PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك صادرات ايران
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,021 قیمت دیروز 2,002 تعداد معاملات 8559 EPS 4
19     (%0.95) بیشترین قیمت 2,092 ارزش 1,036,540,255,778 P/E 505.2
قیمت آخرین معامله 2,092 کمترین قیمت 1,940 حجم 512,891,415 حداکثر قیمت مجاز 2,102
90     (%4.50) اولین قیمت 1,970 حجم مبنا 59,259,259 حداقل قیمت مجاز 1,902
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 354,390,377 تعداد سهام 175,353,972,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 2,420,000 2,098 2,098 2,469,045 46
1 33,868 2,086 2,099 960,949 8
2 59,616 2,082 2,100 4,103,182 72


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 2,021 1,940 2,092 8,559
512.891M
1,036.540B
1402/1/6 2,002 1,957 2,060 7,538
265.213M
531.023B
1402/1/5 2,045 1,999 2,080 6,125
270.997M
554.189B
1401/12/28 2,025 2,000 2,071 5,846
347.767M
704.110B
1401/12/27 2,008 1,998 2,008 6,712
716.541M
1,438.569B
1401/12/24 1,913 1,895 1,940 5,070
268.247M
513.236B
1401/12/23 1,886 1,870 1,910 4,196
100.759M
190.069B
1401/12/22 1,881 1,850 1,918 3,202
126.666M
238.261B
1401/12/21 1,881 1,855 1,910 3,829
148.900M
280.096B
1401/12/20 1,918 1,886 1,924 6,147
412.493M
791.042B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/2/2 12 1396 -245 160 -230 -230 -340
1396/2/2 12 1395 -309 -340
1395/12/28 6 1395 -309 145 -477 -340 73
1395/11/28 9 1395 -267 -760 -340 -138
1394/12/27 12 1394 145 100

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك دي (دي) 974 (4.96%) 20706
1.137B
1,099.824B
بانك ملت (وبملت) 3,362 (1.39%) 11545
362.367M
1,199.456B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,092 (4.50%) 8559
512.891M
1,036.540B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 3,151 (0.90%) 8402
425.344M
1,327.625B
بانك تجارت (وتجارت) 2,116 (2.47%) 7910
260.152M
538.919B
ح. بانك سامان (سامانح) 1,855 (6.00%) 2680
482.600M
895.223B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,084 (3.12%) 2489
104.344M
212.324B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,893 (1.04%) 1761
57.706M
221.566B
بانك گردشگري (وگردش) 7,460 (2.05%) 1496
23.377M
173.794B
اعتباري ملل (وملل) 3,250 (0.37%) 1055
14.252M
46.054B
اختيارخ دي-600-14020217 (ضدي203) 433 (15.16%) 954
136,178
57.015B
بانك سينا (وسينا) 4,293 (5.19%) 912
28.654M
119.278B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,695 (3.46%) 785
20.947M
96.741B
بانك سامان (سامان) 2,935 (2.98%) 719
51.581M
151.342B
پست بانك ايران (وپست) 6,520 (1.24%) 492
5.363M
34.461B
بانك شهر (وشهر) 6,690 (0.45%) 396
6.115M
40.486B
بانك سرمايه (سمايه) 4,534 (1.52%) 348
4.037M
18.278B
اختيارخ وتجارت-1500-1402/02/20 (ضجار2022) 665 (3.74%) 237
33,229
21.332B
اختيارخ دي-1400-14020217 (ضدي215) 49 (13.95%) 192
49,921
2.436B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,439 (1.30%) 157
2.391M
8.194B
اختيارخ دي-800-14020217 (ضدي207) 276 (28.97%) 145
18,726
4.786B
اختيارخ وتجارت-2000-1402/02/20 (ضجار2027) 280 (5.66%) 143
20,194
5.043B
اختيارخ وتجارت-1900-1402/02/20 (ضجار2026) 322 (0.62%) 143
17,441
5.441B
اختيارخ وتجارت-1800-1402/02/20 (ضجار2025) 397 (6.72%) 110
9,095
3.178B
اختيارخ دي-900-14020217 (ضدي209) 169 (20.71%) 107
18,601
3.116B
اختيارخ دي-550-14020217 (ضدي202) 474 (13.40%) 86
5,724
2.638B
اختيارخ وبملت-2227-1402/03/28 (ضملت3020) 1,380 (4.47%) 71
3,889
7.303B
اختيارخ وخاور-5000-1402/03/17 (ضخاو3008) 300 (23.97%) 64
10,356
3.014B
اختيارخ وتجارت-1300-1402/02/20 (ضجار2020) 879 (1.46%) 58
3,912
3.346B
بانك ايران زمين (وزمين) 6,590 (0.90%) 48
634,969
4.184B
اختيارخ وبصادر-2000-1402/03/17 (ضصاد3026) 388 (14.45%) 41
5,265
1.929B
اختيارخ وتجارت-2400-1402/02/20 (ضجار2029) 117 (28.57%) 41
4,974
529.584M
اختيارخ وتجارت-1700-1402/02/20 (ضجار2024) 483 (7.81%) 38
1,619
745.192M
اختيارخ وبصادر-1900-1402/03/17 (ضصاد3025) 439 (18.33%) 36
4,560
1.783B
اختيارخ وبملت-3341-1402/03/28 (ضملت3025) 650 (35.00%) 33
1,271
1.112B
اختيارخ دي-1000-14020217 (ضدي211) 119 (29.35%) 32
4,873
532.828M
اختيارخ وخاور-5500-1402/03/17 (ضخاو3009) 151 (14.39%) 28
2,655
411.172M
اختيارخ وبصادر-2200-1402/03/17 (ضصاد3027) 305 (5.17%) 25
2,732
744.203M
اختيارخ دي-750-14020217 (ضدي206) 300 (8.30%) 19
686
200.279M
اختيارخ وتجارت-1400-1402/02/20 (ضجار2021) 716 (18.35%) 16
63
44.580M
اختيارخ وتجارت-2200-1402/02/20 (ضجار2028) 198 (20.00%) 14
702
120.707M
اختيارخ وخاور-6000-1402/03/17 (ضخاو3010) 125 (45.35%) 9
556
47.850M
اختيارخ دي-500-14020217 (ضدي201) 505 (10.02%) 9
107
53.038M
اختيارخ وتجارت-1600-1402/02/20 (ضجار2023) 549 (0.92%) 9
596
313.300M
اختيارخ وخاور-4500-1402/03/17 (ضخاو3007) 539 (0.75%) 8
916
481.544M
اختيارخ وخاور-4000-1402/03/17 (ضخاو3006) 1,250 (29.00%) 7
114
115.595M
اختيارخ دي-450-14020217 (ضدي200) 568 (4.80%) 7
185
104.331M
