PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه18%
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه18% ( مشير112 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 12:02:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000,000 قیمت دیروز 1,000,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950,000
تاریخ آخرین معامله 1399/10/27 - 11:24:00   ارزش بازار (م ر) 6,000,000 تعداد سهام 6,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 15,000 990,000 1,000,000 443 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
108
108.000M
1399/10/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2
27
27.000M
1399/9/22 990,000 990,000 990,000 1
6
5.940M
1399/9/9 990,179 990,000 1,000,000 2
504
499.050M
1399/9/2 990,000 990,000 990,000 1
9
8.910M
1399/8/27 980,000 980,000 980,000 1
71
69.580M
1399/8/26 980,000 980,000 980,000 1
18
17.640M
1399/8/14 970,000 970,000 970,000 1
6
5.820M
1399/8/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
6
6.000M
1399/8/7 980,000 980,000 980,000 2
666
652.680M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس) 63,580 (5.00%) 3644
4.716M
301.765B
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه16% (مشير9911) 990,000 (0.99%) 3
2,950
2.921B
ح.صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدراح) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان112-3ماهه18% (مصفها112) 860,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران412-3ماهه18% (تهران412) 954,500 (0%) 0
0
0
طراحي و احداث صنايع تكاپو (تكاپو) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد1412-3ماهه18% (مشهد1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان012-3ماهه20% (مصفها012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدرا) 3,825 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران112-3ماهه18% (تهران112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري كرج-3ماهه18% (مكرج112) 933,000 (0%) 0
0
0
نوسازي صنايع ايران (نوسازي صنايع) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0112-3ماهه18% (مشهد0112) 880,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان203-3ماهه18% (مصفها203) 940,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه20% (مشهد0012) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد112-3ماهه18% (مشهد112) 780,004 (0%) 0
0
0
س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس (وپسا) 3,075 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران12-3ماهه18% (تهران12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران012-3ماهه18% (تهران012) 970,300 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه16% (مشهد995) 1,010,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه 16% (مشهد905) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد212-3ماهه18% (مشهد212) 900,050 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه18% (مشير112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري تبريز-3ماهه18% (تبريز112) 965,000 (0%) 0
0
0


چکیده