PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
جنرال مكانيك
جنرال مكانيك ( رنيك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:25:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,740 قیمت دیروز 20,384 تعداد معاملات 1568 EPS 1086
356     (%1.75) بیشترین قیمت 21,400 ارزش 43,906,298,864 P/E 19.1
قیمت آخرین معامله 20,810 کمترین قیمت 20,000 حجم 2,111,063 حداکثر قیمت مجاز 21,607
426     (%2.09) اولین قیمت 20,000 حجم مبنا 2,452,905 حداقل قیمت مجاز 19,977
تاریخ آخرین معامله 1399/12/16 - 12:49:37   ارزش بازار (م ر) 31,110,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 192 20,650 20,810 793 1
1 17,273 20,620 20,820 1,000 1
1 25,079 20,610 20,850 300 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/16 20,740 20,000 21,400 1,568
2.111M
43.906B
1399/12/13 20,384 20,109 20,400 453
788,180
15.856B
1399/12/12 20,519 20,232 21,000 425
919,156
18.682B
1399/12/11 20,644 20,475 20,600 433
1.437M
29.446B
1399/12/10 20,892 20,631 20,700 351
915,944
18.907B
1399/12/9 21,052 20,924 21,440 574
1.708M
35.757B
1399/12/6 21,351 21,111 21,770 1,099
989,956
21.174B
1399/12/5 21,322 21,050 21,904 1,133
1.795M
38.190B
1399/12/4 21,474 21,311 22,150 909
2.146M
46.046B
1399/12/3 21,745 21,131 22,300 1,574
2.773M
60.307B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
جنرال مكانيك (رنيك) 20,810 (2.09%) 1568
2.111M
43.906B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,650 (0.90%) 815
4.972M
76.072B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 44,140 (3.00%) 476
1.228M
53.783B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,890 (1.97%) 14
300,300
5.673B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 54,446 (4.00%) 9
2,237
121.796M
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 36,129 (2.00%) 4
1,507
54.446M
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 1,777 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 6,564 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت پاياسامان پارس-سهامي خاص- 765,000,000 51.000
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 513,990,338 34.260

چکیده