PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سايپاشيشه‌
سايپاشيشه‌ ( كساپا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 18:54:24
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 23,440 قیمت دیروز 24,670 تعداد معاملات 141 EPS 49
1,230     (%4.99) بیشترین قیمت 23,440 ارزش 9,245,837,680 P/E 498.4
قیمت پایانی 24,420 کمترین قیمت 23,440 حجم 394,447 حداکثر قیمت مجاز 25,900
250     (%1.01) اولین قیمت 23,440 حجم مبنا 1,970,832 حداقل قیمت مجاز 23,440
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:28:55   ارزش بازار (م ر) 5,616,600 تعداد سهام 230,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 510 23,440 23,440 701,738 266
0 0 0 23,490 4,809 5
0 0 0 23,600 11,355 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 24,670 23,490 23,490 51
75,669
1.777B
1399/5/20 24,720 23,680 23,680 155
316,661
7.499B
1399/5/19 24,920 24,110 24,110 504
711,067
17.144B
1399/5/15 25,370 24,850 24,990 454
1.221M
30.354B
1399/5/14 26,150 25,170 25,170 315
521,307
13.121B
1399/5/13 26,490 25,320 27,900 719
1.062M
27.973B
1399/5/12 26,640 26,180 26,690 879
1.944M
51.870B
1399/5/11 25,420 25,990 25,990 399
1.084M
28.165B
1399/5/8 24,760 25,690 25,690 325
471,996
12.126B
1399/5/7 24,470 25,140 25,140 320
883,747
22.217B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 5 -1014 -145 -280 -717
1395/8/19 6 1395 5 -1014 -169 -280 -578
1395/4/30 3 1395 -370 -1006 -202 -280 -255
1394/12/22 12 1395 2 -1006 -280 -280 -553
1394/12/22 12 1394 -1014 -553

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 35,420 (4.98%) 4297
19.406M
657.997B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 20,810 (4.98%) 3587
10.019M
210.673B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 32,100 (4.58%) 2937
7.020M
228.438B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 12,842 (5.00%) 1760
11.490M
147.294B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 30,650 (1.52%) 1355
4.538M
140.812B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 130,950 (5.00%) 924
437,348
57.646B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 45,530 (4.99%) 769
1.350M
62.530B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 48,820 (4.98%) 699
822,195
40.307B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 47,800 (0.84%) 584
430,685
20.952B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 15,600 (0.13%) 470
2.314M
35.255B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 13,518 (5.00%) 464
2.314M
31.282B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 152,790 (5.00%) 450
455,365
69.537B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 189,200 (5.00%) 345
166,695
31.540B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 23,440 (4.99%) 141
394,447
9.246B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 59,070 (4.99%) 73
173,326
10.238B
آذريت‌ (ساذري) 143,845 (5.00%) 32
29,688
4.270B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 7,252 (2.00%) 28
180,304
1.308B
ايرانيت‌ (سايرا) 36,458 (2.00%) 23
308,915
11.262B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,340 (0.98%) 7
29,132
126.433M
پرميت‌ (سپرمي) 8,309 (1.99%) 4
3,310
27.503M
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,188 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 111,702 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 173,000 (3.34%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
شيشه سازي مينا (كمينا) 65,258 (0.64%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 54 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايراني توليداتومبيل-سايپا- 155,045,540 67.410
شخص حقیقی 3,605,095 1.560

چکیده
تولید شیشه های مختلف ایمنی مورد مصرف در صنایع خودرو

آدرس امور سهام: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست)خیابان 16 پلاک 9
تلفن امور سهام: 88740489-88740749
نمابر امور سهام: 88536690
آدرس شرکت: تهران جاده مخصوص کرج چهارراه ایران خودرو ضلع جنوب غربی
تلفن شرکت: 44195280
نمابر شرکت: 44196028
وب سایت شرکت: http://www.sipaglass.com
پست الکترونیک شرکت: ss@sipaglass.com
مدیر عامل: آقای حمید رضا خضوعی
تولید شیشه های مختلف ایمنی مورد مصرف در صنایع خودرو