اختيارخ دي-850-14020217 (ضدي208) 210 (44.83%) 6
110
23.090M
اختيارخ وبملت-1782-1402/03/28 (ضملت3017) 1,880 (3.81%) 5
8
20.178M
اختيارخ وتجارت-1200-1402/02/20 (ضجار2019) 940 (9.05%) 4
82
76.676M
اختيارخ وبصادر-1300-1402/03/17 (ضصاد3019) 900 (6.13%) 4
101
90.890M
اختيارخ دي-950-14020217 (ضدي210) 177 (80.61%) 3
9
587,000
اختيارخ وبملت-4083-1402/03/28 (ضملت3027) 400 (8.26%) 3
64
36.908M
اختيارخ وتجارت-1000-1402/02/20 (ضجار2017) 1,001 (10.78%) 3
14
14.570M
اختيارخ دي-700-14020217 (ضدي205) 399 (32.56%) 3
542
162.699M
اختيارخ دي-1100-14020217 (ضدي212) 110 (100.00%) 2
100
10.500M
اختيارف ت­ وپارس-2000-02/09/08 (هپارس029) 1 (0%) 2
122,288
122,288
اختيارخ وبصادر-2400-1402/03/17 (ضصاد3028) 200 (11.11%) 2
100
19.950M
اختيارخ وتجارت-1100-1402/02/20 (ضجار2018) 1,060 (0.93%) 2
90
95.295M
اختيارخ وبصادر-1600-1402/03/17 (ضصاد3022) 640 (0%) 1
10
6.400M
اختيارخ دي-650-14020217 (ضدي204) 389 (12.75%) 1
2
778,000
اختيارخ وبملت-3712-1402/03/28 (ضملت3026) 400 (71.67%) 1
23
12.392M
اختيارف وبصادر-2600-1402/03/17 (طصاد3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-700-14020217 (طدي205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2784-1402/03/28 (طملت3023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1402/02/20 (طجار2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1402/02/20 (طجار2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وخاور-3250-1402/03/17 (ضخاو3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وپارس2112-02/08/17 (ظپارس208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1402/02/20 (طجار2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2413-1402/03/28 (ضملت3021) 650 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1402/03/17 (طصاد3030) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-1200-14020217 (طدي213) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-3750-1402/03/17 (طخاو3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1930-1402/03/28 (طملت3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1402/02/20 (طجار2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1402/03/17 (طصاد3022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-2600-1402/03/17 (طخاو3000) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. وگردش-13378-020129 (ظوگردش0201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. وملل-2918-020629 (هوملل0206) 23 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2784-1402/03/28 (ضملت3023) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ دي-1300-14020217 (ضدي214) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-5500-1402/03/17 (طخاو3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2969-1402/03/28 (طملت3024) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1782-1402/03/28 (طملت3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2598-1402/03/28 (طملت3022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1402/02/20 (طجار2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-2800-1402/03/17 (طخاو3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ وبصادر1209-02/09/12 (هصادر209) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. وگردش-13322-020122 (هوگردش0201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3712-1402/03/28 (طملت3026) 1,130 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1402/03/17 (طصاد3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1402/03/17 (ضصاد3023) 498 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1402/03/17 (طصاد3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1402/03/17 (طصاد3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-750-14020217 (طدي206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4083-1402/03/28 (طملت3027) 1,350 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وتجارت1780-02/07/23 (هتجار207) 70 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-950-14020217 (طدي210) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت2413-02/08/01 (هملت208) 41 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2079-1402/03/28 (ضملت3019) 1,426 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1402/02/20 (طجار2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6561-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2969-1402/03/28 (ضملت3024) 801 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1930-1402/03/28 (ضملت3018) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1402/03/17 (طصاد3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-800-14020217 (طدي207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1402/03/17 (ضصاد3024) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ وكار-2991-02/08/29 (هكار208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2413-1402/03/28 (طملت3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1402/02/20 (طجار2018) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1402/03/17 (طصاد3023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-650-14020217 (طدي204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت2430-02/08/16 (ظملت208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس2096-02/08/02 (هپارس208) 70 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-450-14020217 (طدي200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1402/03/17 (طصاد3020) 300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وخاور-2800-1402/03/17 (ضخاو3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1402/02/20 (طجار2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1402/03/17 (ضصاد3020) 706 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. وملل-2967-020730 (ظوملل0207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2600-1402/03/17 (ضصاد3029) 110 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1402/02/20 (طجار2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1402/03/17 (طصاد3027) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3341-1402/03/28 (طملت3025) 450 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-3250-1402/03/17 (طخاو3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2800-1402/03/17 (ضصاد3030) 88 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-500-14020217 (طدي201) 6 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-6000-1402/03/17 (طخاو3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-4500-1402/03/17 (طخاو3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2598-1402/03/28 (ضملت3022) 1,350 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1402/03/17 (طصاد3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1402/03/17 (ضصاد3021) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1402/02/20 (طجار2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2079-1402/03/28 (طملت3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وتجارت1793-02/08/08 (ظتجار208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-1400-14020217 (طدي215) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-1804-02/08/13 (ظصادر208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-850-14020217 (طدي208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-1100-14020217 (طدي212) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1402/03/17 (طصاد3024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-3000-1402/03/17 (طخاو3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1402/02/20 (طجار2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ وخاور-3773-02/09/06 (هخاور209) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 44,500 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-1300-14020217 (طدي214) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-550-14020217 (طدي202) 4 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-1000-14020217 (طدي211) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2227-1402/03/28 (طملت3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-1789-02/07/26 (هصادر207) 111 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-4000-1402/03/17 (طخاو3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وخاور-2600-1402/03/17 (ضخاو3000) 2,264 (0%) 0
0
0
اختيارخ وخاور-3000-1402/03/17 (ضخاو3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ وبملت-1857-02/08/30 (هملت028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1402/02/20 (طجار2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ دي-1200-14020217 (ضدي213) 55 (0%) 0
0
0
اختيارخ وخاور-3750-1402/03/17 (ضخاو3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وخاور-3500-1402/03/17 (ضخاو3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1402/02/20 (طجار2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-900-14020217 (طدي209) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ تجارت-1213-02/09/14 (هتجار209) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف دي-600-14020217 (طدي203) 7 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-3500-1402/03/17 (طخاو3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6674-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وخاور-5000-1402/03/17 (طخاو3008) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

نمابر امور سهام: 88833609
تلفن شرکت: 88828478
وب سایت شرکت: http://www.bsi.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bsi.ir
مدیر مالی: آقای احمد دودانگه
مدیر روابط عمومی: آقای امیر صفری
مدیر سهام: آقای بهروز اعتمادی
پست الکترونیک امور سهام: sahamdaran@bsi.ir
وب سایت امور سهام: http://saham.bsi.ir/
مدیر عامل: آقای اسماعیل لله گانی
آدرس شرکت: تهران - خیابان سمیه بین بهار ومفتح - ساختمان سپهر شماره 85 - کدپستی 1571838713
تلفن امور سهام: 88832611-84763040-84762666-09602
تلفن شرکت: 84764060