PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
عمران‌وتوسعه‌فارس‌
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ( ثفارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:46:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,030 قیمت دیروز 8,120 تعداد معاملات 259 EPS 130
90     (%1.11) بیشترین قیمت 7,720 ارزش 10,263,948,440 P/E 61.8
قیمت آخرین معامله 7,720 کمترین قیمت 7,720 حجم 1,329,527 حداکثر قیمت مجاز 8,520
400     (%4.93) اولین قیمت 7,720 حجم مبنا 6,226,650 حداقل قیمت مجاز 7,720
تاریخ آخرین معامله 1399/8/7 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 14,454,000 تعداد سهام 1,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 7,720 9,886,257 592
0 0 0 7,730 6,726 4
0 0 0 7,780 195 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/7 8,030 7,720 7,720 259
1.330M
10.264B
1399/8/6 8,120 7,790 7,790 136
987,424
7.692B
1399/8/5 8,190 7,880 7,880 185
1.395M
10.994B
1399/8/3 8,290 8,230 8,380 472
5.020M
41.324B
1399/7/30 8,660 8,380 9,260 3,583
29.896M
258.945B
1399/7/29 8,820 8,780 9,050 1,576
12.397M
109.395B
1399/7/28 9,240 9,060 9,060 415
3.354M
30.386B
1399/7/27 9,530 9,010 9,630 6,800
56.860M
541.907B
1399/7/23 9,180 8,600 9,330 3,715
31.409M
288.435B
1399/7/22 8,890 8,740 9,310 4,104
25.997M
231.165B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 3 1396 300 470 50 346 99
1395/7/4 12 1396 300 470 346 346 359
1395/7/4 12 1395 281 359
1395/4/31 9 1395 281 395 156 359 170
1395/3/31 6 1395 281 395 155 359 129

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,980 (3.25%) 42625
186.108M
551.362B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 34,648 (5.00%) 2115
7.701M
266.016B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,740 (4.86%) 1334
19.715M
54.019B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 141,980 (5.00%) 1240
799,282
112.487B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,860 (4.72%) 1088
15.072M
88.445B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 43,070 (1.13%) 1074
1.653M
69.961B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 13,400 (5.00%) 446
2.029M
27.330B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 4,060 (4.92%) 386
5.670M
23.020B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,243 (3.00%) 375
389,807
13.255B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 7,720 (4.93%) 259
1.330M
10.264B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 6,589 (2.62%) 174
2.093M
13.478B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 8,900 (4.91%) 116
1.786M
15.899B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 36,848 (5.00%) 93
444,190
16.368B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 26,351 (5.00%) 73
132,223
3.484B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 32,600 (4.98%) 61
80,932
2.638B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 17,680 (5.00%) 45
124,551
2.202B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 5,584 (4.99%) 39
413,139
2.307B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 31,655 (3.00%) 30
269,700
8.537B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,091 (4.99%) 28
80,939
897.694M
آ.س.پ (آ س پ) 12,067 (5.00%) 25
173,880
2.098B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 41,807 (5.00%) 21
23,222
970.842M
شركت كيسون (كيسون) 19,238 (3.00%) 18
200,203
3.852B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 5,610 (4.92%) 9
10,422
58.467M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 21,400 (4.97%) 8
14,789
316.485M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 12,932 (5.00%) 6
4,897
63.328M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 11,970 (4.99%) 6
86,854
1.040B
سخت آژند (ثاژن) 8,517 (1.99%) 4
3,648
31.070M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 20,773 (3.00%) 2
1,910
39.676M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 87,853 (5.00%) 2
500
43.927M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 70,073 (0%) 0
0
0
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,570 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,223 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 35,560 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 80,173 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 30,495 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شهرداري شيراز 39,099,983 2.170
شخص حقیقی 31,281,772 1.730
اداره كل اوقاف وامورخيريه استان فارس 21,497,335 1.190

چکیده
سرمایه گذاری ، خرید ، احداث ، بهره برداری ، فروش ، واگذاری ، اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، راه و ساختمان ، خدمات بازرگانی و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق منطبق می باشد

تلفن امور سهام: 2301004-5 0711
وب سایت شرکت: http://www.omran-fars.com
آدرس امور سهام: ایران - شیراز ،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی;کدپستی 715-71555
نمابر شرکت: 2358239-0711
پست الکترونیک شرکت: info@omran-fars.com
تلفن شرکت: 2309680-0711
آدرس شرکت: شیراز خیابان اردیبهشت برج الکترونیک طبقه 8
مدیر عامل: آقای حسن ممتحن
سرمایه گذاری ، خرید ، احداث ، بهره برداری ، فروش ، واگذاری ، اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، راه و ساختمان ، خدمات بازرگانی و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق منطبق می باشد
مدیر مالی: آقای نستعین
مدیر سهام: اقای نقش زن
مدیر روابط عمومی: آقای موسوی