PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش ( گكيشح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:51:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,677 قیمت دیروز 2,677 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,701 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,757
24     (%0.90) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,597
تاریخ آخرین معامله 1396/10/25 - 12:30:02   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/10/25 2,677 2,650 2,701 10
184,126
492.982M
1396/10/23 2,650 2,650 2,650 2
10,500
27.825M
1396/10/19 2,750 2,750 2,750 2
20,000
55.000M
1396/8/9 2,607 2,171 2,640 19
135,619
353.623M
1396/8/8 2,400 2,306 2,700 5
62,302
149.521M
1396/8/7 2,562 2,548 3,090 10
45,241
115.889M
1396/8/6 2,831 2,802 3,330 12
62,324
176.442M
1396/8/3 3,074 2,751 3,120 14
27,408
84.241M
1396/8/2 2,837 2,416 2,950 12
9,515
26.998M
1396/7/30 2,682 2,564 2,800 5
7,572
20.308M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 153,955 (2.00%) 1642
583,790
89.877B
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 43,455 (5.00%) 278
176,687
7.687B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 130,152 (5.00%) 175
1.102M
143.391B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 52,844 (3.00%) 18
62,118
3.283B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 17,710 (0.10%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (32,340.00%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 2,701 (0.90%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده