PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ( وصندوق ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:04:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 16,600 قیمت دیروز 16,440 تعداد معاملات 1840 EPS 1092
160     (%0.97) بیشترین قیمت 16,930 ارزش 196,216,798,640 P/E 15.0
قیمت پایانی 16,330 کمترین قیمت 15,700 حجم 12,014,861 حداکثر قیمت مجاز 17,260
110     (%0.67) اولین قیمت 15,950 حجم مبنا 7,299,270 حداقل قیمت مجاز 15,620
تاریخ آخرین معامله 1399/9/8 - 12:04:02   ارزش بازار (م ر) 440,910,000 تعداد سهام 27,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 16,500 16,630 7,940 1
1 500 16,450 16,640 303 1
1 4,000 16,410 16,650 10,400 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 16,440 16,200 17,400 2,559
17.060M
280.391B
1399/9/4 17,050 16,200 17,090 5,026
68.032M
1,159.676B
1399/9/3 16,280 15,000 16,290 980
30.021M
488.789B
1399/9/2 15,520 14,850 16,010 744
2.759M
42.260B
1399/9/1 15,630 14,800 15,770 2,456
22.110M
345.664B
1399/8/28 15,020 14,600 15,020 675
15.435M
231.810B
1399/8/27 14,310 13,760 14,500 789
7.477M
107.928B
1399/8/26 13,810 12,810 14,090 942
7.305M
101.664B
1399/8/25 13,420 12,870 14,130 968
5.718M
76.286B
1399/8/24 13,540 12,980 13,610 505
8.658M
117.565B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 6 1396 291 346 101 296 299
1396/4/28 3 1396 288 284 18 296 2
1395/12/25 12 1396 287 650 296 296 737
1395/12/25 12 1395 192 737
1395/12/25 3 1395 284 671 2 737 39

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 28,060 (0.29%) 120351
309.224M
8,706.463B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 13,150 (4.70%) 10426
57.314M
741.474B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,830 (4.91%) 3935
27.223M
261.007B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 16,600 (0.97%) 1840
12.015M
196.217B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 37,000 (1.31%) 603
1.305M
48.703B
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 4,400 (12.13%) 24
348
1.511B
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 3,200 (1.17%) 11
183
554.080M
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 2,000 (0%) 3
100
200.000M
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 1,800 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 3,979 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/11/26 (طغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/11/26 (ضغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/11/26 (طغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/11/26 (ضغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1,700 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8000-1399/11/26 (طغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1399/11/26 (ضغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1,600 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان آرژانتین -خیابان احمد قصیر -خیابان هفدهم پلاک 3
نمابر شرکت: 88719531
پست الکترونیک شرکت: info@cpfic.com
تلفن شرکت: 88719180-88718061
وب سایت شرکت: http://www.cpfic.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا براداران