PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:56:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,189 قیمت دیروز 1,189 تعداد معاملات 153 EPS 120
0     (%0) بیشترین قیمت 1,191 ارزش 2,188,835,994 P/E 9.9
قیمت آخرین معامله 1,190 کمترین قیمت 1,185 حجم 1,840,267 حداکثر قیمت مجاز 1,248
1     (%0.08) اولین قیمت 1,190 حجم مبنا 8,298,755 حداقل قیمت مجاز 1,130
تاریخ آخرین معامله 1395/6/10 - 12:29:30   ارزش بازار (م ر) 28,250,640 تعداد سهام 23,760,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 80,000 1,190 1,194 40,000 1
5 477,004 1,189 1,195 42,500 3
1 1,350 1,180 1,196 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/6/10 1,189 1,185 1,191 153
1.840M
2.189B
1395/6/9 1,189 1,176 1,196 114
1.813M
2.157B
1395/6/8 1,189 1,150 1,199 268
6.711M
7.983B
1395/6/7 1,189 1,150 1,192 302
3.259M
3.810B
1395/6/6 1,202 1,191 1,217 175
4.167M
4.998B
1395/6/3 1,205 1,191 1,213 241
5.873M
7.055B
1395/6/2 1,216 1,196 1,222 191
3.053M
3.690B
1395/6/1 1,221 1,202 1,221 168
2.987M
3.630B
1395/5/31 1,225 1,181 1,224 221
2.456M
2.959B
1395/5/30 1,234 1,210 1,242 159
2.460M
3.002B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/26 12 1395 120 112 112 47
1394/12/26 12 1394 92
1394/12/12 6 1394 92 -40 101
1394/8/12 3 1394 147 1 -159
1388/8/11 6 1388 495

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,042 (0.10%) 522
8.822M
9.208B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,196 (0.59%) 216
2.294M
2.727B
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,200 (0.08%) 166
3.770M
4.511B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,190 (0.08%) 153
1.840M
2.189B
بانك انصار (وانصار) 2,193 (1.08%) 103
1.014M
2.237B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,110 (0%) 61
1.395M
4.335B
بانك سرمايه (سمايه) 1,240 (2.52%) 59
390,181
485.233M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,238 (4.89%) 40
75,461
170.058M
بانك شهر (وشهر) 825 (1.35%) 22
1.143M
925.984M
بانك قوامين (وقوام) 685 (0.29%) 20
382,157
260.885M
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 801 (2.04%) 18
374,623
298.383M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,651 (2.50%) 6
10,958
29.272M
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 4
110,000
121.000M
اعتباري توسعه (توسعه) 1,280 (0.08%) 3
1.534M
1.964B
بانك سامان (سامان) 1,050 (4.55%) 2
15,215
15.976M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 2,370 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ملل (وملل) 1,160 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 2,239 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 1,542 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري ملل (ومللح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 1,002 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,924,569,278 8.100
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 1,419,987,713 5.970
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 1,364,680,302 5.740
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 1,187,085,766 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 1,186,052,853 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 1,181,573,871 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 1,170,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 1,142,181,666 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 1,129,006,510 4.750
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 1,118,673,729 4.700
شركت بازرگاني پاسادداناايرانيان-سهامي خاص- 779,742,247 3.280
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 778,013,106 3.270
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 637,503,669 2.680
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 550,198,729 2.310
شركت سرمايه گذاري پويا-سهامي خاص- 498,463,586 2.090
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 488,151,609 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 322,800,742 1.350
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 276,663,101 1.160
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 274,057,780 1.150
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 255,718,903 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 255,718,896 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 245,494,739 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 241,862,071 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: هران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413
وب سایت امور سهام: http://www.parsian-bank.com/shareholders_portal.html
مدیر عامل: آقای کورش پرویزیان
آدرس شرکت: تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، نبش خیابان درخشان، ساختمان آریو، طبقه هفتم، واحد 6