PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:21:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,971 قیمت دیروز 2,978 تعداد معاملات 149 EPS 650
7     (%0.24) بیشترین قیمت 2,960 ارزش 1,441,345,213 P/E 4.6
قیمت آخرین معامله 2,958 کمترین قیمت 2,883 حجم 493,871 حداکثر قیمت مجاز 3,097
20     (%0.67) اولین قیمت 2,939 حجم مبنا 3,960,000 حداقل قیمت مجاز 2,859
تاریخ آخرین معامله 1393/5/6 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 47,060,640 تعداد سهام 15,840,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 2,931 2,958 2,111 2
1 1,100 2,910 2,960 15,369 3
1 1,710 2,900 2,969 4,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/6 2,971 2,883 2,960 149
493,871
1.441B
1393/5/5 2,978 2,900 2,980 130
573,235
1.678B
1393/5/4 2,986 2,900 2,987 136
531,985
1.559B
1393/5/1 2,995 2,911 2,990 161
582,556
1.726B
1393/4/31 3,000 2,917 2,989 194
638,660
1.889B
1393/4/30 3,008 2,936 2,995 170
518,652
1.540B
1393/4/29 3,014 2,920 3,015 240
844,058
2.504B
1393/4/25 3,027 2,989 3,067 141
986,008
2.989B
1393/4/24 3,025 2,929 3,020 129
316,092
942.473M
1393/4/23 3,029 2,979 3,047 106
289,515
868.243M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/11/13 12 1392 650 0 0 0 0
1392/2/22 12 1392 612 0 0 604 0
1391/8/10 12 1391 547 0 0 0 0
1391/2/19 12 1391 540 0 0 521 0
1390/10/28 12 1390 496 0 0 0 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 857 (1.38%) 1760
25.082M
21.582B
بانك تجارت (وتجارت) 1,002 (0%) 935
10.723M
10.799B
بانك گردشگري (وگردش) 1,610 (4.11%) 737
11.544M
18.829B
بانك ملت (وبملت) 2,133 (0.47%) 520
6.119M
13.017B
بانك سينا (وسينا) 2,082 (4.00%) 206
2.700M
5.614B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,958 (0.67%) 149
493,871
1.441B
بانك انصار (وانصار) 2,552 (2.93%) 142
685,756
1.761B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,330 (1.94%) 47
292,906
684.071M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,470 (0.28%) 24
430,075
1.091B
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 8 (700.00%) 21
210,000
1.680M
اعتباري توسعه (توسعه) 1,001 (1.86%) 1
100,000
100.100M
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,734 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت930630 (جوبملت06) 2,190 (0.45%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,702 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 900829 (جوپارس08) 3,152 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 6,438 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930430 (جوبملت04) 2,462 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 910230 (جوپارس02) 2,753 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين910230 (جوكار02) 2,613 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 2,800 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921225 (جوبملت12) 2,490 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901223 (جوپارس12) 2,303 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,775 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901028 (جوپارس10) 2,653 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 106 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921024 (جوبملت10) 2,855 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,130 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين901223 (جوكار12) 2,403 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين900829 (جوكار08) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930230 (جوبملت02) 2,385 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
901028آتي بانك‌ كارآفرين (جوكار10) 2,702 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,273,358,645 9.640
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 946,658,476 7.170
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 909,786,868 6.890
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 659,492,093 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 658,918,252 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 656,429,929 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 650,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 634,545,370 4.800
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 621,485,405 4.700
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 588,894,910 4.460
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 432,229,504 3.270
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 366,799,153 2.770
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 354,168,705 2.680
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 271,195,339 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 234,533,828 1.770
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 157,462,657 1.190
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 153,701,724 1.160
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 142,066,058 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 142,066,054 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 136,385,967 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 134,367,818 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر عامل: آقای علی سلیمانی شایسته
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: تهران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413