PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنايع سيمان دشتستان
صنايع سيمان دشتستان ( سدشت ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:56:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,755 قیمت دیروز 1,755 تعداد معاملات 0 EPS 28
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 62.7
قیمت آخرین معامله 1,668 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,842
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 472,000 حداقل قیمت مجاز 1,668
تاریخ آخرین معامله 1397/1/22 - 9:25:15   ارزش بازار (م ر) 2,070,900 تعداد سهام 1,180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 1,668 459,403 10
0 0 0 1,842 3,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/1/22 1,755 1,668 1,668 1
2,100
3.503M
1397/1/18 1,755 1,668 1,668 1
1,774
2.959M
1397/1/8 1,755 1,668 1,668 1
935
1.560M
1397/1/6 1,755 1,670 1,670 4
11,504
19.212M
1397/1/5 1,757 1,672 1,672 2
10,912
18.245M
1396/12/28 1,759 1,673 1,673 2
8,411
14.072M
1396/12/23 1,761 1,673 1,673 2
640
1.071M
1396/12/14 1,761 1,673 1,673 1
1,400
2.342M
1396/12/13 1,761 1,673 1,673 1
600
1.004M
1396/12/12 1,761 1,673 1,673 3
2,200
3.681M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/11 3 1396 75 187 26 34 26
1395/6/16 12 1396 88 225 34 34 253
1395/6/16 12 1395 83 253
1395/4/24 9 1395 135 345 54 253 226
1395/3/16 6 1395 135 395 35 253 185

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ دورود (سدور) 662 (3.12%) 195
2.079M
1.360B
سيمان باقران (سباقر) 900 (1.01%) 121
931,741
841.856M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 1,720 (1.49%) 89
522,894
895.445M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,003 (1.28%) 76
944,136
959.078M
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 636 (0.95%) 66
564,415
359.788M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 720 (0.98%) 48
695,162
506.952M
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 974 (0.71%) 36
270,925
261.830M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,260 (0.40%) 35
466,301
588.944M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 905 (4.02%) 32
468,577
421.319M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 965 (4.64%) 28
454,200
443.168M
سيمان مجد خواف (سخواف) 708 (0.14%) 28
134,462
94.802M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,250 (2.71%) 27
115,932
145.489M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 850 (1.07%) 17
89,600
72.340M
سيمان فارس نو (سفانو) 3,245 (0.03%) 10
50,000
162.250M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,297 (3.00%) 9
4,221
9.703M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 871 (0.46%) 7
28,076
24.426M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 2,866 (0.17%) 7
52,991
152.012M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,499 (2.60%) 6
4,400
6.516M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,875 (2.57%) 4
9,050
16.617M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,400 (1.22%) 2
15,500
37.335M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 23,000 (2.26%) 2
102
2.346M
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,990 (15.32%) 2
8,575
17.064M
سيمان كردستان (سكرد) 770 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,620 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,250 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,100 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,824 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,251 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,003 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 10,800 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,080 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 12,580 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,318,537 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,434 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 5,645 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,668 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 4,987 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان مطهری بعد ار تقاطع قائم مقام فراهانی ساختمان موتوژن پلاک 253 طبقه دوم
تلفن شرکت: 88734161
پست الکترونیک شرکت: info@dashtestancement.com
وب سایت شرکت: http://www.dashtestancement.com
آدرس کارخانه: برازجان کیلونتر 7 جاده شیراز سیمان دشتستان کدپستی 7531-11111
تلفن کارخانه: 4392324-0773
نمابر شرکت: 4392400-0773
مدیر عامل: آقای مهندس کیومرث موسیوند
مدیر مالی: آقای کرمی