PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . به پرداخت ملت
ح . به پرداخت ملت ( پرداختح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:29:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,000 قیمت دیروز 11,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 11,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,900
تاریخ آخرین معامله 1397/11/10 - 12:28:32   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/10 11,000 11,000 11,000 168
809,508
8.905B
1397/11/9 11,000 11,000 11,000 65
365,492
4.020B
1397/11/8 11,000 11,000 11,000 41
280,000
3.080B
1397/11/7 11,000 11,000 11,000 45
298,555
3.284B
1397/11/6 11,000 11,000 11,000 48
305,000
3.355B
1397/11/3 11,000 11,000 11,000 13
54,100
595.100M
1397/11/2 11,000 11,000 11,000 2
930
10.230M
1397/11/1 11,000 11,000 11,000 12
90,819
999.009M
1397/10/30 11,000 11,000 11,000 21
100,000
1.100B
1397/10/29 11,000 11,000 11,000 119
735,562
8.091B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 52,990 (4.98%) 3810
5.038M
270.975B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,440 (4.99%) 3799
9.713M
388.184B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 20,950 (1.32%) 2336
8.951M
188.626B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 48,110 (5.00%) 2296
3.872M
186.875B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 43,510 (0.30%) 2127
4.263M
191.659B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 58,810 (0.81%) 1163
1.610M
96.061B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 61,070 (4.99%) 1125
1.189M
72.587B
افرانت (افرا) 40,013 (0.49%) 1006
4.533M
188.633B
به پرداخت ملت (پرداخت) 45,450 (5.00%) 823
918,301
41.942B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 19,930 (4.95%) 753
5.622M
112.038B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 39,390 (5.00%) 672
981,424
40.073B
همكاران سيستم (سيستم) 37,280 (4.98%) 133
743,925
27.734B
گروه فن آوا (فن آوا) 16,888 (2.00%) 87
504,297
8.517B
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده