PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع صنايع لاستيك يزد
مجتمع صنايع لاستيك يزد ( پيزد ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 20:48:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 122,788 قیمت دیروز 116,941 تعداد معاملات 9934 EPS 2640
5,847     (%5.00) بیشترین قیمت 122,788 ارزش 120,303,507,608 P/E 46.5
قیمت پایانی 122,788 کمترین قیمت 122,788 حجم 979,766 حداکثر قیمت مجاز 122,788
5,847     (%5.00) اولین قیمت 122,788 حجم مبنا 907,096 حداقل قیمت مجاز 111,094
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 13:29:59   ارزش بازار (م ر) 62,621,880 تعداد سهام 510,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3626 9,663,324 122,788 0 0 0
14 4,106 122,787 0 0 0
4 577 122,786 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/20 116,941 117,730 117,730 12,059
779,389
91.757B
1399/5/19 112,124 110,242 115,754 25,652
881,851
100.316B
1399/5/15 55,121 57,656 57,656 4,736
71,136
4.101B
1399/5/14 54,911 57,240 57,240 10,320
135,215
7.740B
1399/5/13 54,515 56,992 56,992 6,098
81,046
4.619B
1399/5/12 54,279 56,695 56,695 5,954
97,580
5.532B
1399/5/11 53,996 56,420 56,420 6,596
90,594
5.111B
1399/5/8 53,734 56,225 56,225 5,006
67,552
3.798B
1399/5/7 53,548 55,800 55,800 11,219
148,216
8.270B
1399/5/6 53,143 54,542 54,542 10,354
448,720
24.474B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 122,788 (5.00%) 9934
979,766
120.304B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 72,999 (0.75%) 1329
1.713M
123.545B
ايران‌ تاير (پتاير) 110,850 (4.99%) 1227
2.109M
233.698B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 66,000 (4.10%) 823
1.378M
88.063B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,260 (4.99%) 536
1.132M
34.260B
كوير تاير (پكوير) 20,760 (4.99%) 473
909,972
18.891B
پلاسكوكار (پلاسك) 11,560 (4.93%) 232
583,046
6.740B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 28,360 (4.99%) 190
214,427
6.081B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 44,769 (3.00%) 47
76,722
3.435B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 227,100 (5.00%) 45
8,382
1.904B
گازلوله‌ (پلوله) 16,781 (1.00%) 13
33,416
560.754M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,585 (0%) 0
0
0


چکیده