PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گازلوله‌
گازلوله‌ ( پلوله ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 20:16:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 16,781 قیمت دیروز 16,615 تعداد معاملات 13 EPS 635
166     (%1.00) بیشترین قیمت 16,781 ارزش 560,753,896 P/E 26.2
قیمت پایانی 16,633 کمترین قیمت 16,781 حجم 33,416 حداکثر قیمت مجاز 16,781
18     (%0.11) اولین قیمت 16,781 حجم مبنا 303,564 حداقل قیمت مجاز 16,449
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:14:02   ارزش بازار (م ر) 3,742,425 تعداد سهام 225,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
65 1,056,727 16,781 16,781 1,932 1
1 500 16,600 0 0 0
2 1,400 16,449 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/20 16,615 16,837 16,837 23
99,351
1.673B
1399/5/19 16,507 16,635 16,635 19
67,481
1.123B
1399/5/15 16,471 16,588 16,588 19
89,438
1.484B
1399/5/14 16,424 16,540 16,540 36
88,585
1.465B
1399/5/12 16,377 16,450 16,450 21
169,313
2.785B
1399/5/11 16,288 16,292 16,335 24
218,076
3.562B
1399/5/8 16,174 16,292 16,292 24
202,702
3.302B
1399/5/7 15,973 16,044 16,044 18
177,362
2.846B
1399/5/6 15,886 15,916 15,916 20
260,771
4.150B
1399/5/5 15,759 15,759 15,759 127
1.043M
16.437B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 122,788 (5.00%) 9934
979,766
120.304B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 72,999 (0.75%) 1329
1.713M
123.545B
ايران‌ تاير (پتاير) 110,850 (4.99%) 1227
2.109M
233.698B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 66,000 (4.10%) 823
1.378M
88.063B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,260 (4.99%) 536
1.132M
34.260B
كوير تاير (پكوير) 20,760 (4.99%) 473
909,972
18.891B
پلاسكوكار (پلاسك) 11,560 (4.93%) 232
583,046
6.740B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 28,360 (4.99%) 190
214,427
6.081B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 44,769 (3.00%) 47
76,722
3.435B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 227,100 (5.00%) 45
8,382
1.904B
گازلوله‌ (پلوله) 16,781 (1.00%) 13
33,416
560.754M
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,585 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده