PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌هرمزگان‌
سيمان‌هرمزگان‌ ( سهرمز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:03:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,104 قیمت دیروز 6,943 تعداد معاملات 259 EPS 1268
161     (%2.32) بیشترین قیمت 7,200 ارزش 3,617,273,905 P/E 5.6
قیمت آخرین معامله 7,077 کمترین قیمت 6,979 حجم 509,220 حداکثر قیمت مجاز 7,290
134     (%1.93) اولین قیمت 7,089 حجم مبنا 216,800 حداقل قیمت مجاز 6,596
تاریخ آخرین معامله 1397/11/3 - 12:54:47   ارزش بازار (م ر) 3,850,368 تعداد سهام 542,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 3,000 7,000 7,077 11,876 2
2 2,134 6,979 7,129 10,000 1
2 1,645 6,970 7,150 13,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/3 7,104 6,979 7,200 259
509,220
3.617B
1397/11/2 6,943 6,825 6,943 111
537,373
3.731B
1397/11/1 6,613 6,250 6,671 233
685,043
4.530B
1397/10/30 6,354 6,262 6,354 284
1.782M
11.320B
1397/10/29 6,052 6,014 6,349 66
282,083
1.707B
1397/10/26 6,330 6,051 6,200 13
16,067
97.991M
1397/10/25 6,348 6,165 6,322 19
33,112
206.181M
1397/10/24 6,370 6,121 6,346 34
59,761
370.196M
1397/10/23 6,437 6,141 6,408 28
32,376
203.694M
1397/10/22 6,463 6,289 6,948 86
122,141
774.636M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/8/29 12 1396 530 961 659 659 1130
1395/8/29 12 1395 619 1130
1395/6/31 9 1395 746 1048 448 1130 679
1395/5/3 6 1395 746 1048 358 1130 555
1394/12/27 3 1395 895 2740 208 1130 397

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,084 (2.07%) 1107
13.758M
14.969B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,115 (4.11%) 1002
13.649M
15.152B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,688 (4.98%) 886
15.543M
26.195B
سيمان‌ دورود (سدور) 1,268 (1.04%) 763
6.703M
8.643B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,430 (2.22%) 509
4.111M
5.848B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 2,803 (1.86%) 496
2.305M
6.739B
سيمان مجد خواف (سخواف) 2,659 (7.91%) 478
3.526M
9.146B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,438 (4.96%) 456
8.003M
11.491B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,009 (4.99%) 386
7.555M
37.828B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,799 (4.99%) 350
1.507M
4.201B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,200 (1.97%) 262
1.408M
5.919B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,077 (1.93%) 259
509,220
3.617B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,591 (4.98%) 253
1.509M
3.861B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,129 (5.00%) 238
1.588M
4.937B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,802 (4.95%) 195
2.502M
4.509B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,704 (0.95%) 187
929,871
1.581B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,467 (0.94%) 175
1.256M
2.982B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 8,320 (2.59%) 153
381,282
3.186B
سيمان كردستان (سكرد) 1,113 (0.18%) 149
1.164M
1.316B
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,660 (3.56%) 140
1.058M
1.756B
سيمان فارس نو (سفانو) 6,550 (3.80%) 108
265,584
1.691B
سيمان باقران (سباقر) 1,250 (21.48%) 107
1.593M
1.910B
شركت سيمان لارستان (سلار) 3,451 (26.92%) 107
907,970
2.934B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 6,318 (4.99%) 83
111,041
696.803M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,350 (0.59%) 72
593,677
807.228M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,103 (4.99%) 68
1.050M
2.208B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 1,824 (4.95%) 49
564,663
1.030B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 3,502 (1.10%) 48
239,844
841.288M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,850 (0.39%) 47
157,897
449.708M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 11,600 (3.27%) 30
36,473
416.205M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 26,187 (1.63%) 28
29,536
774.881M
سيمان‌ خزر (سخزر) 3,560 (4.98%) 24
162,741
579.358M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,318 (4.99%) 20
29,990
186.268M
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 15,800 (1.02%) 13
14,063
224.136M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 6,733 (1.12%) 11
5,331
36.097M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 9,655 (4.99%) 9
57,787
557.933M
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,232,230 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,304,747 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 3,702 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و همچنین اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت

آدرس شرکت: تهران- میرداماد- خیابان بهروز - پلاک37
تلفن شرکت: 22904985
ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و همچنین اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت
نمابر شرکت: 22259802
وب سایت شرکت: http://www.hormozgancement.com
پست الکترونیک شرکت: info@hormozgancement.com
تلفن امور سهام: 2259668
مدیر عامل: آقای محمد باقر عالی
مدیر مالی: آقای داود خانی