PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع صنايع لاستيك يزد
مجتمع صنايع لاستيك يزد ( پيزد ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:01:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 42,961 قیمت دیروز 42,810 تعداد معاملات 6006 EPS 2309
151     (%0.35) بیشترین قیمت 44,950 ارزش 3,721,680,200 P/E 18.6
قیمت آخرین معامله 44,950 کمترین قیمت 44,950 حجم 82,796 حداکثر قیمت مجاز 44,950
2,140     (%5.00) اولین قیمت 44,950 حجم مبنا 1,163,847 حداقل قیمت مجاز 40,670
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 13:29:58   ارزش بازار (م ر) 21,910,110 تعداد سهام 510,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
9999 41,885,906 44,950 0 0 0
77 75,448 44,949 0 0 0
21 22,470 44,948 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 42,961 44,950 44,950 6,006
82,796
3.722B
1399/3/12 42,810 44,739 44,739 8,472
110,779
4.956B
1399/3/11 42,609 44,690 44,690 1,983
26,160
1.169B
1399/3/7 42,562 44,597 44,597 3,567
51,343
2.290B
1399/3/6 42,474 42,474 42,474 4,990
1.475M
62.642B
1399/3/3 40,452 42,370 42,370 4,722
60,870
2.579B
1399/2/31 40,353 40,353 40,353 2,902,438
38.592M
1,557.287B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 20,368 (5.00%) 6110
11.791M
243.481B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 44,950 (5.00%) 6006
82,796
3.722B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,450 (4.89%) 3743
8.277M
252.922B
پلاسكوكار (پلاسك) 9,890 (1.15%) 3002
11.976M
118.783B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 23,874 (3.34%) 2353
4.814M
115.615B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 40,376 (0.97%) 1645
2.737M
108.022B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 48,072 (5.00%) 900
1.661M
79.533B
ايران‌ تاير (پتاير) 76,690 (5.00%) 887
1.792M
137.307B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 30,805 (1.77%) 636
575,812
17.224B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 110,897 (5.00%) 358
514,961
57.108B
گازلوله‌ (پلوله) 14,261 (1.00%) 15
16,112
229.773M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,669 (2.99%) 0
0
0


چکیده