PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ايران‌ مرينوس‌
ح . ايران‌ مرينوس‌ ( نمرينوح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,509 قیمت دیروز 4,509 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 4,583 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,960
74     (%1.64) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 4,060
تاریخ آخرین معامله 1397/3/29 - 11:45:04   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/3/29 4,509 4,300 4,583 7
206,888
932.793M
1397/3/28 4,167 4,000 4,300 4
129,000
537.500M
1397/3/27 4,200 4,200 4,200 6
230,000
966.000M
1397/3/23 4,114 4,110 4,150 6
110,000
452.500M
1396/9/29 4,000 4,000 4,000 1
957
3.828M
1396/9/28 4,000 4,000 4,000 4
5,586
22.344M
1396/9/27 3,807 3,800 4,080 9
25,631
97.578M
1396/9/26 3,710 3,710 3,710 4
10,000
37.100M
1396/9/21 4,100 4,100 4,100 3
87,585
359.099M
1396/9/20 4,252 4,252 4,252 10
10,320
43.881M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 19,243 (3.00%) 492
706,442
13.594B
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 65,030 (4.99%) 36
173,445
11.279B
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 924 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي‌ بروجرد (نبروج) 6,200 (4.91%) 0
0
0
عطرين نخ قم (نطرين) 23,904 (0%) 0
0
0
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده