PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان آرتا اردبيل
سيمان آرتا اردبيل ( ساربيل ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:33:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 93,010 قیمت دیروز 88,590 تعداد معاملات 1004 EPS 2400
4,420     (%4.99) بیشترین قیمت 93,010 ارزش 68,031,672,470 P/E 38.7
قیمت پایانی 92,880 کمترین قیمت 89,150 حجم 732,499 حداکثر قیمت مجاز 93,010
4,290     (%4.84) اولین قیمت 93,010 حجم مبنا 574,119 حداقل قیمت مجاز 84,170
تاریخ آخرین معامله 1399/4/23 - 12:29:30   ارزش بازار (م ر) 22,291,200 تعداد سهام 240,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 1,101 93,010 93,010 329 4
1 60 93,000 96,580 126 1
1 80 92,880 168,980 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 88,590 88,400 88,620 684
730,541
64.721B
1399/4/21 84,400 0 0 927
582,223
49.137B
1399/4/18 87,090 84,180 90,370 1,483
1.308M
113.921B
1399/4/17 88,610 87,500 90,050 1,283
879,086
77.900B
1399/4/16 90,680 88,100 96,490 2,384
1.205M
109.277B
1399/4/15 92,090 89,300 93,980 1,631
1.433M
132.007B
1399/4/11 84,490 86,000 87,040 381
245,170
21.339B
1399/4/10 82,900 82,910 84,120 773
443,204
37.281B
1399/4/9 80,120 77,770 81,900 1,320
971,628
77.849B
1399/4/8 78,000 76,120 81,000 1,230
1.340M
104.559B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/23 12 1396 862 1066 668
1395/9/23 12 1395 270 668
1395/7/30 9 1395 -140 905 -42 668 560
1395/5/20 6 1395 -140 986 -300 668 212
1395/1/31 3 1395 1066 1900 -309 668 -75

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 45,860 (4.82%) 12135
12.016M
555.703B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 13,470 (4.94%) 8768
29.485M
399.460B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 17,670 (4.87%) 8493
29.642M
516.985B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 26,680 (4.99%) 7243
23.009M
614.816B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 18,530 (4.99%) 5839
1.569M
29.074B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 17,120 (4.99%) 5121
21.431M
367.106B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 30,120 (4.98%) 4128
15.264M
459.763B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 62,010 (4.99%) 3866
3.873M
240.294B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 37,420 (4.99%) 3681
4.941M
182.676B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 33,910 (4.93%) 3321
5.657M
192.601B
سيمان كردستان (سكرد) 14,940 (4.99%) 3224
11.279M
167.167B
سيمان خوزستان (سخوز) 22,670 (4.99%) 2661
13.338M
307.250B
سيمان‌ دورود (سدور) 13,000 (4.97%) 2493
9.450M
123.743B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 11,360 (4.94%) 2280
8.843M
101.019B
سيمان ساوه (ساوه) 129,789 (5.00%) 1991
746,396
96.874B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 16,500 (4.13%) 1644
3.790M
63.935B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 23,650 (4.98%) 1476
2.418M
57.702B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 22,970 (4.96%) 1432
3.416M
79.448B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 15,180 (2.22%) 1425
3.475M
51.798B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 87,430 (5.00%) 1396
514,208
45.222B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 28,400 (4.98%) 1125
1.390M
39.541B
سيمان‌شاهرود (سرود) 22,570 (4.97%) 1065
1.879M
42.595B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 65,620 (4.99%) 1038
785,900
51.702B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 93,010 (4.99%) 1004
732,499
68.032B
سيمان فارس نو (سفانو) 38,300 (4.99%) 962
1.007M
38.631B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 55,400 (2.06%) 945
647,868
35.953B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 24,730 (4.99%) 825
1.538M
38.035B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 67,510 (2.82%) 782
369,473
25.241B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 42,580 (5.00%) 604
628,419
26.844B
سيمان باقران (سباقر) 19,170 (3.00%) 568
1.380M
26.453B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 160,810 (5.00%) 423
228,995
36.825B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 31,110 (3.00%) 376
348,779
10.900B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 36,860 (2.41%) 347
215,928
8.081B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 134,340 (5.00%) 340
98,604
13.246B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 22,885 (3.00%) 301
641,599
14.581B
سيمان كارون (سكارون) 73,909 (3.00%) 255
283,724
20.970B
سيمان‌ خزر (سخزر) 54,330 (4.99%) 225
993,754
53.991B
سيمان مجد خواف (سخواف) 11,431 (5.00%) 202
931,297
10.646B
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 21,000 (1.04%) 55
132,397
2.705B
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 13,440 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/06/29 (جسيما906) 12,904 (2.90%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 24,437 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی

آدرس شرکت: تهران - خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی) بین آریا وآقایی پلاک 112 طبقه پنجم
تلفن شرکت: 22219867-22219936-22230027
نمابر شرکت: 22219852
آدرس کارخانه: ایران - اردبیل كيلومتر 20 جاده اردبيل آستارا-کد پستی 5636111198
تلفن کارخانه: 3229732-0452
نمابر کارخانه: 3331098-0452
وب سایت شرکت: http://www.ardebilcement.com
پست الکترونیک شرکت: tehranoffice@ardebilcement.com
مدیر عامل: آقای بهروزدانشی
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی
مدیر مالی: آقای عادل روحی
مدیر سهام: خانم شریعتی
مدیر روابط عمومی: آقای یعقوب فخیمی