PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس ( زپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:01:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 69,719 قیمت دیروز 68,501 تعداد معاملات 158 EPS 2020
1,218     (%1.78) بیشترین قیمت 71,926 ارزش 18,764,630,288 P/E 34.5
قیمت آخرین معامله 71,926 کمترین قیمت 71,926 حجم 260,888 حداکثر قیمت مجاز 71,926
3,425     (%5.00) اولین قیمت 71,926 حجم مبنا 717,165 حداقل قیمت مجاز 65,076
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:26:21   ارزش بازار (م ر) 22,682,379 تعداد سهام 325,340,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
197 1,879,225 71,926 73,500 2,001 3
1 334 71,900 75,990 1,000 1
1 150 71,800 95,555 600 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 69,719 71,926 71,926 158
260,888
18.765B
1399/3/12 68,501 70,444 70,444 205
308,807
21.754B
1399/3/11 67,090 63,431 69,997 1,097
1.469M
98.532B
1399/3/10 66,664 65,170 68,139 1,452
990,169
66.008B
1399/3/7 68,139 66,178 66,178 493
313,590
20.753B
1399/2/17 70,006 69,644 71,999 1,453
1.485M
103.944B
1399/2/16 73,309 72,506 77,000 1,277
1.737M
127.360B
1399/2/15 76,322 72,660 80,298 1,629
1.500M
114.450B
1399/2/14 76,484 78,034 78,034 244
409,972
31.992B
1399/2/13 74,319 74,600 74,629 508
642,407
47.941B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 49,791 (3.63%) 12075
14.485M
722.836B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 30,488 (5.00%) 10739
7.252M
219.882B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 60,600 (2.76%) 3510
3.357M
207.495B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 37,882 (5.00%) 2907
4.128M
155.332B
سيمرغ (سيمرغ) 31,084 (5.00%) 2080
6.487M
201.410B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 33,000 (3.47%) 1417
1.547M
51.961B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 32,698 (5.00%) 1395
4.002M
130.478B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 38,994 (2.41%) 1297
986,811
38.451B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,321 (5.00%) 1039
2.162M
115.256B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 39,779 (5.00%) 353
1.670M
66.411B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 51,125 (5.00%) 316
1.762M
90.106B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 50,101 (5.00%) 253
647,978
32.464B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 101,056 (5.00%) 209
447,435
45.216B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 71,926 (5.00%) 158
260,888
18.765B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 105,564 (5.00%) 136
633,713
66.897B
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 21,866 (1.97%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده