PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بهبهان‌
سيمان‌ بهبهان‌ ( سبهان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 00:28:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 59,710 قیمت دیروز 59,890 تعداد معاملات 242 EPS 4999
180     (%0.30) بیشترین قیمت 61,920 ارزش 11,581,074,120 P/E 11.9
قیمت آخرین معامله 59,860 کمترین قیمت 57,510 حجم 195,937 حداکثر قیمت مجاز 62,880
30     (%0.05) اولین قیمت 60,670 حجم مبنا 834,864 حداقل قیمت مجاز 56,900
تاریخ آخرین معامله 1399/7/5 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 11,942,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 520 58,050 58,050 440 2
1 10,000 58,010 59,860 706 1
1 40,000 58,000 60,160 6,160 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/5 59,710 57,510 61,920 242
195,937
11.581B
1399/7/2 59,890 58,700 61,980 295
107,471
6.488B
1399/7/1 59,820 58,000 61,850 311
196,529
11.631B
1399/6/31 60,030 58,350 61,750 283
384,954
22.525B
1399/6/30 61,420 58,900 63,290 503
218,861
13.241B
1399/6/29 61,770 59,190 62,000 413
202,681
12.208B
1399/6/26 62,290 61,000 62,590 457
758,572
47.449B
1399/6/25 59,610 59,800 61,620 337
268,041
16.497B
1399/6/24 58,690 55,900 60,990 461
262,013
15.338B
1399/6/23 58,760 56,490 59,000 381
215,960
12.254B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 1695 1152 1192 2440 825
1396/4/29 3 1396 1689 1114 545 2440 631
1395/12/22 12 1396 1592 1264 2440 2440 2360
1395/12/22 12 1395 1913 2360
1395/10/29 9 1395 1913 2600 1598 2360 2272

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 20,960 (4.96%) 40402
42.873M
896.724B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 16,030 (4.07%) 2831
14.925M
247.229B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 34,050 (4.99%) 1923
3.526M
120.830B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 27,030 (4.97%) 898
2.986M
80.696B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 9,150 (4.98%) 689
5.620M
51.434B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 7,450 (2.05%) 593
3.014M
22.514B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 11,920 (4.94%) 474
4.536M
54.068B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 15,530 (4.96%) 405
2.697M
41.899B
سيمان كارون (سكارون) 111,635 (3.00%) 384
827,791
92.311B
سيمان خوزستان (سخوز) 22,570 (4.98%) 344
1.406M
31.736B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 15,940 (4.55%) 304
883,961
14.215B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 19,840 (3.33%) 289
588,694
11.751B
سيمان‌شاهرود (سرود) 14,750 (4.96%) 254
1.899M
28.026B
سيمان‌ دورود (سدور) 7,980 (4.89%) 253
2.436M
19.439B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 59,860 (0.05%) 242
195,937
11.581B
سيمان باقران (سباقر) 18,016 (3.00%) 206
1.296M
23.340B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 40,480 (5.00%) 181
184,805
7.513B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 32,000 (1.75%) 165
228,093
7.175B
سيمان فارس نو (سفانو) 31,510 (4.98%) 156
195,141
6.153B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 19,930 (4.96%) 146
263,221
5.246B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 12,960 (2.99%) 133
916,502
12.080B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 7,320 (4.94%) 128
533,658
3.906B
سيمان ساوه (ساوه) 70,148 (5.00%) 93
36,771
2.579B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 86,920 (9.99%) 88
49,603
4.311B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 9,390 (4.96%) 79
191,878
1.802B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 20,706 (3.00%) 75
197,776
4.103B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 23,719 (3.00%) 65
620,193
14.713B
شركت سيمان لارستان (سلار) 29,118 (3.00%) 59
108,845
3.178B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 101,660 (5.00%) 57
29,959
3.046B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 19,050 (4.99%) 54
59,222
1.128B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 72,830 (5.00%) 48
87,107
6.344B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 108,260 (4.99%) 48
17,438
1.888B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 12,020 (4.98%) 39
157,661
1.895B
سيمان كردستان (سكرد) 10,620 (4.92%) 37
67,569
717.583M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 39,230 (4.98%) 33
40,902
1.605B
سيمان‌ خزر (سخزر) 29,500 (4.99%) 29
162,264
4.787B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 10,260 (5.00%) 7
9,345
95.880M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 106,730 (4.99%) 5
805
85.918M
سيمان مجد خواف (سخواف) 16,497 (3.00%) 4
1,025
16.909M
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (2.86%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/12/25 (جسيما912) 10,690 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 7,809 (1.43%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 17,104 (0.10%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (75.00%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان

تلفن شرکت: 88215625-9
نمابر شرکت: 88032802
تلفن امور سهام: 88215629
آدرس شرکت: ایران - تهرانبزرگراه کردستان -‌ پایین‌تر از بزرگراه همت -‌ خیابان شهید علیخانی -‌ روبروی ونک پارک -‌ شماره 36
آدرس کارخانه: بهبهان -‌ کیلومتر 10 جاده دهدشت -‌ صندوق پستی: 143 – کدپستی: 63671
تلفن کارخانه: 5-2223031 (0671)
نمابر کارخانه: 2223030 (0671)
پست الکترونیک شرکت: info@behbahancement.com
وب سایت شرکت: http://www.behbahancement.com
مدیر عامل: آقای علیرضا بستانیان
مدیر مالی: آقای محمدتقی معین آزاد
مدیر سهام: آقای معین
مدیر روابط عمومی: آقای حمید شرفایی