PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشتيراني درياي خزر
كشتيراني درياي خزر ( حخزر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 31,561 قیمت دیروز 33,148 تعداد معاملات 1716 EPS 847
1,587     (%4.79) بیشترین قیمت 32,700 ارزش 83,934,762,911 P/E 37.3
قیمت آخرین معامله 31,491 کمترین قیمت 31,491 حجم 2,659,474 حداکثر قیمت مجاز 34,805
1,657     (%5.00) اولین قیمت 31,491 حجم مبنا 1,584,234 حداقل قیمت مجاز 31,491
تاریخ آخرین معامله 1399/4/18 - 12:28:44   ارزش بازار (م ر) 34,085,880 تعداد سهام 1,080,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 5,560 31,491 31,491 616,420 148
1 1,000 30,622 31,492 12,709 2
0 0 0 31,495 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/18 31,561 31,491 32,700 1,716
2.659M
83.935B
1399/4/17 33,148 32,800 34,900 2,591
4.669M
154.760B
1399/4/16 34,526 33,510 35,160 3,059
4.640M
160.190B
1399/4/15 33,501 32,006 35,370 2,771
6.203M
207.817B
1399/4/14 33,690 33,141 36,580 1,536
2.882M
97.085B
1399/4/11 34,885 33,845 35,288 2,043
3.451M
120.388B
1399/4/10 33,608 31,000 33,844 1,934
3.952M
132.831B
1399/4/9 32,233 32,223 32,700 921
1.927M
62.123B
1399/4/8 33,918 32,529 35,953 920
2.071M
70.246B
1399/4/2 35,081 34,970 35,999 3,555
5.848M
205.155B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/12/19 12 1396 226 223 108 108 241
1395/12/19 12 1395 141 241
1395/11/12 9 1395 141 128 241 151
1395/2/20 12 1395 223 540 241 241 696
1395/2/20 12 1394 223 696

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني درياي خزر (حخزر) 31,491 (5.00%) 1716
2.659M
83.935B
كشتيراني آريا (حاريا) 11,056 (3.00%) 214
1.049M
11.593B
كشتيراني والفجر (حفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
دريايي و مهندسي كشتيراني قشم (حقشم) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: منطقه آزادتجاری - صنعتی بندر انزلی خیابان شهید مصطفی خمینی کشتیرانی دریای خزر كد پستي : 43145-17110
وب سایت شرکت: http://khazarshipping.ir/
وب سایت شرکت: http://khazarshipping.ir/
تلفن شرکت: 44423801-013
نمابر شرکت: 44428167-013
تلفن امور سهام: 44423801-013(داخلی223)
مدیر عامل: آقای علی اکبر غنجی
مدیر مالی: خانم شهلا بی طمع
تلفن امور سهام: 01344423801
تلفن امور سهام: 01344423801