PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ لقمان‌
دارويي‌ لقمان‌ ( دلقما ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 08:46:46
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,270 قیمت دیروز 38,270 تعداد معاملات 0 EPS 1939
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 19.7
قیمت آخرین معامله 36,480 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 40,180
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,270,325 حداقل قیمت مجاز 36,360
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:08   ارزش بازار (م ر) 25,832,250 تعداد سهام 675,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 7,006 36,360 36,360 5,816,302 552
1 150 36,200 36,480 51,410 26
1 100 1,000 36,650 20,535 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 38,270 36,480 36,480 86
77,769
2.837B
1399/5/20 38,390 36,650 36,650 181
120,370
4.412B
1399/5/19 38,570 37,400 41,240 1,271
2.188M
84.401B
1399/5/15 39,360 38,000 39,640 807
1.544M
60.795B
1399/5/14 37,760 36,700 37,820 1,241
2.738M
103.380B
1399/5/13 36,020 36,200 36,200 626
1.331M
48.181B
1399/5/12 34,480 35,810 35,810 180
325,710
11.664B
1399/5/11 34,110 35,390 35,390 132
357,501
12.652B
1399/5/8 33,710 34,740 34,740 195
643,751
22.364B
1399/5/7 33,090 32,480 33,530 1,207
2.768M
91.595B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 384 310 205 257 51
1396/5/2 3 1396 384 359 45 257 42
1395/12/21 12 1396 606 359 257 257 262
1395/12/21 12 1395 310 262
1395/11/9 9 1395 310 342 228 262 196

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
موسسه جامعه الامام الصادق عليه السلام 475,741,278 70.480
شركت طاهرايران-سهامي خاص- 97,675,192 14.470

چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد مواد اوليه دارويي، ساخت و بسته بندي محصولات دارويي، شيميايي، لوازم درماني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، عطريات، دامي، مواد پاك كننده، حشره كش، شير خشك، غذاي كودك، مواد غذايي پرهيزي و تقويتي است. شركت قادر به تامين مواد

تلفن شرکت: 44504121-5
نمابر شرکت: 44504755
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج، روبروي محورسازان ايران خودرو،
وب سایت شرکت: http://www.loghman-med.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد مواد اوليه دارويي، ساخت و بسته بندي محصولات دارويي، شيميايي، لوازم درماني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، عطريات، دامي، مواد پاك كننده، حشره كش، شير خشك، غذاي كودك، مواد غذايي پرهيزي و تقويتي است. شركت قادر به تامين مواد
پست الکترونیک شرکت: info@loghman- med .com
مدیر عامل: آقای خسرو داوری
تلفن امور سهام: 021-44530062