PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنايع سيمان دشتستان
صنايع سيمان دشتستان ( سدشت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:16:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 36,500 قیمت دیروز 37,760 تعداد معاملات 344 EPS 414
1,260     (%3.34) بیشترین قیمت 39,500 ارزش 8,486,247,660 P/E 90.9
قیمت پایانی 37,640 کمترین قیمت 35,880 حجم 229,058 حداکثر قیمت مجاز 39,640
120     (%0.32) اولین قیمت 39,500 حجم مبنا 1,310,273 حداقل قیمت مجاز 35,880
تاریخ آخرین معامله 1399/4/17 - 10:54:09   ارزش بازار (م ر) 44,415,200 تعداد سهام 1,180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
6 6,028 36,400 37,200 386 1
2 430 36,190 37,300 4,786 3
1 14,820 36,180 37,400 2,816 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/16 37,760 37,500 38,750 913
799,672
30.371B
1399/4/15 37,410 35,890 38,100 822
612,618
22.715B
1399/4/14 37,710 36,260 37,600 408
319,881
11.617B
1399/4/11 38,160 38,000 40,000 421
492,956
18.839B
1399/4/10 38,120 38,000 38,780 734
848,732
32.903B
1399/4/9 36,940 35,570 36,700 611
389,574
13.935B
1399/4/8 37,440 36,120 38,020 643
463,993
16.887B
1399/4/7 38,020 36,540 39,270 523
271,950
10.212B
1399/4/4 38,140 36,560 38,480 445
274,895
10.169B
1399/4/3 38,480 37,500 40,120 751
405,733
15.812B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/6 12 1397 59 88 52 52 32
1396/6/6 12 1396 51 32
1396/4/18 9 1396 62 135 41 32 54
1396/1/30 6 1396 75 135 31 32 35
1395/10/11 3 1396 75 187 22 32 26

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 50,610 (4.99%) 15094
12.183M
618.781B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 13,640 (4.95%) 11152
43.899M
602.029B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 68,670 (4.99%) 7617
7.025M
484.462B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 15,910 (4.39%) 6567
16.490M
262.021B
سيمان ساوه (ساوه) 149,139 (5.00%) 3994
366,294
54.629B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 19,270 (4.98%) 3488
9.486M
183.017B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 12,150 (4.93%) 3379
14.010M
171.264B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 25,090 (5.00%) 2695
5.240M
132.561B
سيمان كردستان (سكرد) 14,630 (4.94%) 2677
7.266M
106.855B
سيمان خوزستان (سخوز) 25,390 (2.12%) 2450
8.104M
203.852B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 25,700 (4.99%) 2413
3.973M
104.303B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 36,360 (4.99%) 2121
3.331M
122.189B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 17,080 (4.69%) 1916
5.356M
91.327B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 14,537 (3.00%) 1876
13.483M
198.199B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 25,600 (4.83%) 1729
4.362M
111.643B
سيمان فارس نو (سفانو) 42,380 (4.98%) 1600
2.863M
118.867B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 30,710 (4.98%) 1580
2.328M
71.929B
سيمان‌شاهرود (سرود) 24,810 (4.98%) 1548
2.833M
70.286B
سيمان‌ دورود (سدور) 14,610 (4.94%) 1358
3.590M
52.478B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 15,270 (4.98%) 1331
3.881M
59.327B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 95,040 (5.00%) 1259
552,654
53.118B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 27,940 (5.00%) 1214
1.657M
46.290B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 148,780 (5.00%) 1082
664,158
98.657B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 68,630 (5.00%) 1064
568,480
39.084B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 148,200 (6.79%) 1050
484,321
72.063B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 37,100 (4.99%) 1018
2.542M
94.925B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 74,620 (4.99%) 836
534,615
39.924B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 88,610 (2.28%) 832
557,913
49.419B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 55,100 (5.00%) 767
659,436
36.442B
سيمان باقران (سباقر) 20,803 (3.00%) 647
933,743
19.425B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 31,205 (2.96%) 559
933,703
29.213B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 47,900 (5.00%) 419
344,679
16.536B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 36,500 (3.34%) 344
229,058
8.486B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 22,450 (2.90%) 290
939,617
21.083B
سيمان‌ خزر (سخزر) 47,100 (4.99%) 221
846,074
39.850B
سيمان مجد خواف (سخواف) 10,188 (5.00%) 199
2.949M
30.047B
سيمان كارون (سكارون) 69,505 (3.00%) 167
68,156
4.737B
شركت سيمان لارستان (سلار) 24,092 (3.00%) 159
350,649
8.448B
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 29,320 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 16,800 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/06/29 (جسيما906) 13,574 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان مطهری بعد ار تقاطع قائم مقام فراهانی ساختمان موتوژن پلاک 253 طبقه دوم
تلفن شرکت: 88734161
پست الکترونیک شرکت: info@dashtestancement.com
وب سایت شرکت: http://www.dashtestancement.com
آدرس کارخانه: برازجان کیلونتر 7 جاده شیراز سیمان دشتستان کدپستی 7531-11111
تلفن کارخانه: 4392324-0773
مدیر عامل: آقای مهندس کیومرث موسیوند
مدیر مالی: آقای کرمی
نمابر کارخانه: 4392400-0773
تلفن امور سهام: 5-07334392404