PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه ( سرچشمه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:26:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,950 قیمت دیروز 1,953 تعداد معاملات 1 EPS
3     (%0.15) بیشترین قیمت 1,950 ارزش 39,000,000 P/E
قیمت آخرین معامله 1,950 کمترین قیمت 1,950 حجم 20,000 حداکثر قیمت مجاز 999,999
3     (%0.15) اولین قیمت 1,950 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1394/6/10 - 9:02:12   ارزش بازار (م ر) 1,560,000 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/6/10 1,950 1,950 1,950 1
20,000
39.000M
1394/6/9 1,953 1,950 1,990 3
147,000
287.050M
1394/6/8 1,983 1,900 2,100 8
141,600
280.777M
1394/6/3 1,752 1,751 1,752 5
140,700
246.487M
1394/6/2 1,707 1,700 1,850 20
596,791
1.019B
1394/6/1 1,774 1,701 2,020 3
38,020
67.450M
1394/4/3 2,222 2,163 2,300 8
275,500
612.262M
1394/4/2 2,193 2,190 2,200 2
178,000
390.320M
1394/4/1 2,294 2,289 2,299 2
59,500
136.491M
1394/3/31 2,172 2,151 2,350 4
11,260
24.458M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گواهي سپرده ليزينگ رايان سايپا (رايان512) 1,001,000 (0.04%) 28
1,579
1.580B
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 1,265 (0%) 2
5,539
7.007M
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 1,950 (0.15%) 1
20,000
39.000M
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 5,200 (0%) 1
10,000
52.000M
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 2,850 (3.56%) 1
100
285,000
سرمايه گذاري توسعه معين ملت (ومعين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 1,800 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد-پذيره نويسي (پاسار-پذيره) 2,040 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 840 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 1 (0%) 0
0
0
احياء صنايع خراسان (واحصا) 1,111 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه صنعت (توسعه صنعت) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس آريان (آريان) 2,040 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ اميد (ولاميد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 1,008 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري آوين (وآوينح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 3,270 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوين (وآوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 1,230 (0%) 0
0
0
شركت مالي و اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (خاورميانه) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره بانك ايران زمين (ايران زمين) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ رازي (ولراز) 1,400 (0%) 0
0
0
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال (وآتوس) 370 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

تلفن شرکت: 021-88720315
نمابر شرکت: 021-88718557
آدرس شرکت: خیابان بخارست - کوچه 5 - پلاک 17
مدیر عامل: علی ارجمندی
مدیر مالی: ایرج بختیاری زاده