PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ ( وبوعلي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:03:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,430 قیمت دیروز 6,490 تعداد معاملات 1756 EPS 1995
60     (%0.92) بیشترین قیمت 6,570 ارزش 68,412,229,830 P/E 3.2
قیمت آخرین معامله 6,400 کمترین قیمت 6,350 حجم 10,641,414 حداکثر قیمت مجاز 6,810
90     (%1.39) اولین قیمت 6,420 حجم مبنا 7,776,050 حداقل قیمت مجاز 6,170
تاریخ آخرین معامله 1399/9/5 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 19,290,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 38,232 6,400 6,400 437 1
3 14,020 6,380 6,410 13,649 2
2 8,965 6,370 6,420 3,412 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 6,430 6,350 6,570 1,756
10.641M
68.412B
1399/9/4 6,490 6,270 6,800 2,074
14.153M
91.839B
1399/9/3 6,550 6,340 6,760 1,934
13.595M
89.004B
1399/9/2 6,510 6,490 6,670 2,009
18.027M
117.374B
1399/9/1 6,830 6,740 7,190 2,408
17.336M
118.485B
1399/8/28 7,090 6,920 7,200 2,503
20.150M
142.957B
1399/8/27 6,900 6,500 6,960 2,030
18.154M
125.225B
1399/8/26 6,630 6,550 6,840 2,435
18.889M
125.178B
1399/8/25 6,890 6,670 7,370 2,678
25.404M
175.112B
1399/8/24 7,020 6,640 7,080 1,328
11.146M
78.223B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1389/6/23 12 1389 100 -9
1389/6/22 12 1390 94 100 265 265 -9
1388/10/2 12 1388 8
1388/10/1 12 1389 100 -9 -9 108

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 11,550 (0.50%) 56445
122.358M
1,405.670B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 8,773 (1.13%) 26208
34.862M
308.211B
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 9,060 (1.41%) 10250
71.666M
645.748B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 8,160 (0.49%) 8049
21.654M
175.900B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 7,860 (0.76%) 2731
16.788M
131.201B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 15,726 (4.99%) 2703
48.441M
759.730B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 16,140 (1.00%) 2699
10.566M
168.162B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 9,100 (4.96%) 2564
33.580M
303.849B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 3,110 (2.81%) 2363
27.270M
85.197B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 14,305 (5.00%) 2004
11.161M
158.153B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 6,400 (1.39%) 1756
10.641M
68.412B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 6,550 (1.71%) 1629
16.406M
106.409B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 13,900 (0.86%) 1458
5.990M
83.193B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 22,589 (5.00%) 1378
6.078M
134.189B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 13,810 (4.94%) 1278
11.994M
162.955B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 8,440 (0.48%) 1104
7.047M
59.538B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 7,978 (3.64%) 1068
5.915M
46.491B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 13,340 (0%) 1004
4.156M
55.750B
تكادو (وكادو) 17,613 (2.53%) 992
3.106M
54.043B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 7,070 (1.29%) 990
7.535M
52.880B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 12,260 (1.29%) 969
3.774M
46.525B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 12,870 (4.98%) 929
6.639M
85.422B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 8,125 (1.58%) 837
3.412M
27.423B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 8,140 (0.49%) 818
4.866M
39.260B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 33,475 (5.00%) 618
2.569M
84.907B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 5,130 (4.91%) 510
9.720M
49.763B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,068,500 (2.31%) 483
126,700
135.627B
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 850 (4.49%) 458
18.008M
15.439B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 5,787 (2.99%) 409
3.232M
18.593B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 17,390 (4.95%) 408
7.058M
122.740B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 14,962 (0.72%) 339
1.725M
25.696B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,063,444 (2.80%) 307
66,600
71.157B
س.سهام عدالت استان كرمان (وسكرمان) 1,030 (4.04%) 236
4.878M
4.983B
شركت س استان همدان (وسهمدا) 890 (1.11%) 158
2.973M
2.588B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,062,000 (2.56%) 146
21,300
22.789B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 8,716 (2.99%) 137
1.457M
12.700B
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 860 (4.44%) 125
3.588M
3.092B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 4,334 (1.99%) 105
597,273
2.589B
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,051,000 (3.98%) 85
17,700
18.923B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 174,970 (3.00%) 69
63,559
11.121B
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 1,030 (4.04%) 62
2.720M
2.801B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 9,284 (2.00%) 53
1.064M
9.880B
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 940 (4.08%) 46
575,994
541.434M
س.سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) 940 (4.08%) 36
358,780
337.253M
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 102,801 (3.00%) 22
11,351
1.167B
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 860 (4.44%) 21
299,770
257.802M
شركت س استان كردستان (وسكرد) 860 (4.44%) 21
490,788
422.078M
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 8,341 (2.99%) 18
525,439
4.383B
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 860 (4.44%) 12
337,422
290.183M
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,220 (4.69%) 12
222,031
270.878M
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,310 (4.38%) 11
109,888
143.953M
شركت س استان قم (وسقم) 1,340 (4.96%) 7
96,453
129.247M
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 28,611 (2.00%) 7
16,937
484.585M
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,200 (4.76%) 5
37,692
45.230M
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,350 (4.93%) 5
22,040
29.754M
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,220 (4.69%) 5
33,400
40.748M
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (5.00%) 5
31,382
41.738M
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 1,180 (4.84%) 4
123,000
145.140M
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 2,120 (4.93%) 4
28,043
59.451M
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,180 (4.84%) 4
38,810
45.796M
س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,080 (4.42%) 3
15,000
16.200M
س.سهام عدالت استان كرمانشاه (وسكرشا) 1,240 (4.62%) 2
14,150
17.546M
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان فارس (وسفارس) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 15,070 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 3,622 (0%) 0
0
0
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري عدالت استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان خراسان رضوي (وسرضوي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و طرح ها و واحدهای تولیدی و صنعتی ، بازرگانی و نیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی

تلفن شرکت: 88776064
نمابر شرکت: 88794007
آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان یازدهم گاندی - پلاک 13
تلفن امور سهام: 88871783-88207510
وب سایت شرکت: http://www.buali.com
پست الکترونیک شرکت: info@buali.com
مدیر عامل: آقای دکتر سعید باقرزاده
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و طرح ها و واحدهای تولیدی و صنعتی ، بازرگانی و نیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی
پست الکترونیک امور سهام: saham@buali.com
مدیر مالی: آقای هیبت اله مهربانی