیروز 5,149 تعداد معاملات 1723 EPS 325
186     (%3.61) بیشترین قیمت 5,406 ارزش 79,025,796,163 P/E 16.4
قیمت آخرین معامله 5,406 کمترین قیمت 5,007 حجم 14,813,919 حداکثر قیمت مجاز 5,406
257     (%4.99) اولین قیمت 5,230 حجم مبنا 2,811,622 حداقل قیمت مجاز 4,892
تاریخ آخرین معامله 1400/6/31 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 12,829,538 تعداد سهام 2,404,787,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 5,406 5,406 12,744 1
2 36,000 5,380 5,500 25,000 2
1 56 5,375 5,537 912 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/31 5,335 5,007 5,406 1,723
14.814M
79.026B
1400/6/30 5,149 4,980 5,176 1,454
29.890M
153.909B
1400/6/29 4,930 4,760 4,938 192
2.951M
14.556B
1400/6/28 4,703 4,649 4,900 572
7.222M
33.969B
1400/6/27 4,893 4,783 5,199 674
5.948M
29.102B
1400/6/24 5,034 4,950 5,200 730
3.525M
17.745B
1400/6/23 5,174 4,834 5,277 573
2.494M
12.928B
1400/6/22 5,042 5,012 5,280 835
8.784M
44.292B
1400/6/21 5,275 5,132 5,402 273
1.434M
7.406B
1400/6/20 5,402 5,303 5,680 873
7.298M
39.421B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 58,570 (1.23%) 15067
6.029M
351.499B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 26,650 (4.69%) 4986
1.968M
52.607B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 18,300 (1.05%) 2128
6.102M
107.993B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 9,910 (4.99%) 1744
7.538M
75.233B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 5,406 (4.99%) 1723
14.814M
79.026B
سيمرغ (سيمرغ) 19,500 (0.86%) 1642
5.301M
100.795B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 3,149 (2.33%) 1302
11.583M
36.231B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 18,490 (2.99%) 1178
2.737M
50.005B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 5,780 (1.65%) 690
5.803M
32.371B
كشت و صنعت جوين (جوين) 3,353 (2.64%) 633
7.445M
24.984B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 18,890 (0.45%) 616
1.606M
29.434B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,734 (2.18%) 594
7.897M
21.393B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 24,200 (4.16%) 508
653,907
15.994B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 11,470 (4.99%) 493
1.765M
20.275B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 24,400 (0.02%) 446
1.061M
25.556B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 111,150 (4.99%) 323
367,977
40.955B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 2,703 (2.98%) 241
4.105M
11.105B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 10,902 (3.00%) 25
36,533
398.283M
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد22620-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و دامداري فكا (زفكا) 9,587 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر-سهامي عام- 1,925,627,788 80.070

چکیده