PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري شفادارو
سرمايه گذاري شفادارو ( شفا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:19:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 18,320 قیمت دیروز 18,860 تعداد معاملات 197 EPS 2101
540     (%2.86) بیشترین قیمت 19,300 ارزش 11,014,440,810 P/E 9.0
قیمت پایانی 18,820 کمترین قیمت 18,240 حجم 586,296 حداکثر قیمت مجاز 19,800
40     (%0.21) اولین قیمت 19,270 حجم مبنا 1,084,800 حداقل قیمت مجاز 17,920
تاریخ آخرین معامله 1401/5/22 - 12:29:48   ارزش بازار (م ر) 51,039,840 تعداد سهام 2,712,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 12,075 18,310 18,340 13,838 2
1 1,091 18,250 18,490 9,400 1
1 3,120 18,200 18,500 14,522 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/19 18,860 18,550 19,360 105
724,583
13.702B
1401/5/18 18,770 18,500 19,420 152
423,967
7.986B
1401/5/15 18,720 18,520 19,200 123
752,593
14.088B
1401/5/12 18,720 18,410 19,200 166
543,470
10.162B
1401/5/11 18,740 18,760 19,450 103
278,823
5.254B
1401/5/10 18,710 18,340 19,200 260
997,071
18.678B
1401/5/9 18,490 17,890 19,000 237
877,813
16.161B
1401/5/8 18,830 18,300 19,100 265
2.402M
45.220B
1401/5/5 18,550 18,180 18,920 117
278,107
5.146B
1401/5/4 18,560 17,840 19,290 214
353,168
6.488B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 14,030 (0.50%) 2262
6.892M
97.398B
داروسازي دانا (ددانا) 27,600 (1.85%) 2029
1.052M
28.972B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,750 (4.12%) 754
2.845M
98.074B
ايران‌دارو (ديران) 12,300 (2.24%) 510
1.383M
17.092B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,240 (4.95%) 477
1.116M
20.009B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,580 (0.92%) 475
1.281M
23.472B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,735 (4.21%) 351
2.868M
10.658B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,440 (4.50%) 314
1.829M
18.812B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,590 (2.33%) 306
1.065M
7.079B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,510 (1.23%) 296
618,495
18.379B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,420 (0.62%) 278
658,552
12.776B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,520 (2.99%) 277
1.484M
8.113B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,540 (1.47%) 269
1.256M
6.938B
پخش هجرت (هجرت) 17,000 (0%) 263
1.258M
21.242B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,530 (1.35%) 250
665,430
20.807B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,505 (1.07%) 240
3.706M
5.578B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,350 (0.18%) 233
567,691
6.544B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,920 (1.84%) 227
670,616
14.756B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,750 (0.56%) 217
192,817
8.596B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,450 (2.60%) 215
4.276M
10.355B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,320 (2.86%) 197
586,296
11.014B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,543 (0.75%) 192
3.070M
7.886B
سبحان دارو (دسبحان) 6,680 (0.15%) 166
998,422
6.609B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,850 (1.02%) 160
318,403
9.473B
پخش البرز (پخش) 34,350 (0.88%) 148
222,298
7.567B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,400 (2.94%) 136
766,749
6.406B
شيرين دارو (دشيري) 75,000 (0.33%) 124
62,659
4.689B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,030 (2.40%) 118
377,568
8.687B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,610 (1.95%) 103
257,210
4.292B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,660 (2.40%) 100
339,565
3.646B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,280 (1.32%) 90
285,951
3.499B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,690 (0.36%) 87
91,442
3.062B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,810 (0%) 85
123,686
1.706B
البرزدارو (دالبر) 8,020 (0.63%) 82
101,852
825.505M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,320 (1.24%) 74
139,113
3.510B
كيميدارو (دكيمي) 21,030 (0.57%) 65
218,516
4.643B
پارس‌ دارو (دپارس) 24,030 (0.08%) 60
94,720
2.279B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 23,670 (3.91%) 56
338,577
7.836B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,440 (2.99%) 53
108,483
1.458B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,500 (1.28%) 46
20,171
661.021M
الحاوي (دحاوي) 6,510 (2.84%) 23
182,602
1.189B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,260 (4.57%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,500 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 44,750 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 990,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,400 (0%) 0
0
0


چکیده