PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:16:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,845 قیمت دیروز 2,865 تعداد معاملات 313 EPS
20     (%0.70) بیشترین قیمت 2,930 ارزش 5,451,829,565 P/E
قیمت آخرین معامله 2,797 کمترین قیمت 2,771 حجم 1,931,060 حداکثر قیمت مجاز 2,979
68     (%2.37) اولین قیمت 2,930 حجم مبنا 3,960,000 حداقل قیمت مجاز 2,751
تاریخ آخرین معامله 1393/7/30 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 45,064,800 تعداد سهام 15,840,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,514 2,782 2,797 845 1
1 1,796 2,770 2,850 859 2
1 2,000 2,761 2,875 4,502 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/7/30 2,845 2,771 2,930 313
1.931M
5.452B
1393/7/29 2,865 2,790 2,874 539
5.616M
16.089B
1393/7/28 2,764 2,720 2,764 347
9.049M
25.008B
1393/7/27 2,658 2,640 2,720 136
438,177
1.165B
1393/7/26 2,658 2,649 2,670 98
658,293
1.747B
1393/7/23 2,659 2,635 2,690 84
469,942
1.244B
1393/7/22 2,661 2,642 2,673 123
1.238M
3.285B
1393/7/20 2,665 2,630 2,665 223
523,817
1.390B
1393/7/19 2,667 2,632 2,698 168
528,122
1.400B
1393/7/16 2,670 2,640 2,670 126
526,572
1.398B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1388/8/12 12 1388 495 220 443 285
1388/4/4 12 1388 482 439
1388/4/4 12 1387 439

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 2,111 (3.99%) 5236
108.395M
228.370B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 855 (3.89%) 4514
126.465M
107.971B
بانك دي (دي) 1,912 (1.34%) 1832
20.695M
40.227B
بانك گردشگري (وگردش) 1,707 (3.29%) 1597
17.607M
30.745B
بانك تجارت (وتجارت) 1,013 (2.22%) 1218
15.914M
16.170B
بانك انصار (وانصار) 2,597 (3.96%) 1144
21.127M
54.696B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,660 (2.91%) 755
7.553M
12.474B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,797 (2.37%) 313
1.931M
5.452B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,075 (3.07%) 225
2.313M
2.532B
پست بانك ايران (وپست) 1,456 (1.82%) 203
1.390M
2.056B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,517 (1.33%) 171
1.820M
4.578B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,702 (2.96%) 110
801,987
1.365B
بانك سينا (وسينا) 1,774 (3.99%) 77
2.400M
4.258B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,320 (0.65%) 30
203,184
471.623M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,760 (2.22%) 7
202,610
371.610M
بانك سامان (سامان) 1,943 (0.05%) 3
60,000
113.660M
اعتباري توسعه (توسعه) 780 (3.58%) 1
40,000
31.200M
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 72 (52.32%) 1
1,000
72,000
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 119 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,273,358,645 9.640
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 946,658,476 7.170
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 909,786,868 6.890
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 659,492,093 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 658,918,252 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 656,429,929 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 650,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 634,545,370 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 627,428,240 4.750
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 621,485,405 4.700
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 432,229,504 3.270
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 366,799,153 2.770
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 354,168,705 2.680
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 271,195,339 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 234,533,828 1.770
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 157,462,657 1.190
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 153,701,724 1.160
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 142,066,058 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 142,066,054 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 136,385,967 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 134,367,818 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر عامل: آقای علی سلیمانی شایسته
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: تهران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413