PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه س توسعه صنعتي ايران
گروه س توسعه صنعتي ايران ( وتوصا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:40:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 8,940 قیمت دیروز 8,520 تعداد معاملات 2023 EPS 435
420     (%4.93) بیشترین قیمت 8,940 ارزش 93,787,063,080 P/E 20.2
قیمت پایانی 8,780 کمترین قیمت 8,410 حجم 10,685,154 حداکثر قیمت مجاز 8,940
260     (%3.05) اولین قیمت 8,520 حجم مبنا 1,760,563 حداقل قیمت مجاز 8,100
تاریخ آخرین معامله 1400/5/9 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 35,120,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 8,920 9,260 1,731 1
6 31,091 8,890 9,300 2,000 1
13 1,617,177 8,880 9,330 2,988 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/6 8,520 8,390 8,800 1,524
7.078M
60.335B
1400/5/5 8,820 8,670 9,290 1,409
6.983M
61.574B
1400/5/4 9,120 9,020 9,490 1,640
7.273M
66.342B
1400/4/28 9,290 9,010 9,500 1,812
7.823M
72.648B
1400/4/27 9,200 9,120 9,700 2,297
13.400M
123.240B
1400/4/26 9,600 9,360 10,170 3,530
21.535M
206.641B
1400/4/23 9,710 9,450 9,990 1,824
8.878M
86.237B
1400/4/22 9,690 9,580 9,980 2,100
12.396M
120.067B
1400/4/21 10,080 9,840 10,600 3,221
15.670M
157.924B
1400/4/20 10,350 9,710 10,440 3,438
29.840M
308.941B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/1 12 1391 197 135
1391/5/28 12 1392 217 184 353 353 135
1391/4/14 9 1391 197 180 135 207
1391/3/2 6 1391 192 111 135 203
1390/6/5 12 1390 173 171

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري (ومدير) 4,305 (5.00%) 11235
51.724M
221.962B
سرمايه گذاري هامون صبا (وهامون) 1,997 (4.99%) 10601
9.612M
19.195B
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 10,876 (1.35%) 5705
1.870M
20.168B
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 9,320 (0.32%) 5257
11.421M
106.450B
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 5,970 (1.19%) 4204
36.273M
217.034B
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 498 (4.84%) 3853
260.820M
124.027B
س.سهام عدالت استان كرمان (وسكرمان) 499 (4.83%) 3769
274.828M
132.497B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 4,533 (2.33%) 3652
7.476M
33.692B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 12,064 (2.98%) 3406
11.677M
139.505B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 8,862 (1.96%) 3322
13.144M
116.377B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 8,940 (4.93%) 2023
10.685M
93.787B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 5,600 (4.87%) 1885
21.019M
117.216B
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 498 (4.84%) 1770
109.120M
52.406B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 2,942 (2.97%) 1450
17.804M
52.519B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 4,875 (0.10%) 1354
11.767M
57.830B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 14,898 (5.00%) 1313
9.182M
135.985B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 5,273 (5.00%) 1125
10.405M
54.814B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 1,770 (0.67%) 1112
28.443M
50.957B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 8,460 (4.96%) 1081
13.222M
111.483B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,166,436 (5.01%) 1001
430,300
497.951B
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 582 (4.86%) 923
64.659M
36.502B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 11,570 (4.99%) 879
8.937M
102.707B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 15,400 (4.41%) 868
5.931M
88.952B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 41,629 (1.33%) 860
1.099M
46.491B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 2,850 (4.93%) 826
14.647M
41.136B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 7,480 (1.99%) 790
5.911M
44.319B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 6,749 (0.01%) 784
6.558M
44.445B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 3,970 (0.08%) 723
6.152M
24.631B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 2,735 (1.98%) 674
10.868M
29.612B
س.سهام عدالت استان كرمانشاه (وسكرشا) 874 (4.90%) 632
40.532M
35.425B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 12,790 (2.79%) 616
3.289M
41.920B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 5,780 (2.12%) 613
2.939M
17.018B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 8,255 (1.76%) 563
5.010M
41.105B
تكادو (وكادو) 17,882 (3.00%) 547
2.573M
45.981B
شركت س استان همدان (وسهمدا) 550 (1.79%) 504
27.339M
14.674B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 5,042 (2.23%) 498
6.777M
33.734B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 7,900 (1.41%) 434
2.207M
17.266B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 5,057 (0.12%) 339
2.811M
14.244B
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 460 (3.97%) 252
17.784M
8.232B
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 784 (4.97%) 241
14.315M
11.223B
سكه تمام بهارتحويلي1روز صادرات (سكه0012پ04) 1,166,436 (4.97%) 204
313,400
361.971B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 7,935 (3.00%) 201
476,960
3.808B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,166,436 (5.02%) 187
44,800
52.000B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 14,088 (3.00%) 169
8.077M
113.794B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 8,770 (4.90%) 166
1.510M
13.240B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 45,247 (5.00%) 86
205,852
9.314B
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,166,436 (4.81%) 70
63,100
73.166B
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 881 (4.96%) 36
911,498
803.030M
سرمايه گذاري ملت (وملت) 4,079 (3.98%) 16
59,437
242.444M
س.سهام عدالت استان خراسان رضوي (وسرضوي) 826 (4.95%) 10
172,100
142.155M
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,166,436 (5.10%) 4
1,400
1.627B
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 703 (5.00%) 3
48,000
33.744M
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 14,274 (3.00%) 3
2,060
29.404M
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,216 (5.00%) 3
9,200
11.187M
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 2,108 (4.96%) 2
6,311
13.304M
شركت س استان قم (وسقم) 1,337 (4.98%) 1
4,000
5.348M
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 94,153 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ومدير3647-01/03/25 (همدير103) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,178 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان فارس (وسفارس) 979 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,090,000 (0%) 0
0
0
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 85,372 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
س. و خدمات مديريت صند. ب كشوري (مديريت) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري لقمان (ولقمانح) 1,205 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (وطوبي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,216 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ومهان010902 (ومهان ت.ف0109) 1 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 587 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) 922 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,301 (0%) 0
0
0
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,240 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري عدالت استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف.تبعي وهامون 010508 (وهامون1ت.ف0105) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان كردستان (وسكرد) 552 (0%) 0
0
0
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,349 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 2,101 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 629 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي ومهان011003 (ومهان ت.خ0110) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 2,900 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 88720670-88105631 (021)
نمابر شرکت: 88726680 (021)
پست الکترونیک شرکت: info@iranidic.com
وب سایت شرکت: http://www.iranidic.com
آدرس شرکت: ايران ، تهران ، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک 10
تلفن امور سهام: 88105631-7
مدیر عامل: آقای ژوبین علاقبند