PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه س توسعه صنعتي ايران
گروه س توسعه صنعتي ايران ( وتوصا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:23:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,590 قیمت دیروز 9,340 تعداد معاملات 1029 EPS 435
250     (%2.68) بیشترین قیمت 9,800 ارزش 73,590,399,480 P/E 22.0
قیمت آخرین معامله 9,440 کمترین قیمت 9,340 حجم 7,672,989 حداکثر قیمت مجاز 9,800
100     (%1.07) اولین قیمت 9,800 حجم مبنا 1,675,978 حداقل قیمت مجاز 8,880
تاریخ آخرین معامله 1400/7/25 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 38,360,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 10,000 9,350 9,450 776 2
5 20,171 9,340 9,470 13,084 3
9 18,000 9,330 9,480 651 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/7/25 9,590 9,340 9,800 1,029
7.673M
73.590B
1400/7/24 9,340 8,800 9,390 486
3.637M
33.951B
1400/7/21 8,950 8,610 9,270 967
10.274M
91.931B
1400/7/20 9,000 8,970 9,410 874
8.116M
73.085B
1400/7/19 9,440 9,240 9,790 577
2.336M
22.053B
1400/7/18 9,380 9,170 9,560 638
4.428M
41.529B
1400/7/17 9,650 9,550 9,970 774
5.405M
52.160B
1400/7/14 10,050 9,950 10,290 882
4.427M
44.496B
1400/7/12 9,950 9,600 9,980 1,001
7.980M
79.405B
1400/7/11 9,510 9,400 9,700 918
4.977M
47.340B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/1 12 1391 197 135
1391/5/28 12 1392 217 184 353 353 135
1391/4/14 9 1391 197 180 135 207
1391/3/2 6 1391 192 111 135 203
1390/6/5 12 1390 173 171

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. و خدمات مديريت صند. ب كشوري (مديريت) 9,190 (3.27%) 12345
19.652M
182.555B
سرمايه گذاري هامون صبا (وهامون) 2,836 (4.96%) 6173
28.629M
81.548B
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 4,847 (3.33%) 5060
47.904M
235.335B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 6,254 (1.60%) 4311
24.129M
151.550B
گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري (ومدير) 4,500 (1.96%) 3725
14.830M
67.300B
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 11,488 (4.12%) 3517
2.209M
24.484B
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 7,007 (2.99%) 3279
7.746M
54.709B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 4,304 (0.30%) 2745
10.034M
43.643B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 18,713 (3.00%) 2273
52.223M
976.721B
س.سهام عدالت استان كرمان (وسكرمان) 479 (4.96%) 1884
140.489M
67.765B
س.سهام عدالت استان كرمانشاه (وسكرشا) 479 (4.96%) 1564
105.744M
51.192B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 5,910 (4.98%) 1262
14.117M
84.124B
شركت س استان كردستان (وسكرد) 475 (4.81%) 1174
71.869M
34.416B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 9,440 (1.07%) 1029
7.673M
73.590B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 3,858 (0.77%) 965
7.440M
29.214B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 4,102 (4.52%) 822
10.712M
44.508B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 7,950 (1.00%) 808
5.395M
43.642B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 6,720 (5.00%) 803
10.980M
73.379B
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 162,450 (0.75%) 615
838,073
136.404B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 14,900 (0.73%) 557
1.936M
28.823B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 5,547 (2.44%) 544
4.194M
23.599B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 5,963 (4.99%) 518
6.233M
37.425B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 1,587 (3.64%) 495
8.201M
13.277B
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 483 (3.21%) 452
25.236M
12.218B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 32,980 (5.00%) 420
805,067
26.919B
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 12,540 (2.99%) 418
982,795
12.552B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 2,808 (2.67%) 408
3.275M
9.278B
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 480 (3.03%) 394
18.735M
8.992B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 3,902 (4.17%) 393
2.948M
11.632B
تكادو (وكادو) 17,550 (1.49%) 378
1.598M
27.881B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 14,110 (1.52%) 364
1.634M
23.726B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 47,000 (0.63%) 361
525,116
24.663B
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 477 (4.41%) 358
13.657M
6.563B
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 7,042 (4.99%) 356
2.253M
15.863B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 2,840 (3.96%) 330
9.967M
28.835B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 2,491 (3.00%) 330
6.648M
16.584B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,154,600 (0.59%) 274
52,500
60.757B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 7,676 (3.00%) 227
1.222M
9.428B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 5,220 (2.97%) 216
2.557M
13.468B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 10,730 (2.28%) 200
740,397
7.927B
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 11,829 (2.29%) 196
789,777
9.467B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 7,750 (1.27%) 191
863,629
6.714B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 6,740 (3.30%) 186
669,151
4.538B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 4,890 (1.47%) 169
1.530M
