PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بهبهان‌
سيمان‌ بهبهان‌ ( سبهان ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:09:33
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 65,620 قیمت دیروز 69,070 تعداد معاملات 1038 EPS 3165
3,450     (%4.99) بیشترین قیمت 66,980 ارزش 51,702,405,230 P/E 20.8
قیمت پایانی 65,790 کمترین قیمت 65,620 حجم 785,900 حداکثر قیمت مجاز 72,520
3,280     (%4.75) اولین قیمت 66,700 حجم مبنا 696,476 حداقل قیمت مجاز 65,620
تاریخ آخرین معامله 1399/4/23 - 12:29:47   ارزش بازار (م ر) 13,158,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 4,667 65,620 65,620 72,177 68
0 0 0 65,630 4,110 5
0 0 0 65,640 3,900 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 69,070 65,170 71,600 1,591
1.101M
76.063B
1399/4/21 68,220 0 0 984
794,188
54.178B
1399/4/18 71,790 71,120 72,990 766
499,694
35.545B
1399/4/17 74,860 74,620 75,100 925
577,738
43.141B
1399/4/16 78,540 78,060 82,160 2,367
1.473M
115.709B
1399/4/14 80,700 78,350 84,800 1,244
746,918
60.274B
1399/4/11 82,470 82,150 82,510 1,411
1.293M
106.656B
1399/4/10 78,590 76,500 78,630 1,027
974,628
76.591B
1399/4/9 74,890 73,770 79,220 1,358
828,627
62.056B
1399/4/8 77,650 75,000 82,000 2,057
1.138M
88.384B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 1913 2600 1598 2358 2272
1395/10/8 6 1395 1152 2769 825 2358 1718
1395/5/5 3 1395 1114 5407 464 2358 1123
1394/12/19 12 1395 1264 6396 2358 2358 8076
1394/12/19 12 1394 2600 8076

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 45,860 (4.82%) 12135
12.016M
555.703B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 13,470 (4.94%) 8768
29.485M
399.460B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 17,670 (4.87%) 8493
29.642M
516.985B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 26,680 (4.99%) 7243
23.009M
614.816B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 18,530 (4.99%) 5839
1.569M
29.074B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 17,120 (4.99%) 5121
21.431M
367.106B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 30,120 (4.98%) 4128
15.264M
459.763B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 62,010 (4.99%) 3866
3.873M
240.294B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 37,420 (4.99%) 3681
4.941M
182.676B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 33,910 (4.93%) 3321
5.657M
192.601B
سيمان كردستان (سكرد) 14,940 (4.99%) 3224
11.279M
167.167B
سيمان خوزستان (سخوز) 22,670 (4.99%) 2661
13.338M
307.250B
سيمان‌ دورود (سدور) 13,000 (4.97%) 2493
9.450M
123.743B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 11,360 (4.94%) 2280
8.843M
101.019B
سيمان ساوه (ساوه) 129,789 (5.00%) 1991
746,396
96.874B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 16,500 (4.13%) 1644
3.790M
63.935B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 23,650 (4.98%) 1476
2.418M
57.702B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 22,970 (4.96%) 1432
3.416M
79.448B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 15,180 (2.22%) 1425
3.475M
51.798B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 87,430 (5.00%) 1396
514,208
45.222B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 28,400 (4.98%) 1125
1.390M
39.541B
سيمان‌شاهرود (سرود) 22,570 (4.97%) 1065
1.879M
42.595B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 65,620 (4.99%) 1038
785,900
51.702B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 93,010 (4.99%) 1004
732,499
68.032B
سيمان فارس نو (سفانو) 38,300 (4.99%) 962
1.007M
38.631B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 55,400 (2.06%) 945
647,868
35.953B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 24,730 (4.99%) 825
1.538M
38.035B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 67,510 (2.82%) 782
369,473
25.241B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 42,580 (5.00%) 604
628,419
26.844B
سيمان باقران (سباقر) 19,170 (3.00%) 568
1.380M
26.453B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 160,810 (5.00%) 423
228,995
36.825B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 31,110 (3.00%) 376
348,779
10.900B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 36,860 (2.41%) 347
215,928
8.081B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 134,340 (5.00%) 340
98,604
13.246B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 22,885 (3.00%) 301
641,599
14.581B
سيمان كارون (سكارون) 73,909 (3.00%) 255
283,724
20.970B
سيمان‌ خزر (سخزر) 54,330 (4.99%) 225
993,754
53.991B
سيمان مجد خواف (سخواف) 11,431 (5.00%) 202
931,297
10.646B
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 21,000 (1.04%) 55
132,397
2.705B
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 13,440 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/06/29 (جسيما906) 12,898 (2.94%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 24,437 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان

تلفن شرکت: 88215625-9
نمابر شرکت: 88032802
تلفن امور سهام: 88215629
آدرس شرکت: ایران - تهرانبزرگراه کردستان -‌ پایین‌تر از بزرگراه همت -‌ خیابان شهید علیخانی -‌ روبروی ونک پارک -‌ شماره 36
آدرس کارخانه: بهبهان -‌ کیلومتر 10 جاده دهدشت -‌ صندوق پستی: 143 – کدپستی: 63671
تلفن کارخانه: 5-2223031 (0671)
نمابر کارخانه: 2223030 (0671)
پست الکترونیک شرکت: info@behbahancement.com
وب سایت شرکت: http://www.behbahancement.com
مدیر عامل: آقای علیرضا بستانیان
مدیر مالی: آقای محمدتقی معین آزاد
مدیر سهام: آقای معین
مدیر روابط عمومی: آقای حمید شرفایی