PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:11:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,761 قیمت دیروز 2,780 تعداد معاملات 161 EPS 628
19     (%0.68) بیشترین قیمت 2,788 ارزش 4,959,710,779 P/E 4.4
قیمت آخرین معامله 2,739 کمترین قیمت 2,720 حجم 1,810,615 حداکثر قیمت مجاز 2,891
41     (%1.47) اولین قیمت 2,760 حجم مبنا 3,960,000 حداقل قیمت مجاز 2,669
تاریخ آخرین معامله 1393/6/8 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 43,734,240 تعداد سهام 15,840,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 7,619 2,720 2,749 20,000 1
1 2,000 2,715 2,750 20,000 1
1 100,000 2,710 2,755 74,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/6/8 2,761 2,720 2,788 161
1.811M
4.960B
1393/6/5 2,780 2,750 2,800 175
1.149M
3.185B
1393/6/4 2,783 2,780 2,800 152
926,857
2.587B
1393/6/3 2,780 2,700 2,800 141
607,853
1.674B
1393/6/2 2,784 2,726 2,799 73
548,226
1.499B
1393/6/1 2,792 2,730 2,798 124
1.077M
2.960B
1393/5/29 2,808 2,740 2,800 112
940,022
2.588B
1393/5/28 2,825 2,780 2,819 85
469,101
1.313B
1393/5/27 2,829 2,764 2,834 110
801,054
2.236B
1393/5/26 2,838 2,750 2,840 172
21.060M
59.761B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/12/21 12 1393 628
1388/8/12 12 1388 495 220 443 285
1388/4/4 12 1388 482 439
1388/4/4 12 1387 439 439

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 773 (3.25%) 1186
13.738M
10.675B
بانك ملت (وبملت) 2,000 (0.55%) 969
10.565M
21.131B
بانك تجارت (وتجارت) 1,005 (0%) 784
20.500M
20.603B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,680 (1.00%) 252
5.876M
9.872B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,739 (1.47%) 161
1.811M
4.960B
بانك انصار (وانصار) 2,258 (1.87%) 157
965,775
2.184B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,004 (0%) 144
1.115M
1.119B
بانك سينا (وسينا) 1,880 (1.00%) 71
1.100M
2.055B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,565 (0.32%) 53
289,330
451.025M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,164 (3.82%) 33
270,981
586.786M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,299 (2.05%) 14
60,578
138.478M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,750 (0%) 7
886,500
1.634B
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 31 (3,000.00%) 4
18,500
573,500
بانك گردشگري (وگردش) 1,646 (16.08%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0
901028آتي بانك‌ كارآفرين (جوكار10) 2,702 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت930630 (جوبملت06) 2,022 (0.64%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 96 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901028 (جوپارس10) 2,653 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 815 (0.24%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 900829 (جوپارس08) 3,152 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 6,438 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930430 (جوبملت04) 2,462 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (1.04%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921024 (جوبملت10) 2,855 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 100 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين901223 (جوكار12) 2,403 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين900829 (جوكار08) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930230 (جوبملت02) 2,385 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 910230 (جوپارس02) 2,753 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين910230 (جوكار02) 2,613 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 2,510 (0.24%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921225 (جوبملت12) 2,490 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901223 (جوپارس12) 2,303 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,775 (11.42%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 1,273,358,645 9.640
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 946,658,476 7.170
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 909,786,868 6.890
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 659,492,093 4.990
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 658,918,252 4.990
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 656,429,929 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 650,000,000 4.920
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 634,545,370 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 627,428,240 4.750
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 621,485,405 4.700
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 432,229,504 3.270
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهابخش1 366,799,153 2.770
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 354,168,705 2.680
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 271,195,339 2.050
شركت ايران وشرق-سهامي خاص- 234,533,828 1.770
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي 157,462,657 1.190
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 153,701,724 1.160
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 142,066,058 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 142,066,054 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 136,385,967 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 134,367,818 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر عامل: آقای علی سلیمانی شایسته
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: هران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413
وب سایت امور سهام: http://www.parsian-bank.com/shareholders_portal.html