PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو ( رتكو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:05:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 19,550 قیمت دیروز 19,550 تعداد معاملات 21 EPS -1678
0     (%0) بیشترین قیمت 19,160 ارزش 447,290,200 P/E -11.7
قیمت آخرین معامله 19,160 کمترین قیمت 19,160 حجم 23,345 حداکثر قیمت مجاز 20,720
390     (%1.99) اولین قیمت 19,160 حجم مبنا 2,557,545 حداقل قیمت مجاز 19,160
تاریخ آخرین معامله 1399/12/6 - 12:28:05   ارزش بازار (م ر) 3,910,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 19,160 4,016,188 257
0 0 0 19,200 5,300 2
0 0 0 19,550 15,787 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 19,550 19,160 19,160 21
23,345
447.290M
1399/12/5 19,550 19,160 19,160 8
6,362
121.896M
1399/12/4 19,550 19,200 19,200 14
260,181
4.995B
1399/12/3 19,590 19,250 19,250 21
301,824
5.810B
1399/12/2 19,640 19,300 19,300 11
303,060
5.849B
1399/11/29 19,690 19,520 19,530 258
1.382M
26.971B
1399/11/28 19,910 19,740 19,990 293
1.444M
28.516B
1399/11/27 20,140 20,030 20,320 369
1.845M
36.964B
1399/11/26 20,430 20,320 21,500 696
2.748M
56.131B
1399/11/25 20,730 19,750 21,230 2,628
9.003M
186.607B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 956 932 479 638 410
1396/4/31 3 1396 935 932 216 638 233
1395/12/26 12 1396 935 932 638 638 784
1395/12/26 12 1395 765 784
1395/10/30 9 1395 932 783 569 784 588

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
جنرال مكانيك (رنيك) 21,200 (0.57%) 1099
989,956
21.174B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 16,110 (1.95%) 482
4.690M
75.579B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 35,884 (4.00%) 33
75,823
2.721B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 19,160 (1.99%) 21
23,345
447.290M
تابان نيرو سپاهان (تابا) 55,611 (2.00%) 4
1,231
68.457M
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,200 (5.88%) 1
100
320.000M
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 77,311 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 6,564 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور پلاک 18 واحد 11
تلفن شرکت: 88529728-36
نمابر شرکت: 88741040
وب سایت شرکت: http://www.techinco.net
پست الکترونیک شرکت: info@techinco.net
تلفن امور سهام: 88731201-021
مدیر عامل: آقای ابراهیم ضیائی