PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:56:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,300 قیمت دیروز 1,312 تعداد معاملات 385 EPS 120
12     (%0.91) بیشترین قیمت 1,300 ارزش 4,502,864,964 P/E 10.8
قیمت آخرین معامله 1,290 کمترین قیمت 1,280 حجم 3,499,523 حداکثر قیمت مجاز 1,377
22     (%1.68) اولین قیمت 1,288 حجم مبنا 7,299,270 حداقل قیمت مجاز 1,247
تاریخ آخرین معامله 1395/2/15 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 30,888,000 تعداد سهام 23,760,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,350 1,289 1,290 40,000 1
1 802 1,287 1,294 22,121 1
1 60,000 1,281 1,298 20,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/2/15 1,300 1,280 1,300 385
3.500M
4.503B
1395/2/14 1,312 1,285 1,316 394
3.344M
4.328B
1395/2/13 1,327 1,300 1,330 356
2.409M
3.149B
1395/2/12 1,336 1,300 1,345 365
2.888M
3.796B
1395/2/11 1,350 1,320 1,360 349
3.319M
4.403B
1395/2/8 1,370 1,340 1,399 474
4.878M
6.619B
1395/2/7 1,394 1,370 1,438 529
4.793M
6.685B
1395/2/6 1,394 1,369 1,398 668
9.259M
12.909B
1395/2/5 1,332 1,315 1,372 513
4.138M
5.595B
1395/2/4 1,309 1,290 1,329 309
2.216M
2.898B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/26 12 1395 120 62
1394/12/26 12 1394 92
1394/12/12 6 1394 92 -40 101
1394/8/12 3 1394 147 1 -159
1388/8/11 6 1388 495

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,010 (0.69%) 1669
30.298M
30.754B
پست بانك ايران (وپست) 2,237 (4.97%) 1020
21.134M
47.136B
بانك دي (دي) 1,540 (0.20%) 946
14.128M
21.662B
بانك تجارت (وتجارت) 1,054 (0.38%) 796
19.151M
20.189B
بانك ملت (وبملت) 2,268 (1.78%) 775
11.069M
25.042B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,290 (1.68%) 385
3.500M
4.503B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,169 (1.18%) 364
3.944M
4.626B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,208 (0%) 273
2.590M
3.130B
بانك سينا (وسينا) 1,630 (1.56%) 156
3.091M
4.977B
بانك انصار (وانصار) 2,535 (0.35%) 93
783,768
1.986B
بانك قوامين (وقوام) 880 (1.73%) 82
866,430
764.467M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,509 (2.03%) 60
579,595
866.262M
بانك سرمايه (سمايه) 1,301 (1.14%) 52
238,742
312.270M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,366 (3.70%) 42
317,128
750.874M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,970 (1.05%) 28
215,593
632.296M
بانك شهر (وشهر) 775 (2.15%) 26
1.278M
982.016M
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,150 (0.09%) 22
567,008
652.169M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,940 (1.34%) 19
126,191
372.419M
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 16
668,117
734.929M
شركت اعتباري عسكريه (وعسكر) 1,650 (34.24%) 7
498,666
749.160M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 1
1,000
1,000,000
بانك سامان (سامان) 1,279 (4.12%) 1
90,807
116.142M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌پارسيان‌950428 (جوپارس04) 1,451 (7.08%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 100 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 560 (7.49%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0.94%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,494 (0.13%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,924,569,278 8.100
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 1,419,987,713 5.970
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 1,364,680,302 5.740
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 1,187,085,766 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 1,186,052,853 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 1,181,573,871 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 1,170,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 1,142,181,666 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 1,129,006,510 4.750
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 1,118,673,729 4.700
شركت بازرگاني پاسادداناايرانيان-سهامي خاص- 779,742,247 3.280
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 778,013,106 3.270
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 637,503,669 2.680
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 550,198,729 2.310
شركت سرمايه گذاري پويا-سهامي خاص- 498,463,586 2.090
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 488,151,609 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 322,800,742 1.350
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 276,663,101 1.160
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 274,057,780 1.150
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 255,718,903 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 255,718,896 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 245,494,739 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 241,862,071 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر عامل: آقای علی سلیمانی شایسته
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: تهران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413