PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
زغال سنگ پروده طبس
زغال سنگ پروده طبس ( كزغال ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:51:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,950 قیمت دیروز 27,950 تعداد معاملات 0 EPS 3467
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 8.1
قیمت آخرین معامله 27,950 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 29,300
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 800,000 حداقل قیمت مجاز 26,600
تاریخ آخرین معامله 1400/10/28 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 55,900,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 27,750 28,600 1,468 1
0 0 0 29,000 60 1
0 0 0 29,500 1,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/28 27,950 27,750 28,650 1,264
1.962M
54.797B
1400/10/27 29,200 28,650 30,000 1,154
610,843
17.787B
1400/10/26 29,550 29,000 30,100 1,388
1.244M
36.738B
1400/10/25 29,750 29,500 30,100 1,452
749,877
22.321B
1400/10/22 29,800 29,000 30,500 1,405
1.249M
37.223B
1400/10/21 29,500 29,100 30,000 1,186
516,402
15.236B
1400/10/20 29,500 28,800 30,000 1,408
639,456
18.846B
1400/10/19 29,500 29,000 30,050 1,273
1.595M
47.083B
1400/10/18 30,200 29,950 31,100 1,604
1.358M
40.978B
1400/10/15 30,973 30,530 31,550 1,178
697,998
21.615B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 43,750 (2.30%) 446
1.125M
49.189B
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 29,850 (4.94%) 235
529,929
16.360B
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 64,600 (3.08%) 116
103,613
6.817B
زغال سنگ پروده طبس (كزغال) 27,950 (0%) 0
0
0
زغالسنگ البرز شرقي (زغالسنگ البرز) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده