PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گازلوله‌
گازلوله‌ ( پلوله ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:01:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,126 قیمت دیروز 14,120 تعداد معاملات 15 EPS 0
6     (%0.04) بیشترین قیمت 14,261 ارزش 229,773,232 P/E
قیمت آخرین معامله 14,261 کمترین قیمت 14,261 حجم 16,112 حداکثر قیمت مجاز 14,261
141     (%1.00) اولین قیمت 14,261 حجم مبنا 353,958 حداقل قیمت مجاز 13,979
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:06:37   ارزش بازار (م ر) 3,178,350 تعداد سهام 225,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
47 1,884,256 14,261 14,261 334 1
1 2,500 14,126 0 0 0
1 700 14,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 14,126 14,261 14,261 15
16,112
229.773M
1399/3/12 14,120 14,328 14,328 16
91,765
1.315B
1399/3/11 14,048 14,179 14,179 23
23,359
331.207M
1399/3/10 14,039 14,144 14,144 15
89,428
1.265B
1399/3/7 14,004 14,141 14,141 16
6,826
96.526M
1399/3/6 14,001 14,260 14,260 24
25,258
360.179M
1399/3/3 13,981 14,110 14,110 16
24,523
346.020M
1399/2/31 13,971 14,092 14,092 36
48,575
684.519M
1399/2/30 13,953 13,953 13,953 29
525,278
7.329B
1399/2/29 13,815 13,815 13,815 29
698,189
9.645B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 20,368 (5.00%) 6110
11.791M
243.481B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 44,950 (5.00%) 6006
82,796
3.722B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,450 (4.89%) 3743
8.277M
252.922B
پلاسكوكار (پلاسك) 9,890 (1.15%) 3002
11.976M
118.783B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 23,874 (3.34%) 2353
4.814M
115.615B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 40,376 (0.97%) 1645
2.737M
108.022B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 48,072 (5.00%) 900
1.661M
79.533B
ايران‌ تاير (پتاير) 76,690 (5.00%) 887
1.792M
137.307B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 30,805 (1.77%) 636
575,812
17.224B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 110,897 (5.00%) 358
514,961
57.108B
گازلوله‌ (پلوله) 14,261 (1.00%) 15
16,112
229.773M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,669 (2.99%) 0
0
0


چکیده