PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌
ح . توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ ( كترامح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:38:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,395 قیمت دیروز 1,395 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,395 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,530
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,260
تاریخ آخرین معامله 1392/8/29 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1392/8/29 1,395 1,395 1,395 143
3.364M
4.692B
1392/8/28 1,292 1,292 1,292 7
100,000
129.200M
1392/8/27 1,197 1,197 1,197 7
100,000
119.700M
1392/8/26 1,109 1,109 1,109 52
1.300M
1.442B
1392/8/21 1,027 951 1,027 173
3.777M
3.879B
1392/8/20 951 951 951 22
500,000
475.500M
1392/8/19 881 881 881 162
4.000M
3.524B
1392/8/18 816 816 816 21
500,000
408.000M
1392/8/15 756 750 757 113
5.400M
4.084B
1392/8/14 701 700 712 442
5.000M
3.503B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌ (كحافظ) 17,280 (4.98%) 3848
11.181M
192.047B
كاشي‌ پارس‌ (كپارس) 95,790 (5.00%) 3250
6.198M
595.405B
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ (كترام) 40,180 (4.99%) 2953
5.855M
228.858B
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا (كساوه) 45,210 (2.96%) 2791
3.195M
144.768B
كاشي‌ الوند (كلوند) 33,350 (4.97%) 2774
4.432M
145.076B
كاشي‌ سعدي‌ (كسعدي) 35,190 (4.98%) 355
2.496M
87.826B
كاشي صدف سرام استقلال آباده (كصدف) 11,238 (2.00%) 343
1.061M
11.722B
توليدي گرانيت بهسرام (كهرام) 31,805 (3.00%) 96
119,727
3.808B
ح . صنايع كاشي اصفهان (كاصفاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سراميك البرز (سراميك البرز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.توليدي گرانيت بهسرام (كهرامح) 1,000 (0%) 0
0
0
كاشي نيلو (كنيلو) 1,000 (0%) 0
0
0
كاشي و سراميك نگار گستر جلگه (كنگار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . كاشي نيلو (كنيلوح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع سرام آرا (كآرا) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد كاشي زهره كاشمر (كاشي كاشمر) 1,000 (0%) 0
0
0
چيني ايران (كچيني) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاشي اصفهان (كاصفا) 1,000 (0%) 0
0
0
گلسار فارس (گلسار) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده