PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
جنرال مكانيك
جنرال مكانيك ( رنيك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:14:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,296 قیمت دیروز 26,316 تعداد معاملات 4386 EPS 840
980     (%3.72) بیشترین قیمت 27,631 ارزش 588,508,303,474 P/E 32.5
قیمت آخرین معامله 27,631 کمترین قیمت 25,001 حجم 21,560,594 حداکثر قیمت مجاز 27,631
1,315     (%5.00) اولین قیمت 27,631 حجم مبنا 2,092,313 حداقل قیمت مجاز 25,001
تاریخ آخرین معامله 1399/9/10 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 40,944,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
22 316,556 27,631 27,990 400 1
2 25,135 27,630 31,780 6,464 1
1 362 27,610 34,624 1,129 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/10 27,296 25,001 27,631 4,386
21.561M
588.508B
1399/9/9 26,316 26,345 26,345 308
2.044M
53.836B
1399/9/8 25,091 25,091 25,091 443
2.182M
54.749B
1399/9/5 23,897 23,000 23,962 1,061
4.870M
116.381B
1399/9/4 22,821 22,020 22,915 1,727
6.978M
159.242B
1399/9/3 21,824 21,360 22,010 924
2.576M
56.216B
1399/9/2 20,962 20,174 21,950 1,081
2.515M
52.726B
1399/9/1 21,235 20,785 22,500 1,260
2.959M
62.825B
1399/8/28 21,878 20,900 22,600 1,473
3.180M
69.581B
1399/8/27 21,674 20,310 21,731 941
2.893M
62.699B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تابان نيرو سپاهان (تابا) 30,861 (5.00%) 6439
16.107M
500.437B
جنرال مكانيك (رنيك) 27,631 (5.00%) 4386
21.561M
588.508B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 20,000 (1.01%) 3687
17.704M
358.056B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 17,200 (4.87%) 1112
6.481M
112.310B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 28,596 (3.00%) 361
1.347M
38.463B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 33,598 (3.00%) 161
526,277
17.682B
اختيارخ رمپنا-18806-1399/10/09 (ضپنا1022) 3,100 (61.71%) 13
369
1.690B
اختيارخ رمپنا-21506-1399/10/09 (ضپنا1023) 2,800 (115.38%) 2
20
82.936M
اختيارخ رمپنا-13406-1399/10/09 (ضپنا1020) 7,800 (21.10%) 1
20
231.036M
اختيارخ رمپنا-16106-1399/10/09 (ضپنا1021) 5,200 (18.40%) 1
10
77.012M
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26906-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-37707-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-37707-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13406-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-21506-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1399/10/09 (طپنا1029) 1 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24206-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32306-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26906-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1399/10/09 (طپنا1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24206-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32306-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16106-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1399/10/09 (ضپنا1029) 8,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1399/10/09 (ضپنا1028) 10,200 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18806-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت پاياسامان پارس-سهامي خاص- 765,000,000 51.000
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 513,990,338 34.260

چکیده