PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه صنايع كاغذ پارس
گروه صنايع كاغذ پارس ( چكاپا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:56
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,300 قیمت دیروز 3,421 تعداد معاملات 1419 EPS 295
121     (%3.54) بیشترین قیمت 3,530 ارزش 76,262,934,803 P/E 11.2
قیمت آخرین معامله 3,250 کمترین قیمت 3,250 حجم 23,113,082 حداکثر قیمت مجاز 3,592
171     (%5.00) اولین قیمت 3,422 حجم مبنا 4,301,692 حداقل قیمت مجاز 3,250
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 30,881,614 تعداد سهام 9,358,065,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 3,226 3,250 1,508,105 40
1 5,000 3,190 3,260 45,267 2
1 15,100 3,180 3,290 11,533 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 3,300 3,250 3,530 1,419
23.113M
76.263B
1401/3/1 3,421 3,378 3,498 1,360
18.543M
63.437B
1401/2/31 3,395 3,360 3,440 1,576
25.301M
85.892B
1401/2/28 3,487 3,420 3,588 1,566
19.627M
68.441B
1401/2/27 3,555 3,512 3,691 2,794
43.076M
153.124B
1401/2/26 3,696 3,610 3,784 2,693
32.835M
121.346B
1401/2/25 3,610 3,490 3,760 2,877
44.666M
161.230B
1401/2/24 3,647 3,510 3,657 3,505
74.988M
273.497B
1401/2/21 3,483 3,340 3,492 1,846
58.576M
204.015B
1401/2/20 3,326 3,271 3,365 1,482
27.915M
92.842B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا) 3,250 (5.00%) 1419
23.113M
76.263B
محصولات كاغذي لطيف (لطيف) 45,000 (3.12%) 1396
688,069
30.913B
كارتن‌ ايران‌ (چكارن) 2,964 (5.00%) 601
15.845M
47.316B
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه) 7,530 (4.92%) 269
2.318M
17.661B
ح.كارتن‌ مشهد (چكارمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپاح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاغذ مراغه ( كاغذ مراغه) 5,000 (0%) 0
0
0
كارتن‌ مشهد (چكارم) 2,399 (0%) 0
0
0
بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي لطيف010404 (لطيف ت.ف0104) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده