PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارت اعتباري ايران كيش
كارت اعتباري ايران كيش ( ركيش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:52:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,230 قیمت دیروز 5,460 تعداد معاملات 871 EPS 200
230     (%4.21) بیشترین قیمت 5,580 ارزش 47,740,235,230 P/E 26.2
قیمت آخرین معامله 5,200 کمترین قیمت 5,190 حجم 9,135,907 حداکثر قیمت مجاز 5,730
260     (%4.76) اولین قیمت 5,420 حجم مبنا 2,673,797 حداقل قیمت مجاز 5,190
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 32,949,000 تعداد سهام 6,300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 4,738 5,190 5,200 7,909 2
0 0 0 5,280 50,000 1
0 0 0 5,290 130,176 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 5,230 5,190 5,580 871
9.136M
47.740B
1401/3/1 5,460 5,280 5,570 549
3.566M
19.457B
1401/2/31 5,380 5,330 5,640 1,054
6.560M
35.306B
1401/2/28 5,610 5,340 5,710 973
5.785M
32.449B
1401/2/27 5,520 5,480 5,750 1,595
14.767M
81.578B
1401/2/26 5,760 5,620 6,050 1,341
8.997M
51.828B
1401/2/25 5,850 5,630 5,900 1,356
16.242M
95.095B
1401/2/24 5,620 5,500 5,870 1,176
8.435M
47.430B
1401/2/21 5,720 5,650 5,860 1,399
12.129M
69.417B
1401/2/20 5,820 5,620 6,050 1,052
7.998M
46.537B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 496 500 264 645 270
1396/6/27 3 1396 496 500 135 645 131
1395/12/18 12 1396 607 379 645 645 368
1395/12/18 12 1395 581 368
1395/11/2 9 1395 581 243 402 368 419

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 21,300 (4.70%) 2286
4.213M
89.124B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 51,200 (4.03%) 1192
1.966M
100.013B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 13,590 (5.95%) 1074
5.024M
68.811B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 4,330 (1.07%) 983
22.364M
96.092B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 7,030 (4.87%) 918
6.582M
46.995B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,200 (4.76%) 871
9.136M
47.740B
رايان هم افزا (رافزا) 54,300 (4.99%) 778
409,295
22.342B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 19,900 (1.32%) 593
1.556M
30.080B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,950 (3.51%) 530
3.978M
20.001B
افرانت (افرا) 36,950 (4.89%) 506
1.343M
49.611B
گروه فن آوا (فن آوا) 8,610 (2.93%) 372
1.783M
15.509B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 22,840 (2.74%) 361
1.020M
22.816B
به پرداخت ملت (پرداخت) 22,000 (4.10%) 216
528,928
11.857B
همكاران سيستم (سيستم) 6,170 (0.64%) 153
513,948
3.192B
اختيارف.ت. توسن-8726-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-35000-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-30000-14011117 (طتوسن1104) 2,950 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-15000-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 24,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-40000-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20000-14011117 (ضتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17500-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-40000-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-25000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-30000-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20000-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 11,620 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-15000-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-35000-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17500-14011117 (ضتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-25000-14011117 (ضتوسن1103) 7,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم -پلاک 28
نمابر شرکت: 85947401
وب سایت شرکت: http://www.kiccc.com
مدیر عامل: آقای صادق فرامرزی
وب سایت امور سهام: http://stocks.kiccc.com/
تلفن امور سهام: 85943181
پست الکترونیک امور سهام: stocks@kiccc.com
تلفن شرکت: 85949-85940(021)