PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير ( پارتا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:23:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1,687
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,559
تاریخ آخرین معامله 1391/11/25 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 202,500,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1391/11/25 1,623 1,562 1,562 1
10,000
15.620M
1391/11/21 1,627 1,562 1,562 1
500
781,000
1391/11/16 1,627 1,566 1,566 2
10,010
15.676M
1391/11/15 1,631 1,577 1,577 2
10,000
15.770M
1391/11/7 1,635 1,642 1,642 1
1
1,642
1391/11/1 1,635 1,577 1,577 2
8,000
12.616M
1391/10/24 1,638 1,577 1,577 2
3,200
5.046M
1391/9/26 1,639 1,577 1,577 1
10
15,770
1391/9/19 1,639 1,577 1,577 1
2,181
3.439M
1391/9/18 1,640 1,577 1,642 2
7,250
11.661M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/10/25 9 1391 -518 -1119 -333 -830 -812
1391/8/24 6 1391 -518 -555 -303 -830 -421
1391/6/1 3 1391 201 -555 -107 -830 -218
1390/12/21 12 1390 -1122 -1953
1390/12/21 12 1391 620 121 -830 -830 -1953

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 30,550 (0.39%) 4747
9.248M
271.921B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 31,890 (4.97%) 3885
9.228M
278.709B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 35,580 (0.53%) 3773
8.042M
277.525B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 68,790 (4.99%) 1534
5.615M
385.704B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 158,000 (4.19%) 1519
1.319M
208.047B
ايران‌ تاير (پتاير) 100,240 (1.18%) 1495
1.233M
118.145B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 46,359 (1.37%) 782
1.175M
53.726B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 38,423 (3.00%) 57
240,267
9.232B
گازلوله‌ (پلوله) 14,927 (0.99%) 13
47,130
703.510M
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 48,104 (4.27%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,818 (4.98%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
پلاسكوكار (پلاسك) 11,900 (0.34%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
فعاليت اصلي شركت تهيه مواد اوليه لاستيك و پلاستيك و تبديل آنها به لاستيك خودرو و ساير فراورده هاي كارخانه ها است. در اين زمينه شركت مي تواند به واردات ماشين آلات و مواد مورد نياز، مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط و انجام كليه امور فني و بازرگاني م

فعاليت اصلي شركت تهيه مواد اوليه لاستيك و پلاستيك و تبديل آنها به لاستيك خودرو و ساير فراورده هاي كارخانه ها است. در اين زمينه شركت مي تواند به واردات ماشين آلات و مواد مورد نياز، مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط و انجام كليه امور فني و بازرگاني م
آدرس شرکت: تهران- خیابان خرمشهر روبروی شهید صابونچی - پلاک 15 کدپستی 1533856511
تلفن امور سهام: 88709941-88709942
نمابر امور سهام: 88709941
وب سایت شرکت: http://www.goldstoneir.com
پست الکترونیک شرکت:
مدیر عامل: آقای علیرضا رفیعی