PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت وصنعت شريف آباد
كشت وصنعت شريف آباد ( زشريف ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:01:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 37,628 قیمت دیروز 36,079 تعداد معاملات 2907 EPS 848
1,549     (%4.29) بیشترین قیمت 37,882 ارزش 155,331,851,946 P/E 44.4
قیمت آخرین معامله 37,882 کمترین قیمت 36,100 حجم 4,128,110 حداکثر قیمت مجاز 37,882
1,803     (%5.00) اولین قیمت 36,800 حجم مبنا 1,328,798 حداقل قیمت مجاز 34,276
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:21   ارزش بازار (م ر) 19,566,560 تعداد سهام 520,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
12 3,879 37,882 37,882 1,369 4
1 386 37,880 38,000 138 1
2 1,448 37,860 39,680 2 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 37,628 36,100 37,882 2,907
4.128M
155.332B
1399/3/12 36,079 35,904 37,316 2,466
3.311M
119.452B
1399/3/11 37,793 37,316 38,999 2,378
2.740M
103.566B
1399/3/10 39,279 37,666 41,000 2,431
2.654M
104.231B
1399/3/7 39,199 38,862 40,683 2,479
3.292M
129.036B
1399/3/6 40,907 39,129 43,098 3,011
3.864M
158.070B
1399/3/3 41,188 39,259 41,659 2,938
2.963M
122.027B
1399/2/31 39,679 37,300 40,997 3,147
4.140M
164.267B
1399/2/30 39,122 37,892 39,786 2,696
3.399M
132.963B
1399/2/29 37,892 35,105 38,216 2,408
5.100M
193.242B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 49,791 (3.63%) 12075
14.485M
722.836B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 30,488 (5.00%) 10739
7.252M
219.882B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 60,600 (2.76%) 3510
3.357M
207.495B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 37,882 (5.00%) 2907
4.128M
155.332B
سيمرغ (سيمرغ) 31,084 (5.00%) 2080
6.487M
201.410B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 33,000 (3.47%) 1417
1.547M
51.961B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 32,698 (5.00%) 1395
4.002M
130.478B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 38,994 (2.41%) 1297
986,811
38.451B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,321 (5.00%) 1039
2.162M
115.256B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 39,779 (5.00%) 353
1.670M
66.411B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 51,125 (5.00%) 316
1.762M
90.106B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 50,101 (5.00%) 253
647,978
32.464B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 101,056 (5.00%) 209
447,435
45.216B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 71,926 (5.00%) 158
260,888
18.765B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 105,564 (5.00%) 136
633,713
66.897B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 21,866 (1.97%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر-سهامي عام- 420,211,000 80.800

چکیده