7.572B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 16,590 (1.66%) 134
941,399
15.657B
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 62,613 (3.00%) 134
79,852
5.006B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 6,094 (2.99%) 129
2.135M
13.078B
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 12,990 (1.22%) 122
259,983
3.350B
احياء صنايع خراسان (واحصا) 53,175 (3.00%) 73
203,644
10.829B
سكه تمام بهارتحويلي1روز صادرات (سكه0012پ04) 1,157,000 (0.15%) 41
9,900
11.445B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,157,000 (0.12%) 39
6,700
7.750B
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 5,057 (2.60%) 18
81,881
419.521M
سرمايه گذاري ملت (وملت) 3,080 (3.99%) 16
194,065
597.720M
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 9,731 (2.99%) 13
68,292
664.549M
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,155,500 (0.17%) 13
1,600
1.851B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 73,478 (4.00%) 6
420
30.861M
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 13,438 (3.00%) 6
14,496
194.797M
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,155,500 (0.04%) 5
1,000
1.156B
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 694 (4.93%) 4
35,948
24.948M
س.سهام عدالت استان خراسان رضوي (وسرضوي) 695 (4.92%) 4
39,266
27.290M
شركت س استان قم (وسقم) 1,276 (4.99%) 2
33,920
43.282M
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال (وآتوس) 22,393 (3.00%) 2
474
10.614M
اختيارخ آريان-18000-14001211 (ضاريان1204) 2,222 (55.65%) 1
1
2.222M
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 4,174 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-14000-14001211 (ضاريان1202) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,349 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 11,150 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-12000-14001211 (طاريان1201) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري عدالت استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ارس صبا (وارسح) 1,250 (0%) 0
0
0
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 10 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان همدان (وسهمدا) 512 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-14000-14001211 (طاريان1202) 1 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,333 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.ومهان-14912-011003 (ومهان ت.خ0110) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-16000-14001211 (ضاريان1203) 1 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 2,900 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 587 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) 922 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري لقمان (ولقمانح) 2,510 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 2,105 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,090,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري وثوق امين (وثوقح) 835 (0%) 0
0
0
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,216 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-20000-14001211 (طاريان1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.ومهان-14646-010902 (ومهان ت.ف0109) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 703 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (وطوبي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 644 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-23000-14001211 (ضاريان1206) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-16000-14001211 (طاريان1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-10000-14001211 (طاريان1200) 1 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 460 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ومدير3647-01/03/25 (همدير103) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,178 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-23000-14001211 (طاريان1206) 1 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,301 (0%) 0
0
0
گروه مالي كيان (كيانا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 650 (0%) 0
0
0
اختيار ف.تبعي وهامون 010508 (وهامون1ت.ف0105) 1 (0%) 0
0
0
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 10,184 (0%) 0
0
0
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,240 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-18000-14001211 (طاريان1204) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان فارس (وسفارس) 979 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. مديريت-6028-010519 (همديريت0105) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-20000-14001211 (ضاريان1205) 1 (0%) 0
0
0
س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,100 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 128,258 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-10000-14001211 (ضاريان1200) 1 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,211 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
س. توسعه تجارت هيرمند (بهير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-12000-14001211 (ضاريان1201) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 88720670-88105631 (021)
نمابر شرکت: 88726680 (021)
پست الکترونیک شرکت: info@iranidic.com
وب سایت شرکت: http://www.iranidic.com
آدرس شرکت: ايران ، تهران ، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک 10
تلفن امور سهام: 88105631-7
مدیر عامل: آقای ژوبین علاقبند