PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارت اعتباري ايران كيش
كارت اعتباري ايران كيش ( ركيش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:30:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,267 قیمت دیروز 3,287 تعداد معاملات 624 EPS 92
20     (%0.61) بیشترین قیمت 3,358 ارزش 21,699,973,603 P/E 35.5
قیمت آخرین معامله 3,216 کمترین قیمت 3,180 حجم 6,642,946 حداکثر قیمت مجاز 3,451
71     (%2.16) اولین قیمت 3,343 حجم مبنا 4,656,939 حداقل قیمت مجاز 3,123
تاریخ آخرین معامله 1402/1/6 - 12:29:35   ارزش بازار (م ر) 22,869,000 تعداد سهام 7,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 6,360 3,190 3,190 5,624 3
1 30,000 3,182 3,215 3,500 1
1 35,000 3,181 3,216 5,452 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/6 3,267 3,180 3,358 624
6.643M
21.700B
1402/1/5 3,287 3,162 3,350 433
5.280M
17.353B
1401/12/28 3,221 3,177 3,290 523
5.676M
18.284B
1401/12/27 3,157 3,079 3,175 516
8.515M
26.884B
1401/12/24 3,024 3,001 3,100 266
2.718M
8.305B
1401/12/20 3,001 2,903 3,050 654
8.929M
26.797B
1401/12/16 2,974 2,900 3,028 597
12.337M
36.695B
1401/12/15 2,958 2,920 2,997 342
3.156M
9.307B
1401/12/14 2,974 2,900 3,038 568
8.645M
25.707B
1401/12/13 2,973 2,940 3,025 486
5.410M
16.086B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 496 500 264 645 270
1396/6/27 3 1396 496 500 135 645 131
1395/12/18 12 1396 607 379 645 645 368
1395/12/18 12 1395 581 368
1395/11/2 9 1395 581 243 402 368 419

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آسان پرداخت پرشين (آپ) 7,270 (0.82%) 1678
12.136M
89.662B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 4,950 (1.08%) 1379
21.047M
106.338B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 3,149 (0.16%) 800
9.334M
29.780B
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 6,950 (3.34%) 679
6.654M
47.176B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,216 (2.16%) 624
6.643M
21.700B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 13,420 (0.52%) 613
5.879M
80.145B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 7,200 (3.36%) 553
2.754M
20.135B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 9,250 (6.94%) 470
4.830M
44.656B
به پرداخت ملت (پرداخت) 11,700 (0.59%) 297
996,796
12.007B
افرانت (افرا) 24,700 (0%) 253
895,600
21.975B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 15,810 (4.91%) 248
824,325
12.815B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 38,000 (0.78%) 192
273,753
10.627B
همكاران سيستم (سيستم) 10,270 (1.88%) 146
1.005M
10.350B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 16,430 (0.18%) 137
877,916
14.402B
گروه فن آوا (فن آوا) 5,260 (2.94%) 38
1.023M
5.382B
اختيارخ تپسي-4500-14020619 (ضتپسي600) 4,476 (447,500.00%) 2
2
8.952M
رايان هم افزا (رافزا) 68,200 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14020619 (طتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
توسعه فن افزار توسن (فن افزار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14021220 (ضتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10600-14020716 (طتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14021220 (طتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14021220 (طتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14020619 (طتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-11900-14011117 (ضتوسن1101) 3,990 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14021220 (طتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-18600-14020716 (ضتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14021220 (ضتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-23800-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14021220 (ضتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14021220 (ضتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14020619 (ضتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14021220 (ضتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14021220 (طتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-6600-14020716 (طتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14020619 (طتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14021220 (طتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14020619 (ضتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14021220 (طتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-22600-14020716 (ضتوسن708) 490 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14021220 (ضتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-6600-14020716 (ضتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14020619 (طتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-24600-14020716 (ضتوسن709) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-27200-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14020619 (طتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-8600-14020716 (طتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-13600-14011117 (ضتوسن1102) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14020619 (ضتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-14600-14020716 (طتوسن704) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-12600-14020716 (ضتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14020619 (ضتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14020619 (ضتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-11900-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-12600-14020716 (طتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-23800-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20600-14020716 (ضتوسن707) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14020619 (ضتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14020619 (طتپسي600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14020619 (طتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران ارقام (مرقامح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14020619 (ضتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-16600-14020716 (طتوسن705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14020619 (ضتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20400-14011117 (طتوسن1104) 4,890 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10200-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-27200-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14021220 (ضتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-18600-14020716 (طتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-8600-14020716 (ضتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14021220 (طتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14021220 (طتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14020619 (طتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14021220 (ضتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20400-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-22600-14020716 (طتوسن708) 3,970 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14020619 (طتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-14600-14020716 (ضتوسن704) 3,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10600-14020716 (ضتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14021220 (طتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14021220 (ضتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-13600-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران ارقام (مرقام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20600-14020716 (طتوسن707) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10200-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-24600-14020716 (طتوسن709) 2,511 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-16600-14020716 (ضتوسن705) 2,500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم -پلاک 28
نمابر شرکت: 85947401
وب سایت شرکت: http://www.kiccc.com
مدیر عامل: آقای صادق فرامرزی
وب سایت امور سهام: http://stocks.kiccc.com/
تلفن امور سهام: 85943181
پست الکترونیک امور سهام: stocks@kiccc.com
تلفن شرکت: 85949-85940(021)