PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليدمواداوليه‌داروپخش‌
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ ( دتماد ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:40:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 67,260 قیمت دیروز 70,790 تعداد معاملات 982 EPS 2940
3,530     (%4.99) بیشترین قیمت 73,400 ارزش 56,979,614,960 P/E 23.4
قیمت پایانی 68,880 کمترین قیمت 67,260 حجم 827,272 حداکثر قیمت مجاز 74,320
1,910     (%2.70) اولین قیمت 67,300 حجم مبنا 626,566 حداقل قیمت مجاز 67,260
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 11:40:35   ارزش بازار (م ر) 34,440,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 150 60,000 67,260 527,273 144
1 100 1,000 67,270 100 1
0 0 0 67,500 345 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 70,790 69,560 69,560 415
415,687
28.915B
1399/5/20 73,220 73,060 74,000 646
600,112
43.845B
1399/5/19 76,900 75,810 83,380 1,595
1.160M
89.208B
1399/5/15 79,800 77,230 85,300 3,046
4.052M
323.312B
1399/5/14 81,290 81,290 81,290 392
855,234
69.522B
1399/5/13 77,420 77,910 77,910 415
576,891
44.946B
1399/5/12 74,200 69,810 77,150 3,599
4.886M
362.505B
1399/5/11 73,480 71,600 80,520 2,845
2.638M
193.827B
1399/5/8 75,180 72,870 80,520 4,274
3.527M
265.147B
1399/5/7 76,700 76,700 76,700 889
761,076
58.375B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 1165 3471 731 3381 2384
1395/9/9 6 1395 1165 3453 1325 3381 1362
1395/6/13 3 1395 1165 3453 373 3381 267
1394/12/19 12 1395 3494 3474 3381 3381 3096
1394/12/19 12 1394 3300 3096

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 34,540 (4.98%) 32712
92.829M
3,329.877B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,090 (4.97%) 3425
9.482M
196.183B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 56,854 (5.00%) 2833
4.215M
247.158B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 27,700 (2.88%) 2654
5.648M
160.981B
داروسازي آوه سينا (داوه) 25,155 (4.99%) 1749
2.695M
69.788B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 43,665 (5.00%) 1608
2.204M
99.197B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 37,600 (2.36%) 1471
1.428M
55.970B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 72,680 (5.00%) 1341
962,869
71.299B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 55,570 (3.91%) 1301
1.519M
86.983B
ايران‌دارو (ديران) 33,820 (4.97%) 1261
2.404M
82.211B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 18,260 (4.60%) 1138
2.314M
43.252B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 67,260 (4.99%) 982
827,272
56.980B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 43,450 (5.00%) 932
1.507M
66.708B
البرزدارو (دالبر) 26,500 (2.79%) 924
1.178M
31.336B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 30,214 (5.00%) 920
2.190M
66.783B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 33,640 (5.00%) 914
1.321M
44.938B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 81,800 (3.14%) 805
705,742
60.721B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,260 (4.99%) 796
1.816M
91.335B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,020 (4.97%) 724
1.361M
23.689B
كيميدارو (دكيمي) 35,620 (2.53%) 674
1.033M
37.253B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 27,503 (5.00%) 665
1.312M
37.615B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 48,185 (5.00%) 652
1.675M
82.228B
پخش البرز (پخش) 53,373 (5.00%) 599
951,685
52.368B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,030 (4.99%) 590
725,076
48.580B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 44,730 (4.03%) 553
614,238
28.427B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 24,910 (5.00%) 511
2.641M
66.108B
پخش هجرت (هجرت) 76,152 (5.00%) 501
368,153
28.814B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,040 (4.98%) 481
597,956
24.053B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,100 (2.40%) 472
1.244M
70.872B
الحاوي (دحاوي) 35,276 (2.22%) 462
1.050M
38.553B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 59,850 (0.66%) 439
1.381M
84.660B
پارس‌ دارو (دپارس) 103,610 (4.92%) 384
208,302
21.661B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,480 (0.12%) 373
313,794
14.716B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 128,760 (4.59%) 340
162,755
22.174B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 59,350 (3.86%) 328
246,122
14.782B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 70,720 (5.00%) 301
578,725
41.352B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 30,750 (4.92%) 279
210,351
6.537B
سبحان دارو (دسبحان) 30,840 (4.99%) 275
361,803
11.158B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,000 (1.26%) 196
126,070
12.792B
شيرين دارو (دشيري) 206,539 (3.00%) 137
81,731
16.881B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,360 (4.99%) 94
214,962
7.816B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 107,950 (0.39%) 82
36,412
3.933B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 990,505 (0.48%) 13
169
170.620M
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (4.19%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد مواد اوليه دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي است. شركت از توابع شركت داروپخش است.

آدرس شرکت: کیلومتر 28 جاده مخصوص کرج – روبروی ایستگاه متروی اتمسفر
تلفن شرکت: 10-36100801(026)
فعاليت اصلي شركت توليد مواد اوليه دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي است. شركت از توابع شركت داروپخش است.
نمابر شرکت: 10-36100801(026)
وب سایت شرکت: http://www.temad.com
تلفن امور سهام: داخلی 124
پست الکترونیک شرکت: temad@temad.com
مدیر عامل: آقای مهدی موسوی
مدیر مالی: آقای باقر پور