PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
عمران‌وتوسعه‌فارس‌
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ( ثفارس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,050 قیمت دیروز 10,050 تعداد معاملات 0 EPS 149
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 67.4
قیمت آخرین معامله 9,850 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,650
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 4,975,124 حداقل قیمت مجاز 9,850
تاریخ آخرین معامله 1400/1/18 - 12:29:07   ارزش بازار (م ر) 18,090,000 تعداد سهام 1,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 1,000 9,850 11,339,645 137
0 0 0 9,860 817,766 33
0 0 0 9,880 10,691 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/18 10,050 9,850 9,850 10
40,000
394.000M
1400/1/17 10,050 9,860 9,860 18
164,811
1.625B
1400/1/16 10,060 9,860 9,860 15
57,569
567.630M
1400/1/15 10,060 9,860 9,860 13
20,082
198.009M
1400/1/14 10,060 9,860 9,860 24
75,220
741.669M
1400/1/11 10,060 9,860 9,860 34
62,429
615.550M
1400/1/10 10,060 9,870 9,870 65
185,885
1.835B
1400/1/8 10,070 9,880 9,880 78
289,324
2.859B
1400/1/7 10,080 9,900 9,900 124
508,373
5.033B
1399/12/27 10,100 9,960 9,960 199
1.410M
14.039B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/19 12 1397 400 300 313 313 374
1396/9/19 12 1396 332 374
1396/4/28 9 1396 300 281 161 374 260
1396/3/13 6 1396 300 281 123 374 149
1395/10/29 3 1396 300 470 84 374 99

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,175 (2.00%) 485
1.707M
27.669B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,310 (1.85%) 128
2.676M
14.208B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,510 (1.95%) 98
1.056M
2.650B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 49,800 (1.99%) 37
45,766
2.279B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 10,044 (1.99%) 25
186,138
1.870B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,510 (3.99%) 13
12,229
152.985M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,930 (2.00%) 11
7,558
158.189M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 5
5,371
53.479M
شركت كيسون (كيسون) 11,497 (1.99%) 4
7,620
87.607M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,665 (5.00%) 3
2,930
160.168M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 3
4,192
56.760M
آ.س.پ (آ س پ) 15,818 (2.00%) 2
685
10.835M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 64,757 (4.00%) 2
161
10.426M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
475
11.134M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (1.89%) 2
2,261
15.284M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (2.00%) 2
461
12.553M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,337 (2.00%) 1
32,500
530.953M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (2.00%) 1
779
9.964M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,626 (2.00%) 1
274
8.666M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,806 (2.00%) 1
100,000
780.600M
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (2.00%) 1
459
5.004M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,790 (1.99%) 1
278
14.954M
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,530 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 48,990 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,159 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 9,511 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 45,691 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,477 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,590 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,590 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,224 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,360 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری ، خرید ، احداث ، بهره برداری ، فروش ، واگذاری ، اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، راه و ساختمان ، خدمات بازرگانی و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق منطبق می باشد

تلفن امور سهام: 2301004-5 0711
آدرس امور سهام: ایران - شیراز ،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی;کدپستی 715-71555
نمابر شرکت: 2358239-0711
پست الکترونیک شرکت: info@omran-fars.com
تلفن شرکت: 2309680-0711
آدرس شرکت: شیراز خیابان اردیبهشت برج الکترونیک طبقه 8
مدیر عامل: آقای حسن ممتحن
سرمایه گذاری ، خرید ، احداث ، بهره برداری ، فروش ، واگذاری ، اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، راه و ساختمان ، خدمات بازرگانی و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق منطبق می باشد
مدیر سهام: اقای نقش زن
مدیر روابط عمومی: آقای موسوی
وب سایت شرکت: http://www.omranefars.com
مدیر مالی: آقای مجید نستعین
نمابر امور سهام: 071-32359657
تلفن امور سهام: 0713230104-5
تلفن شرکت: 071-32301004-5
نمابر شرکت: 07132358239
تلفن امور سهام: 07132301004
تلفن امور سهام: 0713-2301004-5