PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سايپاشيشه‌
سايپاشيشه‌ ( كساپا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:46:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,310 قیمت دیروز 20,310 تعداد معاملات 4 EPS 428
0     (%0) بیشترین قیمت 19,300 ارزش 22,079,200 P/E 47.5
قیمت آخرین معامله 19,300 کمترین قیمت 19,300 حجم 1,144 حداکثر قیمت مجاز 21,320
1,010     (%4.97) اولین قیمت 19,300 حجم مبنا 2,461,841 حداقل قیمت مجاز 19,300
تاریخ آخرین معامله 1399/8/7 - 11:48:42   ارزش بازار (م ر) 4,671,300 تعداد سهام 230,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 19,300 938,991 248
0 0 0 19,370 463 2
0 0 0 20,200 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/7 20,310 19,300 19,300 4
1,144
22.079M
1399/8/6 20,310 19,300 19,300 2
569
10.982M
1399/8/5 20,310 19,300 19,300 2
407
7.855M
1399/8/3 20,310 19,300 19,300 6
1,831
35.338M
1399/7/30 20,310 19,370 19,370 39
176,017
3.409B
1399/7/27 20,380 19,390 19,390 23
70,339
1.364B
1399/7/23 20,410 19,400 19,400 26
32,997
640.142M
1399/7/22 20,420 19,620 19,620 93
530,351
10.405B
1399/7/21 20,650 19,650 19,650 26
75,195
1.478B
1399/7/20 20,680 19,740 19,740 133
199,792
3.944B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 5 -1014 -145 -280 -717
1395/8/19 6 1395 5 -1014 -169 -280 -578
1395/4/30 3 1395 -370 -1006 -202 -280 -255
1394/12/22 12 1395 2 -1006 -280 -280 -553
1394/12/22 12 1394 -1014 -553

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 21,030 (3.04%) 1510
6.144M
127.227B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 9,520 (4.90%) 392
2.709M
25.765B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 49,050 (1.13%) 382
298,305
14.569B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 50,200 (0.38%) 329
678,086
33.336B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 16,100 (4.95%) 264
1.369M
22.042B
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 9,830 (4.93%) 197
365,201
3.590B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 54,212 (5.00%) 161
275,599
14.941B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,763 (1.00%) 113
1.620M
7.714B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 10,622 (3.00%) 63
453,306
4.815B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 120,627 (5.00%) 41
6,734
812.302M
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 13,777 (3.00%) 32
284,800
3.908B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 23,900 (4.97%) 14
9,873
235.965M
شيشه سازي مينا (كمينا) 29,809 (3.00%) 10
17,969
535.638M
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 17,030 (4.97%) 9
12,364
210.559M
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 9,086 (2.99%) 5
12,714
115.519M
سايپاشيشه‌ (كساپا) 19,300 (4.97%) 4
1,144
22.079M
ايرانيت‌ (سايرا) 34,799 (4.00%) 4
13,191
459.034M
ح . آذريت‌ (ساذريح) 6,324 (2.99%) 2
2,597
16.423M
پرميت‌ (سپرمي) 8,374 (0.99%) 1
610
5.108M
آذريت‌ (ساذري) 5,964 (2.99%) 1
45
268,380
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 54 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,188 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 9,546 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 34,400 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 21,142 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 8,849 (0%) 0
0
0
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 6,830 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايراني توليداتومبيل-سايپا- 155,045,540 67.410
شخص حقیقی 3,605,095 1.560
شخص حقیقی 2,728,884 1.180

چکیده
تولید شیشه های مختلف ایمنی مورد مصرف در صنایع خودرو

آدرس امور سهام: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست)خیابان 16 پلاک 9
تلفن امور سهام: 88740489-88740749
نمابر امور سهام: 88536690
آدرس شرکت: تهران جاده مخصوص کرج چهارراه ایران خودرو ضلع جنوب غربی
تلفن شرکت: 44195280
نمابر شرکت: 44196028
وب سایت شرکت: http://www.sipaglass.com
پست الکترونیک شرکت: ss@sipaglass.com
مدیر عامل: آقای حمید رضا خضوعی
تولید شیشه های مختلف ایمنی مورد مصرف در صنایع خودرو