PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه ( سرچشمه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 16:32:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,230 قیمت دیروز 2,225 تعداد معاملات 8 EPS 786
5     (%0.22) بیشترین قیمت 2,235 ارزش 236,531,882 P/E 2.8
قیمت پایانی 2,219 کمترین قیمت 2,202 حجم 106,615 حداکثر قیمت مجاز 999,999
6     (%0.27) اولین قیمت 2,234 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1395/6/7 - 11:59:18   ارزش بازار (م ر) 3,550,400 تعداد سهام 1,600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/6/6 2,225 2,220 2,232 2
10,480
23.314M
1395/6/2 2,231 2,230 2,233 5
43,136
96.222M
1395/5/31 2,400 2,399 2,400 2
29,013
69.626M
1395/5/30 2,397 2,380 2,400 8
15,367
36.841M
1395/5/27 2,301 2,300 2,301 3
13,008
29.927M
1395/5/26 2,328 2,300 2,344 3
31,920
74.307M
1395/5/25 2,369 2,344 2,400 6
41,280
97.784M
1395/5/24 2,363 2,341 2,400 2
26,980
63.750M
1395/5/23 2,340 2,250 2,490 5
111,360
260.531M
1395/5/20 2,342 2,342 2,342 1
40,000
93.680M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گواهي سپرد رايان سايپا3ماهه22% (رايان512) 1,019,958 (0.32%) 22
2,287
2.325B
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 2,230 (0.22%) 8
106,615
236.532M
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 2,824 (0.60%) 3
12,268
34.653M
ح.شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمهح) 1,121 (0%) 1
3,750
4.204M
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ارس صبا (وارسح) 1,042 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 3,300 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوين (وآوين) 1,000 (0%) 0
0
0
مالي و اعتباري كوثر مركزي-حذف (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (خاورميانه) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره بانك ايران زمين (ايران زمين) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ رازي (ولراز) 1,480 (0%) 0
0
0
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال (وآتوس) 371 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 1,800 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد-پذيره نويسي (پاسار-پذيره) 2,040 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 831 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 1 (0%) 0
0
0
احياء صنايع خراسان (واحصا) 1,250 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 2,450 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه معين ملت (ومعين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 1,181 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه صنعت (توسعه صنعت) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس آريان (آريان) 2,040 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ اميد (ولاميد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 487 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري آوين (وآوينح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

تلفن شرکت: 021-88720315
نمابر شرکت: 021-88718557
آدرس شرکت: خیابان بخارست - کوچه 5 - پلاک 17
مدیر عامل: علی ارجمندی
مدیر مالی: ایرج بختیاری زاده