PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . بسته‌ بندي‌ ايران‌
ح . بسته‌ بندي‌ ايران‌ ( فبيراح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 42
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 36
تاریخ آخرین معامله 1389/1/23 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1389/1/23 39 39 39 32
2.500M
97.500M
1389/1/22 41 41 41 32
2.500M
102.500M
1389/1/21 44 44 44 21
1.327M
58.375M
1389/1/18 47 47 47 3
160,000
7.520M
1389/1/17 50 50 50 10
100,000
5.000M
1388/7/27 21 21 21 1
10
210
1388/7/18 20 20 20 8
75,000
1.500M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي‌ آما (فاما) 39,600 (1.41%) 6463
21.298M
870.620B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 37,860 (4.99%) 4540
6.819M
258.167B
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 16,550 (4.95%) 3969
18.528M
306.640B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 6,212 (1.26%) 3671
26.845M
166.590B
توليدي چدن سازان (چدن) 35,950 (0.73%) 3219
12.613M
457.755B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 12,400 (0.78%) 647
2.148M
26.425B
لاميران‌ (فلامي) 117,160 (4.99%) 454
246,102
28.815B
جام‌دارو (فجام) 61,920 (4.98%) 209
251,853
15.595B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,216 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده