PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ايران‌ياساتايرورابر
ح . ايران‌ياساتايرورابر ( پاساح ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:03:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 22,000 قیمت دیروز 22,800 تعداد معاملات 84 EPS
800     (%3.51) بیشترین قیمت 25,080 ارزش 11,046,575,400 P/E
قیمت پایانی 22,090 کمترین قیمت 22,000 حجم 500,000 حداکثر قیمت مجاز 25,080
710     (%3.11) اولین قیمت 25,080 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 20,520
تاریخ آخرین معامله 1399/4/15 - 9:57:10   ارزش بازار (م ر) 6,627,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
117 730,511 25,080 0 0 0
4 1,078 25,000 0 0 0
6 18,100 24,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 22,800 22,060 25,000 636
2.676M
61.015B
1399/4/11 24,510 24,170 29,540 728
5.988M
146.775B
1399/4/10 26,850 26,810 29,500 760
5.478M
147.065B
1399/4/9 26,820 26,810 29,700 126
455,434
12.215B
1399/4/8 29,790 29,430 32,000 60
112,222
3.343B
1399/4/7 32,700 32,000 33,000 54
68,331
2.234B
1399/4/3 31,970 31,000 34,100 279
1.001M
32.013B
1399/4/2 31,000 31,000 31,000 43
254,849
7.900B
1399/1/5 8,418 8,010 8,795 1,480
4.888M
41.144B
1398/12/28 8,014 7,769 8,222 1,172
3.531M
28.299B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 29,450 (3.22%) 7313
15.182M
446.024B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 35,030 (2.07%) 4775
9.567M
331.402B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 31,890 (4.97%) 4587
10.364M
314.927B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 156,730 (4.96%) 2228
1.847M
290.736B
ايران‌ تاير (پتاير) 97,400 (1.69%) 1841
1.415M
136.078B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 68,790 (4.99%) 1572
5.841M
401.279B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 45,594 (3.00%) 988
1.349M
61.722B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 38,423 (3.00%) 68
285,350
10.964B
گازلوله‌ (پلوله) 14,927 (0.99%) 16
51,162
763.695M
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 48,104 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,818 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
پلاسكوكار (پلاسك) 11,900 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده