PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌سپاهان‌
سيمان‌سپاهان‌ ( سپاها ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:50:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 777 قیمت دیروز 776 تعداد معاملات 15 EPS -6
1     (%0.13) بیشترین قیمت 800 ارزش 48,094,579 P/E -129.5
قیمت آخرین معامله 799 کمترین قیمت 783 حجم 61,018 حداکثر قیمت مجاز 814
23     (%2.96) اولین قیمت 799 حجم مبنا 980,000 حداقل قیمت مجاز 738
تاریخ آخرین معامله 1396/12/28 - 12:20:22   ارزش بازار (م ر) 1,903,650 تعداد سهام 2,450,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 790 800 5,500 2
1 3,700 782 802 1,000 1
1 2,000 781 803 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/12/28 777 783 800 15
61,018
48.095M
1396/12/27 776 770 808 95
703,994
546.981M
1396/12/26 774 761 781 56
515,406
396.748M
1396/12/23 778 768 795 117
961,086
747.586M
1396/12/22 796 782 814 35
181,526
144.426M
1396/12/21 796 780 820 79
619,381
491.446M
1396/12/20 800 791 803 75
588,237
468.997M
1396/12/19 805 800 819 119
903,419
725.661M
1396/12/16 830 807 823 52
305,885
249.317M
1396/12/15 837 822 845 63
537,173
445.647M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/16 3 1396 45 120 3 -116 -45
1395/6/31 12 1396 45 140 -116 -116 154
1395/6/31 12 1395 4 154
1395/5/7 9 1395 16 260 -130 154 91
1395/5/5 6 1395 16 260 -134 154 48

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 886 (1.99%) 237
2.520M
2.324B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 705 (1.00%) 151
965,195
683.103M
سيمان‌ دورود (سدور) 719 (2.13%) 119
993,055
705.370M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,078 (3.26%) 67
492,127
525.270M
سيمان باقران (سباقر) 961 (4.57%) 60
226,367
215.330M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,018 (4.95%) 57
247,217
247.238M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 3,055 (4.98%) 53
159,937
484.157M
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,055 (3.13%) 51
209,107
218.625M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,455 (1.89%) 40
137,128
199.180M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,494 (2.82%) 40
56,081
84.929M
سيمان مجد خواف (سخواف) 723 (1.26%) 34
262,156
188.317M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,839 (4.97%) 32
99,947
183.566M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,202 (0.23%) 24
68,166
153.129M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 945 (0.75%) 22
89,844
86.150M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,524 (4.99%) 21
56,782
142.937M
شركت سيمان لارستان (سلار) 2,110 (0.05%) 21
23,829
50.279M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 799 (2.96%) 15
61,018
48.095M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,790 (0.56%) 14
42,734
76.447M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 22,999 (1.69%) 8
3,868
87.872M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,371 (2.31%) 7
16,900
39.523M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,232 (0.41%) 6
34,673
42.918M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,629 (4.99%) 5
3,237
14.984M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,420 (2.46%) 4
5,040
12.192M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 5,398 (2.25%) 4
68,693
364.092M
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,314,000 (0%) 3
76,103
99.999B
سيمان فارس نو (سفانو) 3,200 (2.20%) 3
5,000
16.000M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,673 (5.00%) 2
8,411
14.072M
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,255 (4.98%) 1
500
2.128M
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان كردستان (سكرد) 833 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,100 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 12,490 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,435 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 5,655 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,080 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 10,679 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,824 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,010 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان

تلفن شرکت: 22224205-22277465-6
نمابر شرکت: ,22250336
وب سایت شرکت: http://www.sepahancement.ir
آدرس شرکت: ایران - تهران - تهران، بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی، پلاک 235
آدرس کارخانه: اصفهان اتوبان ذوب آهن جاده اختصاصی سیمان سپاهان کدپستی 8499186111
تلفن کارخانه: 7755590-0311
نمابر شرکت: 0311-7755528
پست الکترونیک شرکت: info@sepahancement ir
مدیر عامل: آقای محمد اسعدی
تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان