PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
زغال سنگ پروده طبس
زغال سنگ پروده طبس ( كزغال ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,500 قیمت دیروز 27,100 تعداد معاملات 2036 EPS 2459
400     (%1.48) بیشترین قیمت 28,500 ارزش 57,429,968,900 P/E 11.2
قیمت آخرین معامله 27,650 کمترین قیمت 26,250 حجم 2,087,850 حداکثر قیمت مجاز 28,950
550     (%2.03) اولین قیمت 26,900 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 25,250
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 96,250,000 تعداد سهام 3,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 280 27,650 27,650 1,832 4
1 141 27,600 27,700 7,902 11
3 840 27,550 27,750 60 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 27,500 26,250 28,500 2,036
2.088M
57.430B
1402/1/6 27,100 26,600 27,300 137
247,116
6.694B
1402/1/5 28,150 27,350 29,300 2,328
4.299M
120.978B
1401/12/28 28,600 27,400 29,500 2,180
4.239M
121.173B
1401/12/27 28,750 27,200 28,850 1,925
7.920M
227.668B
1401/12/24 27,000 25,950 27,100 2,058
4.032M
108.844B
1401/12/23 25,350 24,450 25,950 5,365
4.520M
114.504B
1401/12/22 24,950 24,250 25,200 2,824
2.953M
73.632B
1401/12/21 24,150 23,500 24,950 1,705
4.384M
105.823B
1401/12/20 25,000 24,600 25,500 1,912
3.256M
81.377B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
زغال سنگ پروده طبس (كزغال) 27,650 (2.03%) 2036
2.088M
57.430B
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 11,200 (0.54%) 598
3.692M
40.735B
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 18,530 (0.22%) 347
2.557M
47.519B
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 97,900 (1.61%) 195
64,781
6.331B


چکیده