PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان ( فخوز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:46:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,642 قیمت دیروز 4,468 تعداد معاملات 323 EPS 1197
174     (%3.89) بیشترین قیمت 4,646 ارزش 12,781,010,942 P/E 3.9
قیمت آخرین معامله 4,646 کمترین قیمت 4,590 حجم 2,753,291 حداکثر قیمت مجاز 4,646
178     (%3.98) اولین قیمت 4,645 حجم مبنا 2,375,297 حداقل قیمت مجاز 4,290
تاریخ آخرین معامله 1394/1/11 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 37,136,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
9 22,772 4,457 4,457 30,000 1
1 632 4,415 4,838 3,400 1
1 2,500 4,305 4,901 809 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/1/11 4,642 4,590 4,646 323
2.753M
12.781B
1394/1/10 4,468 4,415 4,469 188
2.541M
11.354B
1394/1/9 4,298 4,332 4,415 64
737,852
3.256B
1394/1/8 4,246 4,302 4,378 78
519,577
2.273B
1394/1/5 4,210 4,209 4,340 19
29,236
125.421M
1393/12/27 4,209 4,060 4,339 175
585,636
2.453B
1393/12/26 4,216 4,073 4,200 94
353,872
1.443B
1393/12/25 4,242 4,102 4,260 156
416,038
1.710B
1393/12/24 4,272 4,272 4,300 224
3.362M
14.362B
1393/12/23 4,450 4,370 4,500 167
1.210M
5.387B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/12/27 12 1393 1197
1393/12/27 12 1394 801 1197
1393/11/23 12 1393 1197 961 2013 1614
1393/8/20 12 1393 1643 743 2013 1281
1393/4/30 12 1393 1643 397 2013 2722

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 2,091 (2.25%) 546
4.104M
8.515B
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 2,030 (0.93%) 421
4.936M
10.249B
فولاد خوزستان (فخوز) 4,646 (3.98%) 323
2.753M
12.781B
كالسيمين‌ (فاسمين) 3,040 (1.97%) 229
1.024M
3.140B
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 1,610 (2.72%) 189
762,314
1.242B
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 1,680 (0.18%) 99
399,978
671.086M
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 1,204 (3.97%) 81
469,151
564.801M
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 1,480 (1.07%) 67
417,254
625.462M
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 2,667 (5.00%) 56
481,043
1.280B
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 6,780 (0.43%) 53
75,350
506.943M
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 2,872 (0.79%) 46
146,637
428.190M
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 4,035 (0.52%) 40
240,570
966.640M
زرين معدن آسيا (فزرين) 3,126 (2.46%) 40
102,747
326.152M
صنعت روي زنگان (زنگان) 2,000 (0.20%) 23
67,768
134.183M
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 2,761 (2.61%) 12
33,856
94.416M
آلومتك‌ (فالوم) 696 (8.92%) 10
356,831
241.085M
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 8,107 (3.99%) 10
46,001
372.930M
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 2,549 (3.03%) 7
41,402
99.903M
لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديد) 1,149 (6.19%) 4
23,100
25.415M
آلومراد (فمراد) 2,719 (1.12%) 1
3,800
10.332M
فولاد تربت حيدريه (فولاد تربت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي فولاد اصفهان (هفولا310) 142 (0%) 0
0
0
فولاد خراسان (فخاس) 6,041 (0%) 0
0
0
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 5,089 (0%) 0
0
0
ايران ذوب (فذوب) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق اجاره فولادكاوه جنوب كيش (صكاوه706) 100 (0%) 0
0
0
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 2,277 (0%) 0
0
0
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 10,522 (0%) 0
0
0
اختيار ف. فولاد خوزستان (هفخوز310) 579 (0%) 0
0
0
گروه ‌صنعتي‌سديد (وسديد) 2,300 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 3,693 (3.83%) 0
0
0
فولاد افزا سپاهان (فافزا) 5,700 (0%) 0
0
0
فولاد كاويان (فوكا) 2,000 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 1,200 (0.99%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 940228 (جفولاد02) 2,880 (37.67%) 0
0
0
اختيار ف.ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران (هفملي310) 201 (0%) 0
0
0
پارس متال (پارس متال ) 1,000 (0%) 0
0
0
سپنتا (فپنتا) 12,650 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 940630 (جفولاد06) 2,899 (30.64%) 0
0
0
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.

تلفن شرکت: 27080015-0611
نمابر شرکت: 270838080(0611)
وب سایت شرکت: http://www.ksc.ir
آدرس امور سهام: اهواز - کیانپارس - خیابان 12 غربی - انتهای فاز یک - پلاک 21
پست الکترونیک شرکت: info@ksc.ir
مدیر عامل: آقای عبدالمجید شریفی
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.
تلفن امور سهام: 36-3916435(0611)
نمابر شرکت: 0611-3916436
مدیر مالی: آقای جهان بین
مدیر سهام: آقای فروغی نیا
مدیر روابط عمومی: آقای ساعی