PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
جنرال مكانيك
جنرال مكانيك ( رنيك ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 15:48:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 31,682 قیمت دیروز 30,174 تعداد معاملات 3035 EPS 579
1,508     (%5.00) بیشترین قیمت 31,682 ارزش 119,570,263,436 P/E 54.5
قیمت پایانی 31,560 کمترین قیمت 30,748 حجم 3,788,639 حداکثر قیمت مجاز 31,682
1,386     (%4.59) اولین قیمت 31,400 حجم مبنا 1,657,056 حداقل قیمت مجاز 28,666
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:29:29   ارزش بازار (م ر) 47,340,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
284 357,407 31,682 32,400 700 2
1 400 31,681 32,500 700 1
6 4,090 31,680 32,520 600 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 30,174 29,425 30,950 8,187
9.227M
278.422B
1399/1/5 30,973 30,856 32,480 2,864
3.086M
95.586B
1398/12/28 32,153 31,667 33,333 3,524
3.727M
119.846B
1398/12/21 41,043 39,874 42,989 4,833
3.148M
129.207B
1398/12/20 39,073 38,908 40,500 3,251
3.870M
151.218B
1398/12/19 40,955 40,500 40,500 953
877,426
35.536B
1398/12/17 42,631 42,586 43,195 4,284
2.990M
127.485B
1398/12/14 44,827 44,000 46,500 4,244
3.680M
164.984B
1398/12/13 43,006 42,716 43,062 4,875
5.939M
255.426B
1398/12/12 41,012 39,900 41,077 4,167
4.899M
200.908B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
جنرال مكانيك (رنيك) 31,682 (5.00%) 3035
3.789M
119.570B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 16,853 (5.00%) 2533
20.164M
339.095B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 25,371 (5.00%) 1814
2.012M
50.657B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 34,393 (3.00%) 662
970,988
33.394B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 25,341 (3.00%) 442
466,894
11.831B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 9,029 (2.00%) 236
904,680
8.129B
اختيارخ رمپنا-17000-1399/03/13 (ضپنا3028) 1,600 (131.21%) 6
119
200.251M
اختيارخ رمپنا-19000-1399/03/13 (ضپنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-9500-1399/03/13 (طپنا3020) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1399/03/13 (طپنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-9000-1399/03/13 (طپنا3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-11000-1399/03/13 (طپنا3022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13000-1399/03/13 (طپنا3024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1399/03/13 (ضپنا3025) 3,666 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-15000-1399/03/13 (ضپنا3026) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1399/03/13 (طپنا3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-11000-1399/03/13 (ضپنا3022) 5,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/03/13 (ضپنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-8000-1399/03/13 (ضپنا3017) 1 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-13000-1399/03/13 (ضپنا3024) 4,100 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/03/13 (طپنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/03/13 (طپنا3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-8500-1399/03/13 (طپنا3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/03/13 (ضپنا3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/03/13 (طپنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-8000-1399/03/13 (طپنا3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1399/03/13 (طپنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/03/13 (طپنا3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-9000-1399/03/13 (ضپنا3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1399/03/13 (طپنا3023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-8500-1399/03/13 (ضپنا3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1399/03/13 (ضپنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1399/03/13 (ضپنا3021) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-9500-1399/03/13 (ضپنا3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-15000-1399/03/13 (طپنا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1399/03/13 (ضپنا3023) 4,900 (0%) 0
0
0


چکیده