PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ليزينگ ايران و شرق
ليزينگ ايران و شرق ( ولشرق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:44:35
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,406 قیمت دیروز 2,289 تعداد معاملات 1212 EPS 137
117     (%5.11) بیشترین قیمت 2,426 ارزش 62,564,213,786 P/E 17.6
قیمت آخرین معامله 2,426 کمترین قیمت 2,300 حجم 26,008,308 حداکثر قیمت مجاز 2,426
137     (%5.99) اولین قیمت 2,426 حجم مبنا 6,765,900 حداقل قیمت مجاز 2,152
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:43:43   ارزش بازار (م ر) 3,368,400 تعداد سهام 1,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
14 1,072,773 2,426 0 0 0
1 2,409 2,409 0 0 0
1 9,000 2,400 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 2,406 2,300 2,426 1,212
26.008M
62.564B
1401/3/1 2,289 2,149 2,338 478
10.881M
24.905B
1401/2/31 2,206 2,164 2,242 315
3.687M
8.099B
1401/2/28 2,217 2,180 2,260 400
5.741M
12.657B
1401/2/27 2,263 2,189 2,320 626
11.658M
26.377B
1401/2/26 2,263 2,160 2,340 995
11.886M
26.900B
1401/2/25 2,238 2,160 2,247 858
32.974M
73.799B
1401/2/24 2,120 2,198 2,198 69
2.695M
5.923B
1401/2/21 2,074 2,170 2,170 64
1.613M
3.501B
1401/2/20 2,048 2,152 2,152 42
1.100M
2.368B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/19 12 1396 356 252
1396/9/19 12 1397 402 355 340 340 252
1396/7/26 9 1396 356 201 252 200
1396/6/29 6 1396 356 163 252 134
1396/5/11 12 1395 272

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,600 (2.44%) 2113
77.144M
125.443B
ليزينگ رازي (ولراز) 27,050 (2.70%) 1541
3.928M
108.057B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 2,426 (5.99%) 1212
26.008M
62.564B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 6,520 (0.77%) 1070
829,792
5.346B
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,289 (5.00%) 624
2.934M
9.822B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,706 (5.98%) 464
6.908M
18.987B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 10,810 (5.92%) 461
3.886M
42.187B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 2,674 (5.81%) 424
5.858M
15.806B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 3,620 (5.70%) 410
3.706M
13.637B
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 14,000 (1.48%) 384
1.255M
17.688B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,921 (5.00%) 335
7.543M
14.507B
واسپاري ملت (ولملت) 3,901 (1.38%) 305
3.529M
13.504B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,845 (2.97%) 24
473,234
1.346B
اختيارف ت ولكار-2585-01/03/11 (هكار103) 1 (0%) 0
0
0
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده