PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه ( سرچشمه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:54:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,702 قیمت دیروز 1,702 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,702 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 999,999
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1393/12/12 -   ارزش بازار (م ر) 1,361,600 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/12/12 1,702 1,702 1,702 2
12,400
21.105M
1393/12/11 1,702 1,702 1,702 2
63,200
107.566M
1393/12/10 1,702 1,702 1,702 1
10,000
17.020M
1393/12/3 1,701 1,700 1,702 3
160,000
272.160M
1393/12/2 1,701 1,701 1,701 1
98,560
167.651M
1393/11/29 1,700 1,700 1,701 3
36,960
62.848M
1393/11/28 1,701 1,701 1,701 2
1.084M
1.844B
1393/11/20 1,879 1,870 1,882 4
182,931
343.740M
1393/11/19 1,881 1,881 1,881 1
320
601,920
1393/11/15 1,911 1,910 1,911 2
13,440
25.680M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گواهي سپرده ليزينگ رايان سايپا (رايان512) 100 (0.01%) 55
13,368
13.368B
بانك شهر (وشهر) 1,263 (2.40%) 33
481,562
635.487M
بانك قوامين (وقوام) 1,400 (2.44%) 23
188,123
264.153M
مالي و اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,070 (0.37%) 17
390,265
426.642M
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 3,950 (9.27%) 12
105,104
403.417M
احياء صنايع خراسان (واحصا) 1,666 (7.41%) 5
39,823
68.196M
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 4,900 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 1,350 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه صنعت (توسعه صنعت) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس آريان (آريان) 2,040 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ اميد (ولاميد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 1,008 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري آوين (وآوينح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 4,850 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوين (وآوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 1,230 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 1,702 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 1,300 (0%) 0
0
0
شركت مالي و اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (خاورميانه) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره بانك ايران زمين (ايران زمين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. مالي و اعتباري كوثر مركزي (وكوثرح) 133 (0%) 0
0
0
ليزينگ رازي (ولراز) 1,500 (0%) 0
0
0
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال (وآتوس) 367 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد-پذيره نويسي (پاسار-پذيره) 2,040 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 1,001 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

تلفن شرکت: 021-88720315
نمابر شرکت: 021-88718557
آدرس شرکت: خیابان بخارست - کوچه 5 - پلاک 17
مدیر عامل: علی ارجمندی
مدیر مالی: ایرج بختیاری زاده