PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان آرتا اردبيل
سيمان آرتا اردبيل ( ساربيل ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:18:29
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,746 قیمت دیروز 6,746 تعداد معاملات 0 EPS 628
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 10.7
قیمت آخرین معامله 6,413 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,083
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 96,000 حداقل قیمت مجاز 6,409
تاریخ آخرین معامله 1396/8/23 - 11:51:10   ارزش بازار (م ر) 1,619,040 تعداد سهام 240,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 180 6,409 6,900 195 1
0 0 0 6,920 200 1
0 0 0 6,985 156 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/8/23 6,746 6,413 6,413 4
1,000
6.413M
1396/8/20 6,750 6,421 6,421 7
2,200
14.126M
1396/8/15 6,758 6,800 6,800 1
199
1.353M
1396/8/13 6,758 7,094 7,094 1
160
1.135M
1396/7/30 6,757 6,520 6,520 1
848
5.529M
1396/7/15 6,759 7,000 7,000 1
426
2.982M
1396/7/1 6,758 6,570 6,570 2
850
5.585M
1396/6/27 6,760 6,423 6,423 1
160
1.028M
1396/6/19 6,761 6,431 6,434 28
2,376
15.280M
1396/6/15 6,769 6,434 6,450 2
724
4.661M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/23 12 1396 862 1066 668
1395/9/23 12 1395 270 668
1395/7/30 9 1395 -140 905 -42 668 560
1395/5/20 6 1395 -140 986 -300 668 212
1395/1/31 3 1395 1066 1900 -309 668 -75

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان كردستان (سكرد) 1,010 (2.02%) 291
2.340M
2.371B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,905 (8.49%) 197
776,425
1.454B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 3,239 (4.17%) 185
467,290
1.518B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 882 (2.86%) 139
1.387M
1.221B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,218 (4.40%) 117
640,651
782.885M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 3,161 (4.98%) 113
383,039
1.210B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,209 (3.43%) 61
380,594
454.648M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,012 (2.88%) 55
344,679
350.828M
سيمان مجد خواف (سخواف) 736 (0.94%) 44
370,641
274.138M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,620 (2.41%) 28
187,549
303.752M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,151 (4.95%) 27
133,463
154.407M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,200 (2.44%) 21
79,678
173.097M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,390 (4.99%) 18
74,162
103.816M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,295 (0.30%) 17
108,814
247.058M
سيمان باقران (سباقر) 990 (1.20%) 17
50,551
50.284M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,786 (4.06%) 12
24,351
69.513M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,950 (2.40%) 11
38,150
75.991M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,059 (0%) 9
28,940
30.464M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,748 (2.28%) 7
11,478
31.586M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 14,650 (2.05%) 7
1,520
23.055M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 4,555 (0.29%) 6
4,478
20.377M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 835 (0%) 5
58,768
48.733M
سيمان فارس نو (سفانو) 3,200 (0.03%) 3
7,879
25.218M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,300 (0.61%) 2
8,600
11.180M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,966 (5.00%) 2
10,000
139.660M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 20,000 (0.77%) 2
597
11.940M
شركت سيمان لارستان (سلار) 920 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,050 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,053 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,306 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 8,360 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,800 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 3,546 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,914 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 934 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,773 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 6,413 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,395 (0%) 0
0
0


چکیده
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی

آدرس شرکت: تهران - خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی) بین آریا وآقایی پلاک 112 طبقه پنجم
تلفن شرکت: 22219867-22219936-22230027
نمابر شرکت: 22219852
آدرس کارخانه: ایران - اردبیل كيلومتر 20 جاده اردبيل آستارا-کد پستی 5636111198
تلفن کارخانه: 3229732-0452
نمابر کارخانه: 3331098-0452
وب سایت شرکت: http://www.ardebilcement.com
پست الکترونیک شرکت: tehranoffice@ardebilcement.com
مدیر عامل: آقای بهروزدانشی
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی
مدیر مالی: آقای عادل روحی
مدیر سهام: خانم شریعتی
مدیر روابط عمومی: آقای یعقوب فخیمی