PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان ( ولتجار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,417 قیمت دیروز 2,418 تعداد معاملات 8 EPS 129
1     (%0.04) بیشترین قیمت 2,346 ارزش 78,884,250 P/E 18.7
قیمت آخرین معامله 2,346 کمترین قیمت 2,346 حجم 33,625 حداکثر قیمت مجاز 2,490
72     (%2.98) اولین قیمت 2,346 حجم مبنا 4,014,453 حداقل قیمت مجاز 2,346
تاریخ آخرین معامله 1400/11/4 - 10:28:36   ارزش بازار (م ر) 4,350,600 تعداد سهام 1,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,346 513,590 11
0 0 0 2,455 20,000 1
0 0 0 2,460 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/4 2,417 2,346 2,346 8
33,625
78.884M
1400/11/3 2,418 2,348 2,474 27
165,956
393.936M
1400/11/2 2,420 2,367 2,466 82
2.343M
5.551B
1400/10/29 2,491 2,429 2,429 20
672,049
1.632B
1400/10/28 2,504 2,430 2,430 4
77,300
187.839M
1400/10/27 2,505 2,432 2,499 27
138,968
338.973M
1400/10/26 2,507 2,434 2,450 19
106,936
260.362M
1400/10/25 2,509 2,438 2,500 52
235,752
575.135M
1400/10/22 2,513 2,457 2,470 59
990,696
2.434B
1400/10/21 2,532 2,465 2,560 112
1.887M
4.659B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 2,710 (3.55%) 1215
2.578M
6.943B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 3,715 (3.13%) 1007
819,858
3.066B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,249 (1.22%) 630
18.656M
23.253B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,267 (4.99%) 407
6.526M
15.229B
ليزينگ رازي (ولراز) 17,380 (2.80%) 209
259,770
4.576B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,508 (4.98%) 206
4.875M
7.378B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 1,869 (4.93%) 186
1.994M
3.747B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 3,316 (0.18%) 177
1.957M
6.370B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 6,100 (1.29%) 166
1.212M
7.350B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 7,190 (4.89%) 137
741,587
5.342B
واسپاري ملت (ولملت) 2,269 (4.98%) 19
536,356
1.217B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,346 (2.98%) 8
33,625
78.884M
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 10,240 (2.94%) 6
14,908
152.658M
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ولكار-2585-01/03/11 (هكار103) 1 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت بازرگاني همقدمان-سهامي خاص- 358,681,430 59.780
شخص حقیقی 8,848,454 1.470
شخص حقیقی 7,950,000 1.320
شخص حقیقی 7,490,892 1.240
شخص حقیقی 6,653,661 1.100

چکیده

پست الکترونیک شرکت: gk.iranian@yahoo.com
مدیر مالی: آقای بهنام صفائیان پور
مدیر عامل: آقای حسینعلی کریمی
آدرس شرکت: تهران - تقاطع همت و خیابان شریعتی - خیابن شهید داود گل نبی - میدان احمدی روشن ) - پلاک 1 - کدپستی 1544748999
تلفن امور سهام: 94-22874293
نمابر امور سهام: 22874293
وب سایت شرکت: http://tejar.ir/fa/