PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس ( زپارس ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:52:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 36,750 قیمت دیروز 36,540 تعداد معاملات 663 EPS 723
210     (%0.57) بیشترین قیمت 38,000 ارزش 56,110,473,240 P/E 51.2
قیمت پایانی 37,050 کمترین قیمت 36,500 حجم 1,514,284 حداکثر قیمت مجاز 38,360
510     (%1.40) اولین قیمت 37,000 حجم مبنا 558,136 حداقل قیمت مجاز 34,720
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:46   ارزش بازار (م ر) 51,697,347 تعداد سهام 1,395,340,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 146 36,750 37,140 10,000 1
1 2,500 36,740 37,150 3,000 1
2 11,748 36,730 37,180 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 36,540 35,350 38,000 763
2.896M
105.824B
1401/3/1 37,190 37,000 38,490 811
3.296M
122.574B
1401/2/31 37,990 36,320 38,110 1,262
4.907M
186.415B
1401/2/28 36,300 35,970 36,850 948
2.458M
89.236B
1401/2/27 36,020 35,500 36,480 1,127
6.245M
224.910B
1401/2/26 36,010 35,850 36,550 531
2.033M
73.204B
1401/2/25 37,690 36,510 39,700 4,298
16.177M
609.696B
1401/2/24 38,430 38,430 38,430 161
2.258M
86.788B
1401/2/21 36,600 35,010 37,180 2,330
10.151M
371.547B
1401/2/20 35,410 34,000 36,850 4,897
35.718M
1,264.816B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 22,370 (1.15%) 5394
13.378M
294.444B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 4,370 (3.62%) 4542
77.437M
333.985B
سيمرغ (سيمرغ) 26,500 (1.60%) 3428
10.901M
285.713B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 2,645 (5.00%) 2701
51.873M
134.675B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 24,850 (5.97%) 2080
8.118M
194.950B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 8,770 (3.31%) 1788
10.636M
92.717B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 11,190 (2.29%) 1585
7.964M
86.348B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 16,200 (2.70%) 1101
3.097M
50.642B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 6,680 (3.33%) 1042
12.023M
79.719B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 4,119 (3.90%) 958
10.230M
42.429B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 3,185 (3.07%) 942
12.967M
41.418B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 10,350 (1.90%) 940
6.373M
65.439B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 27,500 (5.97%) 811
3.040M
83.115B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 36,750 (0.57%) 663
1.514M
56.110B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 25,980 (0.31%) 505
1.106M
28.564B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,804 (2.98%) 371
11.043M
53.040B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 12,570 (2.93%) 26
59,014
741.806M
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 6,220 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد7578-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 14,060 (1.04%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0


چکیده