PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارت اعتباري ايران كيش
كارت اعتباري ايران كيش ( ركيش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:37:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,100 قیمت دیروز 21,530 تعداد معاملات 2926 EPS 427
570     (%2.65) بیشترین قیمت 22,600 ارزش 283,039,288,680 P/E 51.8
قیمت آخرین معامله 22,590 کمترین قیمت 20,700 حجم 12,805,420 حداکثر قیمت مجاز 22,600
1,060     (%4.92) اولین قیمت 21,000 حجم مبنا 2,222,222 حداقل قیمت مجاز 20,460
تاریخ آخرین معامله 1399/4/15 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 57,460,000 تعداد سهام 2,600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
10 10,094 22,590 22,590 111,424 4
1 4,423 22,500 22,600 220,215 26
2 680 22,400 23,600 40 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/15 22,100 20,700 22,600 2,926
12.805M
283.039B
1399/4/14 21,530 21,380 22,800 3,434
21.251M
457.578B
1399/4/11 22,500 22,500 22,500 1,062
7.613M
171.284B
1399/4/10 21,430 21,430 21,430 789
4.137M
88.659B
1399/4/9 20,410 19,330 21,350 3,118
16.826M
343.456B
1399/4/8 20,340 19,930 21,600 2,825
21.482M
437.010B
1399/4/7 20,970 20,520 22,000 3,638
20.750M
435.222B
1399/4/4 21,600 20,150 22,230 3,027
17.316M
373.989B
1399/4/3 21,190 20,280 21,270 1,277
10.763M
228.079B
1399/4/2 20,260 20,260 20,260 394
2.840M
57.535B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 496 500 264 645 270
1396/6/27 3 1396 496 500 135 645 131
1395/12/18 12 1396 607 379 645 645 368
1395/12/18 12 1395 581 368
1395/11/2 9 1395 581 243 402 368 419

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 49,350 (2.43%) 9736
19.886M
980.009B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,260 (1.84%) 6100
11.455M
439.300B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 51,780 (4.99%) 4271
16.593M
843.088B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 67,270 (4.99%) 3978
9.900M
651.491B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 18,000 (1.18%) 3887
14.399M
256.545B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 44,980 (4.10%) 3120
3.894M
165.728B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 22,590 (4.92%) 2926
12.805M
283.039B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 43,590 (2.32%) 1751
2.594M
111.673B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 55,690 (5.00%) 1186
3.097M
172.443B
به پرداخت ملت (پرداخت) 51,450 (1.88%) 1138
1.344M
67.614B
افرانت (افرا) 37,955 (5.00%) 140
452,873
17.189B
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 17,063 (0%) 0
0
0
همكاران سيستم (سيستم) 35,130 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم -پلاک 28
نمابر شرکت: 85947401
وب سایت شرکت: http://www.kiccc.com
مدیر عامل: آقای صادق فرامرزی
وب سایت امور سهام: http://stocks.kiccc.com/
تلفن امور سهام: 85943181
پست الکترونیک امور سهام: stocks@kiccc.com
تلفن شرکت: 85949-85940(021)