PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بهبهان‌
سيمان‌ بهبهان‌ ( سبهان ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:59:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,083 قیمت دیروز 12,083 تعداد معاملات 0 EPS 2533
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 4.8
قیمت آخرین معامله 12,580 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,687
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 41,227 حداقل قیمت مجاز 11,479
تاریخ آخرین معامله 1397/2/3 - 11:05:38   ارزش بازار (م ر) 664,565 تعداد سهام 55,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 11,480 12,400 1,657 1
2 3,610 11,479 12,590 400 1
0 0 0 12,599 1,495 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/2/3 12,083 12,580 12,580 1
200
2.516M
1397/2/2 12,081 11,500 11,510 5
760
8.743M
1397/2/1 12,092 11,522 11,540 6
2,471
28.479M
1397/1/28 12,128 11,540 11,540 1
400
4.616M
1397/1/27 12,134 11,560 11,560 1
800
9.248M
1397/1/22 12,145 12,440 12,440 3
200
2.488M
1397/1/21 12,144 12,000 12,000 3
370
4.440M
1397/1/20 12,145 11,820 11,831 4
2,355
27.845M
1397/1/19 12,165 11,824 11,831 7
912
10.786M
1397/1/18 12,173 11,900 12,000 3
6,000
71.510M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 1913 2600 1598 2358 2272
1395/10/8 6 1395 1152 2769 825 2358 1718
1395/5/5 3 1395 1114 5407 464 2358 1123
1394/12/19 12 1395 1264 6396 2358 2358 8076
1394/12/19 12 1394 2600 8076

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ دورود (سدور) 662 (3.12%) 195
2.079M
1.360B
سيمان باقران (سباقر) 900 (1.01%) 121
931,741
841.856M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 1,720 (1.49%) 89
522,894
895.445M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,003 (1.28%) 76
944,136
959.078M
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 636 (0.95%) 66
564,415
359.788M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 720 (0.98%) 48
695,162
506.952M
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 974 (0.71%) 36
270,925
261.830M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,260 (0.40%) 35
466,301
588.944M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 905 (4.02%) 32
468,577
421.319M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 965 (4.64%) 28
454,200
443.168M
سيمان مجد خواف (سخواف) 708 (0.14%) 28
134,462
94.802M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,250 (2.71%) 27
115,932
145.489M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 850 (1.07%) 17
89,600
72.340M
سيمان فارس نو (سفانو) 3,245 (0.03%) 10
50,000
162.250M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,297 (3.00%) 9
4,221
9.703M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 871 (0.46%) 7
28,076
24.426M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 2,866 (0.17%) 7
52,991
152.012M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,499 (2.60%) 6
4,400
6.516M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,875 (2.57%) 4
9,050
16.617M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,400 (1.22%) 2
15,500
37.335M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 23,000 (2.26%) 2
102
2.346M
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,990 (15.32%) 2
8,575
17.064M
سيمان كردستان (سكرد) 770 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,620 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,250 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,100 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,824 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,251 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,003 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 10,800 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,080 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 12,580 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,318,537 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,434 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 5,645 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,668 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 4,987 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان

تلفن شرکت: 88215625-9
نمابر شرکت: 88032802
تلفن امور سهام: 88215629
آدرس شرکت: ایران - تهرانبزرگراه کردستان -‌ پایین‌تر از بزرگراه همت -‌ خیابان شهید علیخانی -‌ روبروی ونک پارک -‌ شماره 36
آدرس کارخانه: بهبهان -‌ کیلومتر 10 جاده دهدشت -‌ صندوق پستی: 143 – کدپستی: 63671
تلفن کارخانه: 5-2223031 (0671)
نمابر کارخانه: 2223030 (0671)
پست الکترونیک شرکت: info@behbahancement.com
وب سایت شرکت: http://www.behbahancement.com
مدیر عامل: آقای علیرضا بستانیان
مدیر مالی: آقای محمدتقی معین آزاد
مدیر سهام: آقای معین
مدیر روابط عمومی: آقای حمید شرفایی