PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان آرتا اردبيل
سيمان آرتا اردبيل ( ساربيل ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:02:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,694 قیمت دیروز 7,631 تعداد معاملات 16 EPS 681
63     (%0.83) بیشترین قیمت 8,012 ارزش 153,186,710 P/E 11.3
قیمت آخرین معامله 8,012 کمترین قیمت 7,730 حجم 19,285 حداکثر قیمت مجاز 8,012
381     (%4.99) اولین قیمت 8,000 حجم مبنا 96,000 حداقل قیمت مجاز 7,250
تاریخ آخرین معامله 1397/7/23 - 12:29:34   ارزش بازار (م ر) 1,846,560 تعداد سهام 240,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 23 7,730 8,012 2,860 3
1 5,000 7,721 8,227 180 1
0 0 0 8,750 1,202 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/7/23 7,694 7,730 8,012 16
19,285
153.187M
1397/7/22 7,631 7,824 7,824 9
39,300
307.483M
1397/7/21 7,497 7,170 7,690 14
12,905
92.599M
1397/7/18 7,547 7,082 7,826 21
64,900
492.665M
1397/7/17 7,454 7,088 7,313 5
2,084
14.891M
1397/7/16 7,461 7,292 7,292 20
53,649
391.209M
1397/7/15 7,675 7,313 7,313 8
5,580
40.807M
1397/7/14 7,697 7,445 7,830 15
37,050
276.992M
1397/7/11 7,836 7,836 7,836 16
102,670
804.522M
1397/7/10 8,248 7,920 8,100 7
22,567
179.631M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/23 12 1396 862 1066 668
1395/9/23 12 1395 270 668
1395/7/30 9 1395 -140 905 -42 668 560
1395/5/20 6 1395 -140 986 -300 668 212
1395/1/31 3 1395 1066 1900 -309 668 -75

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,693 (3.37%) 680
13.309M
22.259B
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,400 (9.98%) 336
4.016M
5.547B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 2,230 (2.75%) 317
2.968M
6.511B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,351 (4.98%) 309
5.439M
18.226B
سيمان كردستان (سكرد) 1,216 (3.11%) 302
4.616M
5.663B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,480 (4.82%) 246
3.090M
4.565B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,565 (5.00%) 243
2.557M
6.644B
سيمان خوزستان (سخوز) 5,064 (4.93%) 217
1.350M
6.839B
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,708 (4.98%) 202
3.198M
5.441B
سيمان‌ دورود (سدور) 1,422 (4.95%) 145
1.918M
2.727B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,479 (0.61%) 134
1.221M
1.729B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,842 (4.99%) 98
364,539
2.176B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,224 (4.97%) 97
2.257M
2.763B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 28,479 (5.00%) 72
151,724
4.276B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,122 (4.98%) 72
1.080M
5.533B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,307 (4.98%) 67
1.415M
3.265B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,500 (3.31%) 65
387,608
579.939M
سيمان فارس نو (سفانو) 4,842 (4.99%) 64
574,265
2.781B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,988 (4.99%) 57
566,474
1.693B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,652 (9.99%) 48
309,001
508.826M
شركت سيمان لارستان (سلار) 3,311 (12.01%) 47
254,015
841.044M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 11,900 (3.69%) 37
27,573
337.744M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 3,900 (1.17%) 35
460,590
1.769B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 8,343 (5.00%) 34
40,338
336.540M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 3,464 (4.99%) 33
68,225
237.629M
سيمان باقران (سباقر) 1,099 (7.64%) 32
211,025
224.099M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,404 (4.94%) 31
289,539
406.513M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 13,130 (4.92%) 19
157,554
1.978B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 8,012 (4.99%) 16
19,285
153.187M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 2,168 (9.99%) 16
83,107
180.105M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,489 (4.98%) 15
28,329
98.840M
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 19,697 (3.36%) 11
7,011
139.657M
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,288 (4.99%) 6
6,940
29.759M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,184 (4.99%) 2
522
3.228M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 8,510 (4.99%) 2
3,130
26.636M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,763 (4.99%) 1
20,000
55.260M
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,137,721 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,256,864 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 5,001 (0%) 0
0
0


چکیده
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی

آدرس شرکت: تهران - خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی) بین آریا وآقایی پلاک 112 طبقه پنجم
تلفن شرکت: 22219867-22219936-22230027
نمابر شرکت: 22219852
آدرس کارخانه: ایران - اردبیل كيلومتر 20 جاده اردبيل آستارا-کد پستی 5636111198
تلفن کارخانه: 3229732-0452
نمابر کارخانه: 3331098-0452
وب سایت شرکت: http://www.ardebilcement.com
پست الکترونیک شرکت: tehranoffice@ardebilcement.com
مدیر عامل: آقای بهروزدانشی
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی
مدیر مالی: آقای عادل روحی
مدیر سهام: خانم شریعتی
مدیر روابط عمومی: آقای یعقوب فخیمی