PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . پلاستيران‌
ح . پلاستيران‌ ( پلاستح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:59:50
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 6,483
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 5,523
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 30,500 (0.23%) 3779
7.483M
218.765B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 31,870 (4.90%) 3367
7.824M
233.932B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 36,990 (3.41%) 3118
6.886M
236.082B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 68,790 (4.99%) 1427
4.417M
303.263B
ايران‌ تاير (پتاير) 100,000 (0.94%) 1333
1.144M
109.235B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 156,670 (5.00%) 1027
770,697
121.649B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 46,252 (1.60%) 664
1.080M
49.320B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 38,423 (3.00%) 48
119,682
4.599B
گازلوله‌ (پلوله) 14,927 (0.99%) 10
45,962
686.075M
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 48,104 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,818 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
پلاسكوكار (پلاسك) 11,900 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده