PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:46:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,709 قیمت دیروز 1,712 تعداد معاملات 159 EPS 200
3     (%0.18) بیشترین قیمت 1,715 ارزش 1,120,013,406 P/E 8.5
قیمت آخرین معامله 1,704 کمترین قیمت 1,647 حجم 663,389 حداکثر قیمت مجاز 1,797
8     (%0.47) اولین قیمت 1,715 حجم مبنا 5,824,112 حداقل قیمت مجاز 1,627
تاریخ آخرین معامله 1394/3/6 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 27,070,560 تعداد سهام 15,840,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 7,000 1,630 1,704 1,488 1
14 822,500 1,627 1,710 1,000 1
1 555 20 1,714 81,381 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/3/6 1,709 1,647 1,715 159
663,389
1.120B
1394/3/5 1,712 1,709 1,720 160
581,448
995.284M
1394/3/4 1,712 1,698 1,719 163
793,802
1.360B
1394/3/3 1,712 1,666 1,709 86
395,847
665.528M
1394/3/2 1,714 1,680 1,715 180
826,267
1.403B
1394/2/30 1,717 1,692 1,740 139
693,442
1.193B
1394/2/29 1,717 1,684 1,718 109
419,774
716.924M
1394/2/28 1,718 1,666 1,719 64
239,698
405.347M
1394/2/27 1,719 1,661 1,722 82
423,763
713.787M
1394/2/23 1,722 1,666 1,720 267
1.061M
1.790B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/12/28 12 1393 200
1388/8/12 12 1388 495 220 443 285
1388/4/4 12 1388 482 439
1388/4/4 12 1387 439

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 850 (0.12%) 1464
15.197M
12.866B
بانك ملت (وبملت) 2,220 (0.94%) 1127
8.339M
18.584B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,120 (0.44%) 394
3.069M
3.429B
بانك گردشگري (وگردش) 1,568 (0.13%) 308
6.329M
10.168B
بانك تجارت (وتجارت) 912 (0.44%) 305
2.516M
2.305B
بانك سينا (وسينا) 1,280 (2.32%) 238
3.173M
4.085B
بانك دي (دي) 1,743 (0.17%) 216
1.598M
2.783B
بانك انصار (وانصار) 2,703 (1.78%) 160
1.816M
4.935B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,704 (0.47%) 159
663,389
1.120B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,780 (0.61%) 99
1.079M
1.912B
بانك خاورميانه (وخاور) 1,998 (0.15%) 93
18.591M
37.124B
بانك سرمايه (سمايه) 1,412 (0.91%) 77
319,602
443.318M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,051 (4.96%) 74
486,563
998.576M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,632 (2.63%) 17
548,699
1.455B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,270 (1.03%) 10
86,258
110.171M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 2,510 (2.45%) 2
10,121
25.307M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 1,457 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,565 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 500 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 580 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,275,047,143 9.650
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 946,658,476 7.170
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 909,786,868 6.890
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 659,492,093 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 658,918,252 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 656,429,929 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 650,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 634,545,370 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 627,428,240 4.750
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 621,485,405 4.700
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 432,229,504 3.270
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 366,799,153 2.770
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 354,168,705 2.680
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 271,195,339 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 234,533,828 1.770
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 153,701,724 1.160
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 151,212,657 1.140
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 142,066,058 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 142,066,054 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 136,385,967 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 134,367,818 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر عامل: آقای علی سلیمانی شایسته
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: تهران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413