PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان ( فخوز ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:44:30
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 7,440 قیمت دیروز 7,672 تعداد معاملات 286 EPS 1946
232     (%3.02) بیشترین قیمت 7,449 ارزش 4,916,230,048 P/E 3.9
قیمت پایانی 7,615 کمترین قیمت 7,366 حجم 664,644 حداکثر قیمت مجاز 7,978
57     (%0.74) اولین قیمت 7,410 حجم مبنا 3,200,000 حداقل قیمت مجاز 7,366
تاریخ آخرین معامله 1393/4/31 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 60,920,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 7,406 7,449 2,000 1
1 53 7,380 7,500 4,000 3
1 1,000 7,379 7,600 7,872 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/4/30 7,672 7,440 7,600 103
305,480
2.288B
1393/4/29 7,691 7,441 7,600 82
211,839
1.591B
1393/4/25 7,704 7,430 7,599 109
194,376
1.453B
1393/4/24 7,719 7,456 7,571 107
178,538
1.344B
1393/4/23 7,730 7,510 7,640 70
110,251
835.866M
1393/4/22 7,735 7,501 7,740 78
6.717M
51.952B
1393/4/21 7,665 7,558 7,775 113
233,920
1.783B
1393/4/18 7,668 7,421 7,810 96
227,178
1.732B
1393/4/17 7,671 7,666 7,820 90
290,732
2.247B
1393/4/16 7,665 7,390 7,839 122
390,239
3.007B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/12/21 12 1393 1966 0 0 0 0
1392/12/4 12 1392 1946 0 1614 6571 3778
1392/10/8 12 1392 2129 0 1280 6571 1930
1392/5/21 12 1392 7769 0 2722 6571 1031
1392/3/19 12 1391 0 0 6572 0 1902

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 2,550 (1.66%) 615
3.713M
9.514B
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 1,788 (1.02%) 544
4.135M
7.530B
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 4,000 (0.45%) 435
1.295M
5.208B
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 12,768 (3.99%) 296
1.347M
17.378B
فولاد خوزستان (فخوز) 7,440 (3.02%) 286
664,644
4.916B
كالسيمين‌ (فاسمين) 4,031 (4.00%) 265
3.259M
13.136B
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 3,348 (2.73%) 257
1.320M
4.422B
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 5,637 (3.43%) 153
471,614
2.607B
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 3,110 (4.71%) 151
265,887
807.057M
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 2,248 (3.98%) 119
1.134M
2.550B
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 6,287 (3.99%) 97
255,703
1.607B
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 4,615 (0%) 92
689,235
3.196B
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 1,912 (3.97%) 63
332,097
633.416M
صنعت روي زنگان (زنگان) 3,388 (4.99%) 56
195,348
661.839M
زرين معدن آسيا (فزرين) 4,899 (4.99%) 54
125,101
612.870M
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 2,927 (3.98%) 53
380,556
1.111B
لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديد) 1,601 (5.82%) 15
308,000
494.889M
فولاد خراسان (فخاس) 8,743 (4.00%) 15
27,115
237.325M
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 3,330 (2.80%) 5
11,010
36.786M
اختيار ف. فولاد خوزستان (هفخوز310) 354 (27.34%) 3
9,800
3.469M
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 4,758 (4.00%) 1
300
1.427M
سپنتا (فپنتا) 10,288 (3.99%) 1
1,000
10.288M
آتي كالسيمين‌901222 (جفاسم12) 6,634 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌920829 (جفملي08) 4,027 (8.31%) 0
0
0
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي كالسيمين‌900828 (جفاسم08) 11,088 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 930430 (جفولاد04) 3,981 (0%) 0
0
0
آتي كالسيمين‌910227 (جفاسم02) 5,998 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌930230 (جفملي02) 3,156 (0%) 0
0
0
گروه‌صنعتي‌سديد(هلدينگ‌ (وسديد) 3,019 (2.89%) 0
0
0
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 4,824 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 921224 (جفولاد12) 4,081 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌921224 (جفملي12) 3,353 (0%) 0
0
0
آتي كالسيمين‌901027 (جفاسم10) 12,483 (78.76%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌930630 (جفملي06) 2,669 (0%) 0
0
0
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 7,561 (2.27%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌921023 (جفملي10) 4,305 (0%) 0
0
0
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 3,900 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران (هفملي310) 33 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 5,872 (3.89%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 921023 (جفولاد10) 4,828 (20.37%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 930630 (جفولاد06) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي فولاد اصفهان (هفولا310) 142 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 920829 (جفولاد08) 3,710 (17.08%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 930230 (جفولاد02) 4,260 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌930430 (جفملي04) 2,593 (0%) 0
0
0
ايران ذوب (فذوب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
آلومراد (فمراد) 8,333 (0%) 0
0
0
آلومتك‌ (فالوم) 1,390 (0%) 0
0
0
فولادكاويان‌ (فوكا) 2,621 (0%) 0
0
0


چکیده
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.

تلفن شرکت: 27080015-0611
نمابر شرکت: 270838080(0611)
وب سایت شرکت: http://www.ksc.ir
آدرس امور سهام: اهواز - کیانپارس - خیابان 12 غربی - انتهای فاز یک - پلاک 21
پست الکترونیک شرکت: info@ksc.ir
مدیر عامل: آقای عبدالمجید شریفی
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.
تلفن امور سهام: 38-3916435(0611)
نمابر شرکت: 0611-3916436
مدیر مالی: آقای جهان بین
مدیر سهام: آقای فروغی نیا
مدیر روابط عمومی: آقای ساعی