PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه ( سرچشمه ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار پایه فرابورس 13:08:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,500 قیمت دیروز 2,605 تعداد معاملات 2 EPS
105     (%4.03) بیشترین قیمت 2,700 ارزش 179,600,000 P/E
قیمت پایانی 2,641 کمترین قیمت 2,500 حجم 68,000 حداکثر قیمت مجاز 999,999
36     (%1.38) اولین قیمت 2,700 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1393/9/5 - 12:11:52   ارزش بازار (م ر) 2,112,800 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/9/4 2,605 2,503 2,721 3
82,000
213.600M
1393/9/3 2,900 2,900 2,900 3
40,583
117.691M
1393/9/2 2,704 2,600 2,800 5
194,676
526.398M
1393/8/28 2,803 2,500 2,940 12
544,240
1.525B
1393/8/26 2,671 2,500 2,700 3
234,000
625.000M
1393/8/24 2,200 2,200 2,200 1
12,800
28.160M
1393/8/20 2,229 2,170 2,250 4
274,000
610.840M
1393/8/17 2,170 2,170 2,170 1
1,000
2.170M
1393/8/11 2,145 2,140 2,150 2
106,640
228.792M
1393/8/7 2,100 2,100 2,100 1
12,880
27.048M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك شهر (وشهر) 1,750 (2.62%) 66
522,999
896.942M
گواهي سپرده ليزينگ رايان سايپا (رايان512) 100 (0%) 45
5,260
5.260B
بانك قوامين (وقوام) 3,100 (1.99%) 35
362,620
1.119B
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 4,301 (3.54%) 13
69,673
299.908M
احياء صنايع خراسان (واحصا) 1,738 (17.83%) 8
7,724
14.041M
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 5,700 (1.93%) 8
126,720
722.404M
مالي و اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,250 (0.08%) 7
213,500
266.916M
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 1,730 (3.35%) 6
55,365
95.756M
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 2,500 (4.03%) 2
68,000
179.600M
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 1,300 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد-پذيره نويسي (پاسار-پذيره) 2,040 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 400 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوين (وآوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 1,220 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت مالي و اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (خاورميانه) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره بانك ايران زمين (ايران زمين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. مالي و اعتباري كوثر مركزي (وكوثرح) 133 (0%) 0
0
0
ليزينگ رازي (ولراز) 2,050 (0%) 0
0
0
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال (وآتوس) 730 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 5,701 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه صنعت (توسعه صنعت) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس آريان (آريان) 2,040 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ اميد (ولاميد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 1,008 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري آوين (وآوينح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

تلفن شرکت: 021-88720315
نمابر شرکت: 021-88718557
آدرس شرکت: خیابان بخارست - کوچه 5 - پلاک 17
مدیر عامل: علی ارجمندی
مدیر مالی: ایرج بختیاری زاده