PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بهبهان‌
سيمان‌ بهبهان‌ ( سبهان ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:58:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 18,206 قیمت دیروز 18,090 تعداد معاملات 152 EPS 1957
116     (%0.64) بیشترین قیمت 18,750 ارزش 1,401,586,720 P/E 9.2
قیمت پایانی 17,946 کمترین قیمت 17,186 حجم 78,114 حداکثر قیمت مجاز 18,994
144     (%0.80) اولین قیمت 17,186 حجم مبنا 80,000 حداقل قیمت مجاز 17,186
تاریخ آخرین معامله 1398/8/27 - 12:29:09   ارزش بازار (م ر) 3,589,200 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,742 18,150 18,207 1,056 1
1 550 18,000 18,394 2,000 2
1 150 17,900 18,396 1,808 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/8/26 18,090 18,051 18,500 203
129,644
2.345B
1398/8/25 19,001 18,839 20,000 301
181,730
3.453B
1398/8/22 19,830 19,380 20,081 133
58,386
1.149B
1398/8/21 20,247 19,929 20,750 160
118,422
2.398B
1398/8/20 19,871 19,380 20,377 143
125,163
2.487B
1398/8/19 19,407 18,500 20,039 243
144,028
2.795B
1398/8/18 19,088 18,671 19,500 131
81,968
1.565B
1398/8/14 19,015 18,689 19,997 218
121,542
2.311B
1398/8/13 19,672 19,580 20,323 197
88,626
1.743B
1398/8/12 20,610 20,323 21,367 372
301,348
6.211B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 1913 2600 1598 2358 2272
1395/10/8 6 1395 1152 2769 825 2358 1718
1395/5/5 3 1395 1114 5407 464 2358 1123
1394/12/19 12 1395 1264 6396 2358 2358 8076
1394/12/19 12 1394 2600 8076

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 4,128 (4.60%) 3959
35.244M
145.457B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 12,622 (4.72%) 1907
7.177M
91.737B
سيمان فارس نو (سفانو) 15,748 (4.53%) 1221
6.684M
105.595B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 6,190 (2.89%) 1043
6.393M
39.453B
سيمان‌ دورود (سدور) 2,385 (3.40%) 793
5.983M
14.192B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,646 (3.81%) 624
2.512M
16.578B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 3,799 (1.30%) 551
3.281M
12.264B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,065 (1.62%) 547
5.778M
11.701B
سيمان باقران (سباقر) 6,246 (0.11%) 513
1.267M
7.806B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 22,300 (3.56%) 485
409,104
9.190B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4,194 (0.74%) 453
2.279M
9.480B
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,480 (4.99%) 429
2.965M
16.290B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 7,750 (4.99%) 419
2.627M
20.421B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,300 (2.28%) 406
2.616M
8.501B
سيمان مجد خواف (سخواف) 3,064 (2.98%) 313
1.841M
5.646B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,530 (0.25%) 295
2.190M
7.487B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,550 (1.74%) 292
837,831
3.740B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,735 (2.80%) 283
2.161M
3.759B
سيمان كردستان (سكرد) 2,389 (4.93%) 243
2.030M
4.987B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 20,300 (3.41%) 240
204,909
4.139B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 13,100 (2.06%) 227
398,111
4.961B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 3,201 (4.17%) 224
4.215M
13.388B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,598 (0.96%) 215
534,236
3.965B
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,900 (2.72%) 211
1.950M
9.474B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,230 (0.52%) 161
882,481
2.790B
سيمان كارون (سكارون) 12,880 (2.72%) 152
263,358
3.380B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 18,206 (0.64%) 152
78,114
1.402B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 10,461 (1.34%) 139
170,039
1.766B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,470 (3.53%) 133
257,168
1.928B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 8,750 (4.86%) 120
152,972
1.340B
شركت سيمان لارستان (سلار) 8,341 (5.00%) 111
463,664
3.867B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 9,478 (4.99%) 74
497,598
4.716B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 11,441 (3.00%) 52
187,689
2.147B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 19,065 (1.25%) 43
6,734
129.921M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 7,500 (0.29%) 16
60,680
450.321M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 33,089 (5.00%) 1
3,000
99.267M
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/12/24 (جسيما812) 2,489 (1.97%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,161 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 35,837 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/09/26 (جسيما809) 2,371 (1.98%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان

تلفن شرکت: 88215625-9
نمابر شرکت: 88032802
تلفن امور سهام: 88215629
آدرس شرکت: ایران - تهرانبزرگراه کردستان -‌ پایین‌تر از بزرگراه همت -‌ خیابان شهید علیخانی -‌ روبروی ونک پارک -‌ شماره 36
آدرس کارخانه: بهبهان -‌ کیلومتر 10 جاده دهدشت -‌ صندوق پستی: 143 – کدپستی: 63671
تلفن کارخانه: 5-2223031 (0671)
نمابر کارخانه: 2223030 (0671)
پست الکترونیک شرکت: info@behbahancement.com
وب سایت شرکت: http://www.behbahancement.com
مدیر عامل: آقای علیرضا بستانیان
مدیر مالی: آقای محمدتقی معین آزاد
مدیر سهام: آقای معین
مدیر روابط عمومی: آقای حمید شرفایی