PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت س استان آذربايجان غربي
شركت س استان آذربايجان غربي ( وساغربي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:14:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 890 قیمت دیروز 890 تعداد معاملات 412 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 930 ارزش 15,073,515,200 P/E
قیمت آخرین معامله 890 کمترین قیمت 870 حجم 16,798,936 حداکثر قیمت مجاز 930
0     (%0) اولین قیمت 870 حجم مبنا 63,502,413 حداقل قیمت مجاز 850
تاریخ آخرین معامله 1399/9/11 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 141,292,869 تعداد سهام 158,756,032,874
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 233,000 880 910 6,219 1
7 863,736 870 920 33,367 3
15 3,829,714 860 930 496,825 8


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/11 890 870 930 412
16.799M
15.074B
1399/9/10 890 860 930 514
18.696M
16.670B
1399/9/9 890 860 900 585
23.003M
20.178B
1399/9/8 900 860 860 7
63,000
54.180M
1399/9/5 900 860 860 12
337,422
290.183M
1399/9/4 900 860 870 45
912,894
785.383M
1399/9/3 900 870 930 111
2.894M
2.566B
1399/9/2 900 860 940 108
1.802M
1.589B
1399/9/1 900 910 940 92
1.728M
1.601B
1399/8/28 900 920 940 141
2.012M
1.889B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 11,770 (2.57%) 63132
147.014M
1,719.269B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 8,976 (4.81%) 25130
37.675M
347.038B
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 10,380 (4.74%) 15010
112.177M
1,142.339B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 9,336 (2.36%) 13601
53.836M
506.991B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 9,490 (4.91%) 13016
121.050M
1,167.753B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 9,130 (4.94%) 7347
58.562M
529.690B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 14,280 (5.00%) 5277
52.748M
746.091B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 7,580 (4.99%) 4161
37.163M
277.855B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 16,951 (1.54%) 3195
16.343M
280.633B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 15,975 (5.00%) 2711
15.936M
254.383B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 7,060 (1.73%) 2470
27.431M
193.735B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 3,340 (4.70%) 2283
36.119M
120.012B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 14,500 (2.42%) 1955
6.933M
101.096B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 16,442 (0.01%) 1825
39.208M
644.281B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 8,600 (0.27%) 1725
11.266M
98.564B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 8,145 (3.00%) 1657
15.897M
128.834B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 24,000 (3.37%) 1389
4.343M
104.564B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 8,915 (1.32%) 1315
8.189M
73.469B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 6,337 (2.99%) 1175
7.789M
49.083B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 13,270 (0%) 1150
4.144M
54.802B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 7,480 (1.97%) 1118
8.924M
67.609B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 13,600 (0%) 1058
5.635M
75.919B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 14,700 (1.52%) 1057
5.466M
79.381B
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 940 (4.44%) 830
31.239M
29.264B
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 940 (4.08%) 759
22.838M
21.586B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 8,780 (2.25%) 754
2.937M
25.782B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 5,890 (4.99%) 513
8.778M
51.367B
س.سهام عدالت استان خراسان رضوي (وسرضوي) 1,080 (4.85%) 489
10.219M
11.022B
شركت س استان كردستان (وسكرد) 890 (0%) 435
24.947M
22.291B
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 890 (0%) 412
16.799M
15.074B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 38,913 (5.00%) 380
1.860M
72.181B
شركت س استان فارس (وسفارس) 1,080 (4.85%) 282
4.087M
4.414B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 16,090 (4.96%) 274
3.037M
48.864B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,153,589 (5.00%) 216
166,600
192.188B
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 890 (0%) 210
6.110M
5.469B
تكادو (وكادو) 18,730 (3.00%) 196
1.073M
20.093B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 4,333 (1.99%) 193
1.259M
5.457B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 9,073 (5.00%) 176
3.049M
27.667B
شركت س استان همدان (وسهمدا) 900 (0%) 171
3.470M
3.092B
س.سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) 960 (2.04%) 163
4.148M
3.906B
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 900 (0%) 159
4.895M
4.399B
س.سهام عدالت استان كرمان (وسكرمان) 1,020 (3.03%) 156
2.160M
2.195B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 9,594 (4.99%) 107
645,895
6.197B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 15,202 (2.99%) 88
1.623M
24.667B
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 1,030 (4.04%) 84
3.518M
3.623B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 9,972 (1.99%) 70
587,309
5.851B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,153,589 (5.00%) 58
53,800
62.063B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 187,731 (3.00%) 54
62,688
11.768B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,153,589 (5.00%) 53
32,700
37.722B
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,153,589 (5.00%) 36
24,100
27.801B
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 2,120 (4.93%) 21
110,244
233.717M
شركت س استان قم (وسقم) 1,340 (4.96%) 20
189,115
253.414M
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 99,729 (3.00%) 19
3,891
388.046M
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,220 (4.69%) 19
230,347
281.023M
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,310 (4.38%) 11
71,219
93.297M
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,200 (4.76%) 11
460,978
553.174M
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 28,467 (2.00%) 10
154,843
4.408B
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,180 (4.84%) 10
180,132
212.556M
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 1,180 (4.84%) 7
44,238
52.201M
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (5.00%) 7
58,900
78.337M
س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,080 (4.42%) 6
40,000
43.200M
س.سهام عدالت استان كرمانشاه (وسكرشا) 1,200 (4.76%) 5
29,000
34.800M
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,220 (4.69%) 4
22,911
27.951M
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,350 (4.93%) 3
28,763
38.830M
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 3,622 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري عدالت استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 19,220 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده