PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سپيدار سيستم آسيا
سپيدار سيستم آسيا ( سپيدار ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 16:16:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 20,600 قیمت دیروز 20,450 تعداد معاملات 1016 EPS 2135
150     (%0.73) بیشترین قیمت 20,900 ارزش 16,749,530,300 P/E 9.6
قیمت پایانی 20,450 کمترین قیمت 20,100 حجم 819,498 حداکثر قیمت مجاز 21,450
0     (%0) اولین قیمت 20,550 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 19,450
تاریخ آخرین معامله 1401/5/22 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 14,315,000 تعداد سهام 700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 87 20,550 20,650 1,551 4
1 4,000 20,500 20,700 4,784 9
1 977 20,450 20,750 183 8


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/19 20,450 20,200 20,900 725
261,165
5.335B
1401/5/18 20,950 20,800 21,400 749
306,800
6.431B
1401/5/15 21,300 20,900 21,550 798
131,577
2.801B
1401/5/12 21,100 20,750 21,400 797
95,702
2.020B
1401/5/11 20,750 19,800 21,050 1,058
579,350
12.032B
1401/5/10 20,050 19,500 20,500 773
168,945
3.384B
1401/5/9 20,000 19,650 20,800 766
286,242
5.731B
1401/5/8 20,350 19,800 20,900 985
937,644
19.064B
1401/5/5 20,600 19,700 20,900 949
185,565
3.822B
1401/5/4 20,300 20,050 20,800 928
361,855
7.340B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 25,840 (4.40%) 1474
3.140M
82.691B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 20,600 (0.73%) 1016
819,498
16.750B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 20,900 (1.18%) 915
1.081M
22.805B
رايان هم افزا (رافزا) 52,300 (0.95%) 763
71,049
3.759B
افرانت (افرا) 18,530 (4.87%) 758
2.748M
49.602B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 11,860 (3.85%) 608
2.874M
34.114B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 2,842 (1.54%) 598
7.051M
20.081B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 6,380 (0.95%) 484
3.951M
25.224B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 44,500 (5.95%) 449
909,116
40.234B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,130 (0.71%) 337
2.355M
9.747B
همكاران سيستم (سيستم) 6,190 (5.09%) 336
8.235M
48.903B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 9,510 (4.97%) 273
2.388M
22.642B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,934 (2.58%) 172
1.422M
5.573B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 25,750 (0.70%) 154
700,344
17.811B
گروه فن آوا (فن آوا) 6,310 (2.92%) 135
469,417
2.968B
به پرداخت ملت (پرداخت) 23,910 (0.84%) 85
212,356
5.046B
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-35000-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-25000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-8726-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17500-14011117 (ضتوسن1101) 6,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-15000-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 9,390 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-40000-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-25000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-30000-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20000-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-35000-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-30000-14011117 (طتوسن1104) 8,400 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-15000-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-40000-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20000-14011117 (ضتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17500-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0


چکیده