PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بهبهان‌
سيمان‌ بهبهان‌ ( سبهان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:42:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 28,180 قیمت دیروز 27,123 تعداد معاملات 72 EPS 2581
1,057     (%3.90) بیشترین قیمت 28,479 ارزش 4,275,589,723 P/E 10.9
قیمت آخرین معامله 28,479 کمترین قیمت 26,000 حجم 151,724 حداکثر قیمت مجاز 28,479
1,356     (%5.00) اولین قیمت 26,000 حجم مبنا 22,000 حداقل قیمت مجاز 25,767
تاریخ آخرین معامله 1397/7/23 - 12:27:12   ارزش بازار (م ر) 1,549,900 تعداد سهام 55,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 41,663 28,000 31,403 256 1
1 50,000 27,750 32,035 1,679 1
1 366 27,123 34,730 100,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/7/23 28,180 26,000 28,479 72
151,724
4.276B
1397/7/22 27,123 26,250 26,400 8
5,842
153.492M
1397/7/21 27,430 26,645 29,449 96
209,038
5.734B
1397/7/18 28,047 27,689 29,010 116
97,348
2.730B
1397/7/17 29,146 28,985 31,403 167
370,690
10.804B
1397/7/16 30,510 29,624 29,624 10
9,501
281.458M
1397/7/15 31,183 29,857 29,857 5
3,431
102.439M
1397/7/14 31,428 31,403 32,000 148
171,930
5.403B
1397/7/11 33,055 32,995 32,995 18
21,237
700.715M
1397/7/10 34,731 34,730 34,731 29
34,488
1.198B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 1913 2600 1598 2358 2272
1395/10/8 6 1395 1152 2769 825 2358 1718
1395/5/5 3 1395 1114 5407 464 2358 1123
1394/12/19 12 1395 1264 6396 2358 2358 8076
1394/12/19 12 1394 2600 8076

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,693 (3.37%) 680
13.309M
22.259B
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,400 (9.98%) 336
4.016M
5.547B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 2,230 (2.75%) 317
2.968M
6.511B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,351 (4.98%) 309
5.439M
18.226B
سيمان كردستان (سكرد) 1,216 (3.11%) 302
4.616M
5.663B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,480 (4.82%) 246
3.090M
4.565B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,565 (5.00%) 243
2.557M
6.644B
سيمان خوزستان (سخوز) 5,064 (4.93%) 217
1.350M
6.839B
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,708 (4.98%) 202
3.198M
5.441B
سيمان‌ دورود (سدور) 1,422 (4.95%) 145
1.918M
2.727B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,479 (0.61%) 134
1.221M
1.729B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,842 (4.99%) 98
364,539
2.176B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,224 (4.97%) 97
2.257M
2.763B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 28,479 (5.00%) 72
151,724
4.276B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,122 (4.98%) 72
1.080M
5.533B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,307 (4.98%) 67
1.415M
3.265B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,500 (3.31%) 65
387,608
579.939M
سيمان فارس نو (سفانو) 4,842 (4.99%) 64
574,265
2.781B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,988 (4.99%) 57
566,474
1.693B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,652 (9.99%) 48
309,001
508.826M
شركت سيمان لارستان (سلار) 3,311 (12.01%) 47
254,015
841.044M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 11,900 (3.69%) 37
27,573
337.744M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 3,900 (1.17%) 35
460,590
1.769B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 8,343 (5.00%) 34
40,338
336.540M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 3,464 (4.99%) 33
68,225
237.629M
سيمان باقران (سباقر) 1,099 (7.64%) 32
211,025
224.099M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,404 (4.94%) 31
289,539
406.513M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 13,130 (4.92%) 19
157,554
1.978B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 8,012 (4.99%) 16
19,285
153.187M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 2,168 (9.99%) 16
83,107
180.105M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,489 (4.98%) 15
28,329
98.840M
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 19,697 (3.36%) 11
7,011
139.657M
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,288 (4.99%) 6
6,940
29.759M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,184 (4.99%) 2
522
3.228M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 8,510 (4.99%) 2
3,130
26.636M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,763 (4.99%) 1
20,000
55.260M
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,137,721 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,256,864 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 5,001 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان

تلفن شرکت: 88215625-9
نمابر شرکت: 88032802
تلفن امور سهام: 88215629
آدرس شرکت: ایران - تهرانبزرگراه کردستان -‌ پایین‌تر از بزرگراه همت -‌ خیابان شهید علیخانی -‌ روبروی ونک پارک -‌ شماره 36
آدرس کارخانه: بهبهان -‌ کیلومتر 10 جاده دهدشت -‌ صندوق پستی: 143 – کدپستی: 63671
تلفن کارخانه: 5-2223031 (0671)
نمابر کارخانه: 2223030 (0671)
پست الکترونیک شرکت: info@behbahancement.com
وب سایت شرکت: http://www.behbahancement.com
مدیر عامل: آقای علیرضا بستانیان
مدیر مالی: آقای محمدتقی معین آزاد
مدیر سهام: آقای معین
مدیر روابط عمومی: آقای حمید شرفایی