PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان ( ولتجار ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 10:52:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,681 قیمت دیروز 2,763 تعداد معاملات 47 EPS 70
82     (%2.97) بیشترین قیمت 2,750 ارزش 2,407,329,955 P/E 39.2
قیمت پایانی 2,743 کمترین قیمت 2,681 حجم 897,470 حداکثر قیمت مجاز 2,845
20     (%0.72) اولین قیمت 2,682 حجم مبنا 3,617,946 حداقل قیمت مجاز 2,681
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 10:50:41   ارزش بازار (م ر) 4,937,400 تعداد سهام 1,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 280,727 2,681 2,695 1,796 1
0 0 0 2,698 16,303 1
0 0 0 2,699 71,895 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 2,763 2,707 2,863 127
3.131M
8.638B
1401/5/22 2,790 2,710 2,840 148
3.816M
10.648B
1401/5/19 2,764 2,756 2,879 201
4.207M
11.626B
1401/5/18 2,841 2,757 2,757 4
37,214
102.599M
1401/5/15 2,842 2,740 2,740 38
1.022M
2.801B
1401/5/12 2,884 2,798 2,798 5
14,431
40.378M
1401/5/9 2,884 2,798 2,798 1
1,787
5.000M
1401/5/8 2,884 2,798 2,798 3
9,316
26.066M
1401/5/5 2,884 2,798 2,798 1
2,400
6.715M
1401/4/26 2,884 2,798 2,798 4
11,022
30.840M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,355 (1.19%) 475
16.437M
21.739B
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,084 (0.65%) 390
644,010
1.986B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 8,080 (0.86%) 386
1.789M
14.217B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 6,840 (0.29%) 292
58,104
398.570M
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 2,900 (0.94%) 187
1.002M
2.889B
ليزينگ رازي (ولراز) 21,250 (2.91%) 157
453,250
9.578B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 2,189 (1.44%) 137
1.909M
4.131B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,743 (0.76%) 110
810,621
2.201B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 3,033 (2.13%) 100
650,300
1.967B
واسپاري ملت (ولملت) 3,732 (1.84%) 71
548,491
1.995B
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 12,310 (2.93%) 62
243,078
2.991B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,681 (2.97%) 47
897,470
2.407B
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,375 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0


چکیده

پست الکترونیک شرکت: gk.iranian@yahoo.com
مدیر مالی: آقای بهنام صفائیان پور
مدیر عامل: آقای حسینعلی کریمی
آدرس شرکت: تهران - تقاطع همت و خیابان شریعتی - خیابن شهید داود گل نبی - میدان احمدی روشن ) - پلاک 1 - کدپستی 1544748999
تلفن امور سهام: 94-22874293
نمابر امور سهام: 22874293
وب سایت شرکت: http://tejar.ir/fa/