PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنايع سيمان دشتستان
صنايع سيمان دشتستان ( سدشت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 35,060 قیمت دیروز 33,630 تعداد معاملات 1012 EPS 1863
1,430     (%4.25) بیشترین قیمت 35,310 ارزش 63,422,086,720 P/E 18.8
قیمت آخرین معامله 34,650 کمترین قیمت 32,220 حجم 1,809,163 حداکثر قیمت مجاز 35,310
1,020     (%3.03) اولین قیمت 33,650 حجم مبنا 475,436 حداقل قیمت مجاز 31,950
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 13:43:34   ارزش بازار (م ر) 41,370,800 تعداد سهام 1,180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,314 34,640 34,650 648 1
1 293 34,020 34,900 10,095 3
1 161 33,860 35,050 14,970 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 35,060 32,220 35,310 1,012
1.809M
63.422B
1401/3/2 33,630 31,780 33,880 807
1.581M
53.166B
1401/3/1 32,270 30,400 33,000 340
782,785
25.264B
1401/2/31 31,430 30,030 33,000 397
1.170M
36.764B
1401/2/28 31,550 31,480 32,700 277
786,473
24.816B
1401/2/27 33,130 32,490 34,620 410
660,403
21.877B
1401/2/26 33,760 31,660 33,940 535
964,275
32.553B
1401/2/25 32,330 31,600 32,980 421
384,678
12.382B
1401/2/24 32,980 31,850 33,970 856
1.164M
38.402B
1401/2/21 33,460 32,100 35,000 1,045
1.745M
58.380B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/6 12 1397 59 88 52 52 32
1396/6/6 12 1396 51 32
1396/4/18 9 1396 62 135 41 32 54
1396/1/30 6 1396 75 135 31 32 35
1395/10/11 3 1396 75 187 22 32 26

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان آبيك (سآبيك) 14,870 (4.94%) 6710
1.715M
25.497B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 4,271 (5.98%) 3102
46.410M
197.242B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 56,290 (3.61%) 2799
3.665M
205.831B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 11,140 (1.24%) 1505
2.409M
27.010B
سيمان كردستان (سكرد) 10,080 (5.00%) 1397
20.212M
202.713B
سيمان مجد خواف (سخواف) 8,820 (2.92%) 1292
12.605M
110.651B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 34,650 (3.03%) 1012
1.809M
63.422B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 91,250 (4.99%) 763
1.637M
147.617B
سيمان ساوه (ساوه) 50,000 (3.29%) 736
351,237
17.632B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 10,000 (2.25%) 717
5.078M
51.102B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 8,980 (0.11%) 710
5.455M
48.926B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 26,320 (2.52%) 688
1.696M
45.303B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 11,690 (5.95%) 644
3.359M
39.917B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 40,380 (4.99%) 596
1.614M
64.980B
سيمان‌ دورود (سدور) 7,360 (1.47%) 553
3.568M
25.784B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 22,660 (4.96%) 497
1.385M
31.117B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 13,410 (0.52%) 489
1.621M
21.881B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 18,800 (5.15%) 476
1.467M
28.127B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 18,750 (0.86%) 388
1.246M
23.566B
سيمان باقران (سباقر) 13,700 (2.16%) 349
2.114M
28.939B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 46,820 (2.64%) 347
225,933
10.647B
سيمان كارون (سكارون) 51,400 (2.93%) 343
292,082
15.041B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 28,000 (0.90%) 324
627,830
17.567B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 65,140 (0.08%) 314
218,880
14.350B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,590 (1.68%) 281
1.401M
10.471B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 11,460 (0.35%) 263
1.619M
18.543B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 44,820 (3.03%) 262
210,175
9.649B
سيمان‌ خزر (سخزر) 23,930 (0.84%) 246
536,382
13.015B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 16,130 (2.71%) 221
310,339
5.005B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 7,980 (0.63%) 210
4.025M
32.029B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 30,000 (1.52%) 191
299,997
8.918B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 24,530 (2.31%) 178
381,051
9.457B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 2,527 (0.98%) 141
1.981M
4.989B
سيمان‌شاهرود (سرود) 21,150 (0.09%) 132
438,165
9.218B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 17,030 (0%) 131
409,380
6.843B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 42,000 (1.72%) 131
268,270
11.280B
سيمان فارس نو (سفانو) 33,500 (1.64%) 107
316,697
10.719B
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 13,240 (0.76%) 88
223,593
2.945B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 19,830 (0.10%) 82
248,370
4.937B
گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) (سي تيپ2ن32) 5,389 (0%) 44
1.625M
8.757B
گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) (سي تيپ2ن17) 7,193 (4.99%) 27
733,000
5.272B
شركت سيمان لارستان (سلار) 41,300 (2.94%) 16
41,046
1.695B
گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) (سي تيپ2ن24) 5,607 (0%) 13
323,000
1.811B
گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) (سي تيپ2ن02) 7,376 (5.00%) 12
162,000
1.195B
گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) (سي تيپ2ن34) 8,033 (4.99%) 12
300,000
2.410B
گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) (سي تيپ2ن30) 7,989 (4.99%) 12
440,000
3.515B
گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) (سي تيپ2ن07) 7,331 (5.00%) 9
219,000
1.605B
گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) (سي تيپ2ن27) 6,747 (5.00%) 8
188,000
1.268B
گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) (سي تيپ2ن11) 6,784 (5.00%) 6
172,000
1.167B
گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) (سي تيپ2ن03) 6,265 (4.99%) 6
159,000
996.135M
گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) (سي تيپ2ن01) 7,921 (5.00%) 6
88,000
697.048M
گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) (سي تيپ2ن31) 5,607 (0%) 5
154,000
863.478M
گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن) (سي تيپ2ن35) 5,717 (5.00%) 4
200,000
1.143B
گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) (سي تيپ2ن05) 7,833 (5.00%) 3
75,000
587.475M
گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) (سي تيپ2ن19) 5,277 (0%) 3
140,000
738.780M
گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) (سي تيپ2ن12) 5,887 (4.99%) 3
50,000
294.350M
گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) (سي تيپ2ن21) 5,607 (0%) 3
84,000
470.988M
گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) (سي تيپ2ن08) 5,887 (4.99%) 2
64,000
376.768M
گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) (سي تيپ2ن10) 5,887 (4.99%) 2
25,000
147.175M
گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) (سي تيپ2ن14) 6,629 (4.99%) 2
37,000
245.273M
گواهي سيمان تيپ2كردستان(ن) (سي تيپ2ن22) 6,085 (4.99%) 2
60,000
365.100M
گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) (سي تيپ2ن04) 7,674 (4.99%) 2
40,000
306.960M
گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) (سي تيپ2ن25) 5,776 (3.01%) 2
48,000
277.248M
گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) (سي تيپ2ن37) 7,707 (5.00%) 1
25,000
192.675M
گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) (سي تيپ2ن29) 5,887 (4.99%) 1
10,000
58.870M
گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) (سي تيپ2ن36) 5,757 (5.00%) 1
25,000
143.925M
گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) (سي تيپ2ن18) 6,261 (5.00%) 1
75,000
469.575M
گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) (سي تيپ2ن09) 7,193 (4.99%) 1
50,000
359.650M
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1,065 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) (سي تيپ2ن06) 5,887 (0%) 0
0
0
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 20,950 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) (سي تيپ2ن13) 5,887 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) (سي تيپ2ن38) 6,619 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد شرق (سفيد) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) (سي تيپ2ن20) 5,887 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) (سي تيپ2ن15) 5,887 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) (سي تيپ2ن33) 6,944 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) (سي تيپ2ن16) 5,887 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) (سي تيپ2ن23) 5,887 (0%) 0
0
0
سيمان اردستان (اردستان) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 27,780 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سپاهان(ن) (سي تيپ2ن28) 5,887 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان مطهری بعد ار تقاطع قائم مقام فراهانی ساختمان موتوژن پلاک 253 طبقه دوم
تلفن شرکت: 88734161
پست الکترونیک شرکت: info@dashtestancement.com
وب سایت شرکت: http://www.dashtestancement.com
آدرس کارخانه: برازجان کیلونتر 7 جاده شیراز سیمان دشتستان کدپستی 7531-11111
تلفن کارخانه: 4392324-0773
مدیر عامل: آقای مهندس کیومرث موسیوند
مدیر مالی: آقای کرمی
نمابر کارخانه: 4392400-0773
تلفن امور سهام: 5-07334392404