PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان آرتا اردبيل
سيمان آرتا اردبيل ( ساربيل ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:58:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,937 قیمت دیروز 5,937 تعداد معاملات 0 EPS 752
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 7.9
قیمت آخرین معامله 5,645 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 6,233
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 96,000 حداقل قیمت مجاز 5,641
تاریخ آخرین معامله 1397/1/18 - 12:18:32   ارزش بازار (م ر) 1,424,880 تعداد سهام 240,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 5,641 98,611 5
0 0 0 6,233 2,340 2
0 0 0 6,335 2,540 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/1/18 5,937 5,645 5,645 1
1,763
9.952M
1397/1/14 5,942 5,646 5,646 1
179
1.011M
1396/12/15 5,943 5,655 5,655 5
2,806
15.868M
1396/12/14 5,952 5,733 5,736 10
26,300
150.779M
1396/12/13 6,034 6,033 6,350 22
144,575
872.321M
1396/12/6 6,693 6,360 6,360 1
144
915,840
1396/12/5 6,694 6,361 6,361 1
180
1.145M
1396/12/2 6,695 6,362 6,362 1
315
2.004M
1396/11/29 6,696 6,366 6,366 6
1,320
8.403M
1396/11/24 6,701 6,369 6,369 1
1,000
6.369M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/23 12 1396 862 1066 668
1395/9/23 12 1395 270 668
1395/7/30 9 1395 -140 905 -42 668 560
1395/5/20 6 1395 -140 986 -300 668 212
1395/1/31 3 1395 1066 1900 -309 668 -75

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ دورود (سدور) 662 (3.12%) 195
2.079M
1.360B
سيمان باقران (سباقر) 900 (1.01%) 121
931,741
841.856M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 1,720 (1.49%) 89
522,894
895.445M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,003 (1.28%) 76
944,136
959.078M
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 636 (0.95%) 66
564,415
359.788M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 720 (0.98%) 48
695,162
506.952M
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 974 (0.71%) 36
270,925
261.830M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,260 (0.40%) 35
466,301
588.944M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 905 (4.02%) 32
468,577
421.319M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 965 (4.64%) 28
454,200
443.168M
سيمان مجد خواف (سخواف) 708 (0.14%) 28
134,462
94.802M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,250 (2.71%) 27
115,932
145.489M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 850 (1.07%) 17
89,600
72.340M
سيمان فارس نو (سفانو) 3,245 (0.03%) 10
50,000
162.250M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,297 (3.00%) 9
4,221
9.703M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 871 (0.46%) 7
28,076
24.426M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 2,866 (0.17%) 7
52,991
152.012M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,499 (2.60%) 6
4,400
6.516M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,875 (2.57%) 4
9,050
16.617M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,400 (1.22%) 2
15,500
37.335M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 23,000 (2.26%) 2
102
2.346M
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,990 (15.32%) 2
8,575
17.064M
سيمان كردستان (سكرد) 770 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,620 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,250 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,100 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,824 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,251 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,003 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 10,800 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,080 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 12,580 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,318,537 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,434 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 5,645 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,668 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 4,987 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0


چکیده
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی

آدرس شرکت: تهران - خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی) بین آریا وآقایی پلاک 112 طبقه پنجم
تلفن شرکت: 22219867-22219936-22230027
نمابر شرکت: 22219852
آدرس کارخانه: ایران - اردبیل كيلومتر 20 جاده اردبيل آستارا-کد پستی 5636111198
تلفن کارخانه: 3229732-0452
نمابر کارخانه: 3331098-0452
وب سایت شرکت: http://www.ardebilcement.com
پست الکترونیک شرکت: tehranoffice@ardebilcement.com
مدیر عامل: آقای بهروزدانشی
خرید ، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان وآهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی
مدیر مالی: آقای عادل روحی
مدیر سهام: خانم شریعتی
مدیر روابط عمومی: آقای یعقوب فخیمی