PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كاشي‌ سعدي‌
كاشي‌ سعدي‌ ( كسعدي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:56
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,130 قیمت دیروز 9,420 تعداد معاملات 350 EPS 821
290     (%3.08) بیشترین قیمت 9,600 ارزش 17,530,660,580 P/E 11.1
قیمت آخرین معامله 8,950 کمترین قیمت 8,950 حجم 1,920,943 حداکثر قیمت مجاز 9,890
470     (%4.99) اولین قیمت 9,600 حجم مبنا 1,552,795 حداقل قیمت مجاز 8,950
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 13:04:45   ارزش بازار (م ر) 4,565,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 5,800 8,950 448,166 32
0 0 0 9,000 7,510 1
0 0 0 9,060 11,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 9,130 8,950 9,600 350
1.921M
17.531B
1401/3/1 9,420 9,250 9,690 365
1.429M
13.424B
1401/2/25 10,360 10,160 10,920 995
5.919M
61.323B
1401/2/24 10,690 10,310 11,000 728
4.909M
52.479B
1401/2/21 10,620 10,270 10,780 538
3.443M
36.571B
1401/2/20 10,270 10,000 10,400 440
3.534M
36.280B
1401/2/18 10,190 10,000 10,470 465
2.562M
26.104B
1401/2/17 10,120 9,810 10,430 749
4.823M
48.827B
1401/2/12 10,030 9,750 10,300 531
2.728M
27.373B
1401/2/11 10,220 9,850 10,650 775
3.831M
39.171B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/30 6 1396 0 3 -39 -84 1
1396/5/3 3 1396 9 70 -18 -84 1
1395/12/25 12 1396 9 70 -84 -84 696
1395/12/25 12 1395 -29 696
1395/10/30 9 1395 1 18 -30 696 1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كاشي‌ پارس‌ (كپارس) 10,480 (4.99%) 1204
12.595M
134.993B
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌ (كحافظ) 5,000 (2.36%) 1137
12.226M
60.676B
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا (كساوه) 49,300 (4.92%) 1012
3.716M
182.566B
كاشي‌ الوند (كلوند) 24,270 (4.26%) 566
1.727M
42.334B
كاشي‌ سعدي‌ (كسعدي) 8,950 (4.99%) 350
1.921M
17.531B
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ (كترام) 29,850 (5.00%) 329
868,297
26.142B
توليدي گرانيت بهسرام (كهرام) 56,650 (1.99%) 70
62,362
3.533B
كاشي صدف سرام استقلال آباده (كصدف) 37,700 (2.86%) 33
72,017
2.715B
ح . كاشي نيلو (كنيلوح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد كاشي زهره كاشمر (كاشي كاشمر) 1,000 (0%) 0
0
0
چيني ايران (كچيني) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاشي اصفهان (كاصفا) 1,000 (0%) 0
0
0
كآرا (كآرا) 1,000 (0%) 0
0
0
گلسار فارس (گلسار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . صنايع كاشي اصفهان (كاصفاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سراميك البرز (سراميك البرز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.توليدي گرانيت بهسرام (كهرامح) 1,000 (0%) 0
0
0
كاشي نيلو (كنيلو) 1,000 (0%) 0
0
0
كاشي و سراميك نگار گستر جلگه (كنگار) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد كاشي و سراميك است.

تلفن شرکت: 33949897-33115203
آدرس شرکت: ایران - تهران، خيابان فردوسي، مقابل خيابان سرهنگ سخايي، پلاك 133
نمابر شرکت: 33905471
آدرس کارخانه: شهرری جاده قدیم قم خیابان انبار نفت
تلفن کارخانه: 55202063
نمابر کارخانه: 55202067
پست الکترونیک شرکت: info@saditile.it
فعاليت اصلي شركت توليد كاشي و سراميك است.
مدیر عامل: آقای حمید رضا هوشیاری
مدیر مالی: آقای داریوش خیری
مدیر سهام: خانم آریانی
نمابر امور سهام: 33905471
تلفن امور سهام: 33949798
وب سایت شرکت: http://saaditile.ir/index.php/fa/