PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . صنعتي‌ آما
ح . صنعتي‌ آما ( فاماح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,144 قیمت دیروز 5,144 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 5,226 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 5,660
82     (%1.59) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 4,630
تاریخ آخرین معامله 1392/12/5 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1392/12/5 5,144 5,110 5,226 453
1.431M
7.364B
1392/12/4 5,206 5,050 5,350 224
1.828M
9.517B
1392/12/3 5,464 5,438 5,710 5
66,000
360.618M
1392/11/30 5,910 5,910 5,910 1
50,000
295.500M
1392/11/28 6,423 6,423 6,423 1
2,500
16.058M
1392/11/27 6,602 6,602 6,602 1
20,000
132.040M
1392/11/26 7,176 7,176 7,176 1
20,000
143.520M
1392/11/23 7,799 7,511 8,748 2
215
1.677M
1392/11/21 8,100 8,100 8,100 6
19,000
153.900M
1392/7/2 7,774 7,774 7,774 3
1,526
11.863M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 14,570 (4.90%) 18878
73.242M
1,104.153B
توليدي چدن سازان (چدن) 32,720 (0.83%) 3073
4.626M
151.261B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,600 (2.96%) 2138
14.937M
84.303B
صنعتي‌ آما (فاما) 32,120 (5.00%) 481
993,464
31.910B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,306 (1.99%) 315
1.208M
13.695B
لاميران‌ (فلامي) 136,850 (4.99%) 246
110,279
15.092B
جام‌دارو (فجام) 71,580 (3.42%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,216 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,576 (0%) 0
0
0
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 35,180 (4.56%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده