PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع صنايع لاستيك يزد
مجتمع صنايع لاستيك يزد ( پيزد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:55:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,100 قیمت دیروز 12,750 تعداد معاملات 1700 EPS 136
350     (%2.75) بیشترین قیمت 13,270 ارزش 40,767,939,430 P/E 96.3
قیمت آخرین معامله 13,190 کمترین قیمت 12,610 حجم 3,112,231 حداکثر قیمت مجاز 13,380
440     (%3.45) اولین قیمت 12,610 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 12,120
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 26,724,000 تعداد سهام 2,040,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 823 13,190 13,190 916 7
2 6,000 13,170 13,270 15,812 3
1 575 13,160 13,280 1,112 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 13,100 12,610 13,270 1,700
3.112M
40.768B
1402/1/6 12,750 12,580 13,110 474
897,333
11.439B
1402/1/5 13,210 13,000 13,760 1,171
1.780M
23.517B
1401/12/28 13,390 12,700 13,780 1,069
1.849M
24.760B
1401/12/27 13,320 13,000 13,330 1,139
1.868M
24.888B
1401/12/24 12,700 12,160 12,820 1,350
1.621M
20.581B
1401/12/23 12,210 11,990 12,440 3,237
1.180M
14.398B
1401/12/22 12,610 12,340 12,890 1,882
1.048M
13.213B
1401/12/21 12,610 12,570 13,100 1,115
1.669M
21.039B
1401/12/20 13,230 13,040 13,550 1,218
1.555M
20.564B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 15,850 (3.32%) 1897
7.886M
122.026B
ايران‌ تاير (پتاير) 1,638 (6.99%) 1882
71.416M
113.853B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 13,190 (3.45%) 1700
3.112M
40.768B
پلاسكوكار (پلاسك) 4,498 (0.09%) 497
6.218M
27.776B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 11,420 (2.98%) 423
7.395M
84.124B
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (پارتا) 8,450 (1.08%) 364
1.403M
11.881B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 11,370 (0.35%) 358
2.355M
26.531B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 22,530 (0.09%) 315
787,696
17.430B
كوير تاير (پكوير) 3,969 (6.98%) 213
6.077M
24.111B
گازلوله‌ (پلوله) 29,350 (2.98%) 186
1.220M
35.750B
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 65,200 (2.98%) 33
43,774
2.891B
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 42,000 (0.21%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 9,030 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صپاك511-3ماهه18% (صپاك511) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده