PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سپيدار سيستم آسيا
سپيدار سيستم آسيا ( سپيدار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,790 قیمت دیروز 17,530 تعداد معاملات 1559 EPS 1870
260     (%1.48) بیشترین قیمت 18,300 ارزش 18,725,546,920 P/E 9.5
قیمت آخرین معامله 18,000 کمترین قیمت 17,070 حجم 1,052,838 حداکثر قیمت مجاز 18,400
470     (%2.68) اولین قیمت 17,070 حجم مبنا 843,171 حداقل قیمت مجاز 16,660
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 12,453,000 تعداد سهام 700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,845 17,510 18,280 16,690 1
3 15,289 17,500 18,290 69 3
2 6,500 17,480 18,300 37,250 11


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 17,790 17,070 18,300 1,559
1.053M
18.726B
1400/11/5 17,530 17,060 18,180 1,386
948,567
16.628B
1400/11/4 17,890 17,400 18,450 1,464
381,414
6.757B
1400/11/3 18,060 17,860 19,300 1,450
2.418M
43.667B
1400/11/2 18,790 18,550 19,300 1,651
269,159
5.050B
1400/10/29 18,800 18,150 19,000 1,353
328,848
6.128B
1400/10/28 18,900 18,550 19,550 1,228
1.010M
19.069B
1400/10/27 19,250 18,850 19,750 1,605
390,423
7.493B
1400/10/26 19,300 18,800 19,650 1,760
268,367
5.090B
1400/10/25 19,500 19,450 20,500 1,613
1.329M
25.954B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آسان پرداخت پرشين (آپ) 6,510 (1.66%) 2021
17.423M
111.883B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 18,000 (2.68%) 1559
1.053M
18.726B
رايان هم افزا (رافزا) 45,350 (2.79%) 1492
530,811
23.971B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,600 (2.34%) 1134
6.613M
29.895B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 13,670 (2.86%) 863
2.858M
38.621B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,292 (0.21%) 616
26.286M
86.952B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 29,600 (2.96%) 364
1.827M
51.786B
افرانت (افرا) 19,950 (1.24%) 294
542,322
10.596B
به پرداخت ملت (پرداخت) 15,000 (0.13%) 216
683,156
10.414B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,800 (2.85%) 160
1.782M
10.427B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 13,240 (2.40%) 130
275,899
3.517B
همكاران سيستم (سيستم) 4,860 (1.19%) 105
1.835M
8.864B
گروه فن آوا (فن آوا) 10,060 (2.99%) 5
9,550
96.073M
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 7,890 (2.95%) 3
7,000
55.230M
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 25,850 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 20,990 (3.25%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-9156-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 8,980 (0%) 0
0
0


چکیده