PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:31:29
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,705 قیمت دیروز 2,705 تعداد معاملات 0 EPS 628
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 4.3
قیمت آخرین معامله 2,700 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,813
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 3,960,000 حداقل قیمت مجاز 2,597
تاریخ آخرین معامله 1393/6/24 -   ارزش بازار (م ر) 42,847,200 تعداد سهام 15,840,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,700 166 1
0 0 0 2,730 4,473 1
0 0 0 2,738 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/6/24 2,705 2,655 2,700 105
317,208
848.785M
1393/6/23 2,708 2,641 2,700 113
417,187
1.117B
1393/6/22 2,711 2,620 2,718 253
1.086M
2.918B
1393/6/19 2,720 2,691 2,740 212
980,060
2.656B
1393/6/18 2,723 2,700 2,730 144
749,946
2.038B
1393/6/17 2,724 2,700 2,730 97
816,696
2.217B
1393/6/16 2,727 2,680 2,740 154
1.302M
3.526B
1393/6/15 2,737 2,711 2,749 145
1.444M
3.937B
1393/6/12 2,743 2,714 2,748 98
505,055
1.377B
1393/6/11 2,745 2,720 2,757 102
984,744
2.684B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/12/21 12 1393 628
1388/8/12 12 1388 495 220 443 285
1388/4/4 12 1388 482 439
1388/4/4 12 1387 439

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 796 (0.51%) 656
7.845M
6.215B
بانك تجارت (وتجارت) 1,005 (0%) 427
8.332M
8.372B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,546 (2.89%) 373
3.969M
6.267B
بانك ملت (وبملت) 1,896 (0.89%) 274
2.242M
4.241B
بانك انصار (وانصار) 2,203 (0.64%) 273
1.337M
2.976B
پست بانك ايران (وپست) 1,598 (3.97%) 141
1.629M
2.606B
بانك سينا (وسينا) 1,742 (3.97%) 110
685,980
1.197B
بانك گردشگري (وگردش) 1,369 (0.07%) 94
1.312M
1.790B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 930 (1.86%) 82
983,882
900.368M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,237 (1.71%) 24
39,190
87.436M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,125 (3.76%) 18
128,990
273.670M
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 113 (36.14%) 7
70,000
7.910M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,900 (0.96%) 1
7,500
14.250M
بانك سامان (سامان) 2,500 (8.70%) 1
40,000
100.000M
اعتباري توسعه (توسعه) 666 (15.70%) 1
470
313,020
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0
901028آتي بانك‌ كارآفرين (جوكار10) 2,702 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين901223 (جوكار12) 2,403 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين900829 (جوكار08) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930230 (جوبملت02) 2,385 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921225 (جوبملت12) 2,490 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901223 (جوپارس12) 2,303 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,775 (11.42%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921024 (جوبملت10) 2,855 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,700 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 910230 (جوپارس02) 2,753 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين910230 (جوكار02) 2,613 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت930630 (جوبملت06) 1,913 (0.21%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 134 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,436 (0.21%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 900829 (جوپارس08) 3,152 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901028 (جوپارس10) 2,653 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930430 (جوبملت04) 2,462 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (1.04%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,273,358,645 9.640
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 946,658,476 7.170
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 909,786,868 6.890
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 659,492,093 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 658,918,252 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 656,429,929 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 650,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 634,545,370 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 627,428,240 4.750
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 621,485,405 4.700
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 432,229,504 3.270
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 366,799,153 2.770
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 354,168,705 2.680
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 271,195,339 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 234,533,828 1.770
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 157,462,657 1.190
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 153,701,724 1.160
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 142,066,058 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 142,066,054 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 136,385,967 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 134,367,818 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر عامل: آقای علی سلیمانی شایسته
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: تهران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413