PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 14:43:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,177 قیمت دیروز 1,177 تعداد معاملات 0 EPS 147
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 8.0
قیمت آخرین معامله 1,777 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,235
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,119
تاریخ آخرین معامله 1394/4/29 -   ارزش بازار (م ر) 27,965,520 تعداد سهام 23,760,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/4/29 1,826 1,762 1,832 252
2.477M
4.443B
1394/4/24 1,854 1,781 1,958 326
3.424M
6.327B
1394/4/23 1,866 1,800 1,935 591
6.828M
12.739B
1394/4/22 1,843 1,815 1,880 471
4.671M
8.610B
1394/4/9 1,781 1,764 1,845 165
1.547M
2.806B
1394/4/8 1,769 1,741 1,825 141
1.068M
1.912B
1394/4/7 1,764 1,793 1,828 345
2.130M
3.842B
1394/4/6 1,742 1,760 1,793 237
2.382M
4.266B
1394/4/3 1,708 1,721 1,765 153
1.567M
2.726B
1394/4/2 1,696 1,713 1,750 113
795,882
1.378B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/8/12 3 1394 147 1 -159
1388/8/11 6 1388 495
1388/4/4 12 1387 439
1388/4/1 12 1388 482

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 867 (0.80%) 1346
4.048M
3.523B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 851 (0.47%) 1343
51.151M
44.489B
بانك ملت (وبملت) 1,928 (1.13%) 511
27.949M
54.435B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,851 (3.06%) 491
10.109M
28.855B
بانك گردشگري (وگردش) 1,148 (2.13%) 385
4.092M
4.635B
پست بانك ايران (وپست) 1,029 (2.09%) 274
2.157M
2.230B
بانك انصار (وانصار) 2,215 (0.72%) 258
1.706M
3.755B
بانك دي (دي) 1,503 (1.31%) 217
2.238M
3.366B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,103 (0.90%) 162
1.909M
2.111B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,158 (1.78%) 161
2.030M
2.338B
بانك سينا (وسينا) 1,390 (0.50%) 96
2.402M
3.318B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,594 (4.44%) 87
1.315M
2.085B
بانك سرمايه (سمايه) 1,070 (1.29%) 57
715,164
768.692M
بانك شهر (وشهر) 804 (0.62%) 33
1.534M
1.257B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,150 (0%) 33
656,508
754.684M
بانك قوامين (وقوام) 830 (0%) 30
365,050
303.316M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,200 (0%) 14
385,976
463.246M
بانك آينده (وآيند) 1,200 (0%) 6
674,600
809.520M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,774 (4.97%) 3
20,370
56.506M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 2,531 (0%) 1
26,000
65.806M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,777 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,150 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 260 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 480 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,283,041,490 8.100
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 946,658,476 5.970
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 909,786,868 5.740
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 791,390,511 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 790,701,902 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 787,715,914 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 780,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 761,454,444 4.800
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 745,782,486 4.700
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 649,215,377 4.090
شركت بازرگاني پاسادداناايرانيان-سهامي خاص- 519,828,165 3.280
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 518,675,404 3.270
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 425,002,446 2.680
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 366,799,153 2.310
شركت سرمايه گذاري پويا-سهامي خاص- 330,786,536 2.080
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 325,434,406 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 234,533,828 1.480
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 184,442,068 1.160
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 182,705,187 1.150
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 170,479,269 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 170,479,264 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 163,663,160 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 161,241,381 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: هران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413
وب سایت امور سهام: http://www.parsian-bank.com/shareholders_portal.html
مدیر عامل: آقای کورش پرویزیان