PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قاسم ايران
قاسم ايران ( قاسم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:51:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,452 قیمت دیروز 3,477 تعداد معاملات 264 EPS 426
25     (%0.72) بیشترین قیمت 3,549 ارزش 5,761,088,078 P/E 8.1
قیمت آخرین معامله 3,399 کمترین قیمت 3,337 حجم 1,687,716 حداکثر قیمت مجاز 3,650
78     (%2.24) اولین قیمت 3,377 حجم مبنا 4,314,064 حداقل قیمت مجاز 3,304
تاریخ آخرین معامله 1400/11/2 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 17,260,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,550 3,371 3,403 11,835 2
4 25,016 3,337 3,411 58,582 1
1 4,990 3,330 3,417 675 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/2 3,452 3,337 3,549 264
1.688M
5.761B
1400/10/29 3,477 3,360 3,570 618
2.571M
8.995B
1400/10/28 3,440 3,417 3,646 536
8.349M
28.719B
1400/10/27 3,596 3,513 3,724 641
5.480M
19.705B
1400/10/26 3,696 3,500 3,727 1,348
14.191M
52.444B
1400/10/25 3,550 3,496 3,719 393
4.934M
17.517B
1400/10/22 3,680 3,571 3,742 957
13.936M
51.292B
1400/10/21 3,564 3,401 3,571 559
7.818M
27.866B
1400/10/20 3,401 3,280 3,449 194
1.316M
4.467B
1400/10/19 3,404 3,310 3,489 199
2.031M
6.856B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/19 6 1396 8 30 -175 69 -173
1395/12/19 12 1396 97 354 69 69 322
1395/12/19 12 1395 67 322
1395/12/19 9 1395 67 -250 322 69
1395/9/13 6 1395 30 338 -173 322 -18

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قاسم ايران (قاسم) 3,399 (2.24%) 264
1.688M
5.761B
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش (افق) 42,080 (0%) 0
0
0
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (رفاه) 10,890 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت صنعتي مينو-سهامي عام- 4,285,617,797 85.710

چکیده

پست الکترونیک شرکت: ghasemiran@minoogroup.com
آدرس شرکت: كیلومتر 10 جاده مخصوص كرج - بعد از شركت صنعتی مینو - صندوق پستی 6551
تلفن شرکت: 44543072
نمابر شرکت: 44543100
مدیر عامل: آقای سید محمد مدرس نیا
مدیر مالی: آقای سید مسیح انعمی
وب سایت امور سهام: http://www.ghasemiran.org/
تلفن امور سهام: 44544947
پست الکترونیک امور سهام: infoghasemshare@gmail.com
مدیر مالی: وحیدرضا جلالی
تلفن شرکت: 021-44544947-44549533-44549541
نمابر امور سهام: 021-44543170
تلفن امور سهام: 44549533-44549541
تلفن امور سهام: 44549533-44549541